Visa utbildning.se som: Mobil

Styrelseutbildning för försäkringsföretag

IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
Kort om utbildningen
2 dagar
22 000 - 29 000 SEK exkl. moms
   
Distans, Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Denna certifieringsutbildning tar fasta på de utökade kraven i regelverken i sin helhet och vad det i praktiken innebär för försäkringsföretagens styrelser och ledningsfunktioner. Vi arbetar med alla områden som styrelsens medlemmar måste ha kontroll på. Programmet säkerställer att deltagarna i sina roller vet vad regelverken innebär för den egna verksamheten – att de förstår inom vilka områden det krävs verksamhetsförändringar och var eventuella problem kan uppstå i implementeringsfasen.

Målet med programmet är att säkerställa att deltagarna i sina roller vet vad regelverken innebär för den egna verksamheten – att de förstår inom vilka områden det krävs verksamhetsförändringar och var eventuella problem kan uppstå i implementeringsfasen. Deltagarna blir därmed lämpliga för sina uppdrag enligt ”fit and proper–devisen” i Solvens 2.

Målgrupp

Programmet riktar sig till styrelsemedlemmar och personer i ledningsfunktion i försäkringsföretag. Även personer som är nya i specialist/nyckelroller eller tänker sig en framtid i någon av de omnämnda rollerna är lämpliga att delta.

Kursinnehåll

I denna certifieringsutbildning tar vi fasta på de utökade kraven i regelverken i sin helhet och vad det också i praktiken innebär för försäkringsföretagens styrelser. Vi kommer i utbildning och i certifiering att arbeta med alla områden som styrelsens medlemmar måste ha kontroll på. Vi kommer att lyftaverksamhetstransformeringar drivna av regelverkskraven inom bl.a. Solvens 2 fram till nu och koppla dessa till hur man faktiskt ska tolka regelverken i praktiken.

För denna utbildning har vi format ett lärarteam med olika specialistkompetenser – lärare som varit med på hela resan och som representerar hela spektrat av regelverksförändringarna från Solvens 1-FRL till Solvens 2-FRL och tillhörande föreskrifter, direktiv, förordningar och riktlinjer. Föreläsarna har gedigen erfarenhet av regelefterlevnad, riskhantering, företagsstyrning, aktuariella området, modellutveckling för Fit & Proper, ekonomi, redovisning, rapportering och tillsyn.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Styrelseutbildning för försäkringsföretag, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)

Vässa dina specialistkunskaper hos försäkringsbranschens mest erfarna och självklara utbildningspartner

IFU är Sveriges ledande leverantör av utbildning för yrkesverksamma inom försäkring, finans, compliance och risk management. Hos oss kan du gå allt från mer omfattande diplomeringsprogram och kortare specialistutbildningar samt även e-learningmoduler. Vi erbjuder både öppna program och anpassade lösningar...


Läs mer om IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL) och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)

Sveavägen 65 (Box 45180)
104 30 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Styrelseutbildning för försäkringsföretag!

Arrangörsrecensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Styrelseutbildning för försäkringsföretag från IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL), fyll i dina uppgifter: