Visa utbildning.se som: Mobil

Design och planering av FTTx nät

NorthLab Networks AB
Kort om utbildningen
3 dagar
18 400 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Enligt överenskommelse - Nacka
Företagsanpassad utbildning
   
Nacka

Kursbeskrivning

Design och planering av FTTx nät

I denna unika och praktiska kurs kommer du att få en vägledning i hur man planerar och bygger nätet till slutanvändaren, FTTX nätet.

Detta nät är en kombination av standardkanalisation, mikrokanalisation, mikrokabel och blåsfiber och till detta fogas nätmaterial i form av utrustning för terminering, fiberuttag mm. Som utgångspunkt tas Svenska Elektriska Kommissionens handbok SEK434 utgåva 2.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

De som arbetar som nätplanerare eller som skall gå från kopparprojektör till fiberprojektör.

Förkunskaper: Du bör ha kunskap om optofiber, fiberoptiska kablar, samt installation av nät (optiska eller elektriska) i allmänhet.

Kursinnehåll

Dag 1

Kursen inleds med teoriavsnitt och presentation av de passiva komponenterna som används vid installation av fiberoptiska nät. I genomgångarna dag 1 presenteras;

  • mikro- och standardkanalisation, olika typer av blåsfiber, mikrokabel, blåsutrustning, tillvägagångssätt för design av olika nät som t.ex. nät i ett flerfamiljshus, ett område med flerfamiljshus och ett villaområde
  • Förslag till dokumentation av FTTX-nät
  • De olika nät och nodtyper som man kan tänkas komma i kontakt med för FTTX-nät, namn mm godkända av CENELEC

Arbetsuppgift 1 Efter denna grundliga genomgång kommer deltagarna att delas in i olika grupper. Varje grupp kommer med hjälp av kartor och skisser göra en planering och kostnadskalkyl över tre till fyra olika nät. Detta följs av en kort övningsuppgift men

Dag 2

Arbetsuppgift 2 Gruppindelning för att i en grupp lösa, kostnadsberäkna och även tidsuppskatta byggandet av ett nät till 28 flerfamiljshus. Här tar vi också upp vilka delar av ett FTTXnät som kostar mycket vid genomförandet t.ex. materialkostnad kontra den elektroniska utrustningen kontra grävkostnad och mantimmar. Arbetsuppgift 3 Under eftermiddagen hinner gruppen börja lösa liknande uppgifter men för ett kompakt villaområde med totalt 127 radhus. I denna arbetsuppgift diskuteras sådana saker som ledningsrätt, servitut, lämplig

Dag 3

Fortsättning på arbetsuppgift 3 från föregående dag.

Arbetsuppgift 4 Eleverna skall här mer schematiskt tänka igenom ett verkligt områdes FTTX-nät där bebyggelsen är en blandning av enfamiljshus och mindre flerfamiljshus. Under arbetets gång varvas med förslag på enkel länkberäkning och förslag till dokumentation för FTTX-nät.

Kursledare

Stefan Gistvik SG Optics

Stefan har under hela sitt yrkesverksamma liv sysslat med utbildning. Han har varit aktiv inom fiberoptik i drygt 30 år och varit kursledare hos STF sedan början av 1990-talet. Stefan är författare till ett antal böcker och har medverkat i olika projekt för anvisningar och rekommendationer, SEK 434, Tillväxtverkets anvisningar och Robust fiber. Boken ”Handbok i praktisk fiberoptik” är kursbok i ”Grundkurs i fiberoptik och Fiberoptisk nätprojektering".Stefan är medlem av konceptet Robust fibers förvaltningsråd och medlem i konceptet Robust fibers utbildningsråd.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Design och planering av FTTx nät, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

NorthLab Networks AB

Northlab erbjuder en omfattande utbildningslösning för dig som behöver planera, underhålla och utveckla den digitala infrastrukturen. Hos oss finner du produkter och utbildningslösningar för att med självförtroende ta dig an utmaningar inom kommunikationstekniken och infrastrukturen. NorthLab Networks har utbildningar från...


Läs mer om NorthLab Networks AB och visa alla utbildningar.
Recensioner
Bli den första att recensera Design och planering av FTTx nät!
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Design och planering av FTTx nät från NorthLab Networks AB, fyll i dina uppgifter:

Mer inom området

Liknande utbildningar