Visa utbildning.se som: Mobil

Beredning och planering av underhåll del 1

Idhammar
Kort om utbildningen
3 dagar
15 900 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Stockholm, Södertälje

Kursbeskrivning

Det blir vanligare och vanligare att reparatören själv förbereder sina arbetsuppgifter. För att få detta att fungera ska reparatören samverka på rätt sätt med samordnings- och planeringsansvariga, arbetsledning och produktion. Detta kräver att de inblandade vad hur dessa förberedelser går till.

Det krävs att den tidsmässiga planeringen fungerar bra för att få en hög effektivitet i underhållet. En bra planering bygger på och skapar ett gott samarbete mellan produktion och underhåll. Vidare får den som är duktig på att planera ett jämnt resursutnyttjande och en bra avvägning mellan egen och inhyrd personal. Beredningen måste fungera om arbetet ska löpa smidigt och effektivt. Beredningen har som mål att säkra att rätt resurs, rätt material och rätt information är på plats när arbetet påbörjas.

I denna kurs lär vi ut hur:

 • man går från ett oplanerat till ett planerat arbetssätt
 • en teknisk arbetsbeskrivning upprättas och hur man skriver instruktioner
 • beredning och planering av små och stora arbeten går till
 • beredning och planering kan effektiviseras med arbetslistor, materiallistor, resursutjämning och vid akutarbeten
 • datorsystem kan användas för dagsplaner, veckoplaner och större arbeten

Målgrupp

Kursen vänder sig till all personal som utför och planerar underhållsarbete, dvs. underhållsingenjörer, arbetsledare och reparatörer.

Innehåll

Nya krav på underhållet

 • Varför är det viktigt att bereda och planera?

Driftsäkerhet och underhåll

 • Att förbättra tillgängligheten (TAK)
 • Beredningens och planeringens påverkan på driftsäkerhetsarbetet

Grunderna i beredning och planering

 • Arbetsorderflöde och informationsflöde
 • Betydelsen av olika data
 • Basstegen i beredning och planering
 • Resursanskaffning, material, tjänster och egen personal
 • Olika planeringshorisonter, ställtider och prioritering
 • Övningar på förberedda exempel och exempel som kursdeltagarna har med sig

Fördjupning av beredning och planering

 • Hur förbättras kvalitet och säkerhet?
 • Teknisk arbetsbeskrivning
 • Att skriva instruktioner
 • Prioritering och återrapportering
 • Gantt och nätverksplanering
 • Planering av akutarbeten
 • Systematisk felanalys
 • Övningar på förberedda exempel

Att gå från oplanerat till planerat UH

 • Vilka metoder finns?
 • Övningar på egna exempel

Veckoplanering i teori och praktik

Datorhjälpmedel

 • Filosofin bakom systemen
 • Arbetsflödet i datorsystemet
 • Tillståndskontroller och FU som del av beredning och planering
 • Hur går beredning och planering till i arbetsordersystemet?
 • Avancerad planering och resursutjämning

Planering inför större underhållsinsatser

 • Förberedelser och hjälpmedel
 • Dokumentation och ansvarsfördelning
 • Budget, målsättningar och ekonomi

Investering

Beredning och planering av underhåll del 115 900 kr inklusive kurskompendium. Kostnad för dagpaket på konferensanläggningen tillkommer. I övrigt hänvisas till våra allmänna kursvillkor.

Kursansvarig är Tage Bengtsson.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Beredning och planering av underhåll del 1, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Kursdeltagare
(5)
Härligt med kursledare som är engagerad & brinner för att lära ut, Bra med definitioner på förkortningar som används i UH-sammanhang
Kursdeltagare
(3)
Lite långa raster ibland.
Kursdeltagare
(4)
Mycket bra kursledare

Idhammar

Idhammar

Idhammar är ett ledande kunskapsföretag inom produktion, underhåll och Asset Management. Våra tjänster syftar till att utveckla våra kunders värdeskapande processer inom ramen för produktion, underhåll och Asset Management. Det gör vi genom utbildningar, konsulttjänster och resursförstärkning. Våra kompetenshöjande utbildningar...


Läs mer om Idhammar och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Idhammar

Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,1)
Baseras på 67 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,1)
Baseras på 593 recensioner.
Alla recensioner för arrangören