Visa utbildning.se som: Mobil

Yrkesförarkompetens

Motivera Utbildning AB
Kort om utbildningen
5 dagar
1 750 - 1 950 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-10-08 - Kalmar
Kalmar, Mönsterås, Nybro, Nynäshamn, Oskarshamn
Öppen utbildning
Kommande starter
Kalmar
1 750 SEK
2022-10-08

Mönsterås
1 750 SEK
2022-10-22

Nybro
1 750 SEK
2022-12-20

Kursbeskrivning

Yrkesförarkompetens

YKB utbildningar för en bra yrkesförarkompetens

Vi på Motivera Utbildning har som främsta uppgift att skapa trygghet och säkerhet på såväl arbetsplatser som i ute samhället. Hos oss kan du som kör lastbil eller buss i ditt yrke gå en YKB utbildning som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Den som utför transporter med buss och lastbil bär ett stort ansvar i trafiken – ett ansvar som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Numera finns det lagstadgade krav på att yrkesverksamma buss- och lastbilsförare ska ha ett aktuellt yrkeskompetensbevis (YKB), detta för att säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen innebär bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov ger deltagaren ett yrkeskompetensbevis som sedan gäller i fem år. Därefter måste föraren gå återkommande fortbildning för att förnya beviset.

Motivera Utbildning erbjuder en YKB kurs som består utav fem delkurser. I den första delkursen går vi igenom vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv, i den andra delkursen får du kunskap i vilka regler som gäller för lastning, lossning och lastsäkring, samt vilka villkor som gäller för lagliga transporter. Delkurs tre går igenom vilka lagar och regler som gäller för yrkesförare, delkurs fyra ska ge den kunskap som behövs för att kunna förebygga arbetsskador och i den femte och sista delkursen fokuserar vi bland annat på kundens säkerhet i trafiken.

När du ska förnya ditt yrkeskompetensbevis är det dags att gå en YKB fortbildning kurs.

Vi är certifierade via Transportstyrelsen.

Kursinnehåll

YKB delkurs 1 – Sparsam körning

Kursen ger dig utbildning för att ge ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Mål

Kursdeltagaren skall ha repeterat begreppen för fordonets viktigaste tekniska och mekaniska funktioner (se “Innehåll” nedan) samt ha kännedom om de delar som påverkar säkerhet och bränsleförbrukning med hänsyn till optimerad bränsleförbrukning.

Innehåll

1. Motorns uppbyggnad
2. Vridmoment och verkningsgrad
3. Optimalt utnyttjande m h t varvtal och bränsleförbrukning
4. Kraftöverföring
5. Växellåda och växling
6. Bromsars funktion och användning

Kursens längd 1 dag.

YKB delkurs 2 – Person- och godstransporter

Person- och godstransporter avhandlar de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning och ger upplysning om de ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom som utanför landet.

Kursdagen kan anpassas beroende på kursdeltagarnas branschtillhörighet då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen.

Kursmål

Målet med kursen är att deltagaren skall få kunskap i de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring och känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.

Innehåll

1. Var uppgifterna om fordonets olika vikter finns och vad de innebär
2. Vägarnas Behörighetsklasser
3. Genomgång av olika axeltryck m h t vägtyp
4. Beräkning av högsta tillåtna lastvikt för lastbil och släp
5. Hjälpmedel vid lastning och lossning
Lastsäkring och fordonsstabilitet (4.0h)

Kursens längd 1 dag.

YKB delkurs 3 – Lagar och regler

Delkursen 3 innehåller vilka lagar och regler som gäller för en yrkesförare. Deltagaren får kunskap om vilka bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider samt redovisningen utav dessa. Deltagaren får kännedom om reglerna för yrkesmässig trafik och hur man kan förebygga brottslighet som gods- eller människosmuggling.

Mål

Kursdeltagaren skall vara orienterad om bakgrund och innehåll i lagen om Yrkesförarkompetens (2007: 1157). Kursdeltagaren skall känna till regleringen i lagar, förordningar och överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter beträffande kör- och vilotider. Kursdeltagaren skall känna till hur färdskrivare används och vilka påföljder som kan bli aktuella vid lagbrott.

Innehåll

1. Lagar och lagkrav
2. Lagen om yrkesförarkompetens
3. Kör- och vilotider
4. Färdskrivare, analog och digital
5. Påföljder vid lagbrott
6. Digital färdskrivare, funktion och användning

Kursens längd 1 dag.

YKB delkurs 4 – Ergonomi och hälsa

Delkursen innehåller delar för att kunna förebygga arbetsskador. Deltagaren får kunskap om rätt ergonomi, vikten av god fysisk kondition och kost. Kursen innehåller effekter av stress, trötthet och betydelsen av sömn.

Innehåll

  • Arbetsrelaterade olyckor
  • Statistik över olyckor
  • Nollvisionen
  • Vanligaste skadorna
  • Kemiska ämnen

Mål

Kursdeltagaren skall känna till de vanligaste olycksriskerna för chaufförer, vara orienterad om olycksstatistik samt känna till innebörden av Nollvisionen.

Kursens längd 1 dag.

YKB delkurs 5 – Kundfokus och trafiksäkerhet

Kursen YKB delkurs 5 handlar om att kunna säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet och att kunna agera vid en krissituation.

Vi kommer dessutom att belysa hur viktigt det är med ett bra kundbemötande för att höja företagets profil. Här kör vi även en praktisk del med hjärt- och lungräddning samt hjärtstartare.

Mål

Kursdeltagaren ska kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken. Kursdeltagaren ska kunna arbeta för att det egna företagets profil höjs och för nöjdare kunder.

Innehåll

  • Trafiksäkerhet
  • Brand
  • Förarens uppträdande
  • Yrkesrollen samt kundfokus

Kursens längd 1 dag.

Upplägg

Varje delkurs tar 1 dag och kostar från 1750 kr exkl. VAT. 

Examen, diplom m.m.

Kursintyg utfärdas efter varje genomförd delkurs.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Yrkesförarkompetens, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Motivera Utbildning AB

Motivera Utbildning AB bedriver utbildnings- och utvecklingsverksamhet över hela Sverige.

Vår verksamhet kännetecknas av: utbildnings- och utvecklingsaktiviteter grundade på vuxna individers förutsättningar, krav och behov respekt och hänsyn till den personliga integriteten motiverade och välutbildade lärare – såväl fackmässigt som pedagogiskt stimulerande inlärningsmiljöer där stor vikt läggs vid att tillvarata...


Läs mer om Motivera Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Motivera Utbildning AB

Be-Ge:s väg 8
572 36 Oskarshamn

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Yrkesförarkompetens!
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Yrkesförarkompetens från Motivera Utbildning AB, fyll i dina uppgifter: