Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

HRA Finansiell Utbildning ABHRA Finansiell utbildning

I mer än 10 år har vi erbjudit kvalificerade
valuta- och ränteutbildningar. Kursföreläsaren har en mångårig bankbakgrund bl a som valuta- och räntehandlare (kundhandlare) och lär dig terminologi och användbara specialistkunskaper som ofta är svårt att läsa sig till. 

I våra utbildningar använder vi praktiska exempel från verkligheten och kursinnehållet anpassas löpande efter dagens marknadsläge. Kursdeltagarna har olika yrkesroller och arbetar oftast på en treasury/internbank, finans- och ekonomiavdelning. Vi erbjuder även en valutautbildning för småföretag. Mindre företag har oftast inte en uttalad finansavdelning och har helt andra förutsättningar jämfört med större företag.

Traditionell utbildning i små grupper
Vi tror att traditionell utbildning med det fysiska mötet i små deltagargrupper är optimalt för inlärningen när det handlar om valuta- och räntekunskaper. Det är specialistkompetens som är svår att läsa sig till och ofta arbetar man på olika sätt när det gäller valuta- och ränteriskhantering. När man träffar andra deltagare i en liten grupp finns det både möjlighet att utbyta erfarenheter och tid för egen reflektion.

Våra endagsutbildningar sker i form av öppna kurser med deltagare från olika företag och branscher. Samtliga kurser kan även beställas som företagsanpassad grupputbildning och individuell utbildning. 

I samtliga kurser ingår numera 60 minuter individuell uppföljning efter genomgången utbildning (senast en månad efter kursdagen). Kursdeltagaren kan i lugn och ro ställa frågor till kursföreläsaren och även få kort repetition av sådant man inte förstod under kursdagen.

Livesända webinar med interaktivt lärande
I samband med coronakrisen insåg vi att vår traditionella utbildning behöver kompletteras med digital utbildning som ger tillräckligt med kunskaper för att snabbt kunna sätta sig in i finansiella risker som blivit akuta på grund av covid-19.

Utbildningsformen är en mix av traditionell och digital utbildning och deltagarantalet är begränsat till fem deltagare. Med fler deltagare tror vi att man undviker ställa frågor och det skall även finnas utrymme för reflektion i samband med genomgång av övningar som görs under webinaret.

Övningarna utgör en stor andel av lärandet och vi tror att genomgång av svaren har ett stort mervärde när det sker i realtid. Det finns inte alltid ett rätt svar vilket innebär att din inlärning påverkas på flera sätt. Förutom att du får ett konkret svar på frågan får du även möjlighet att reflektera över olika alternativ att tänkesätt. Kan även ge uppslag som är användbara i verksamheten.

Beställa specialistkompetens
Vår valuta- och ränteföreläsare, Heléne Rasmussen Anderberg, anlitas även på seminariedagar för kortare föreläsningar eller heldagsutbildning.

Visa alla utbildningar med HRA Finansiell Utbildning

Hur påverkar COVID-19 denna arrangörs utbildningar?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Utbildningar

Utbildning
Ekonomi
Finans / analys Längd Pris Ort Snittbetyg
Räntemarknaden & räntepapper i praktiken 1 dag Från 6 400 SEK Flera orter (2)
5,0 (1)
Skuldförvaltning & ränteriskhantering med olika räntederivat 1 dag Flera orter (2)
4,0 (2)
TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument) 2 dagar Från 13 600 SEK Stockholm
4,7 (6)
Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering 1 dag Från 6 400 SEK Stockholm
4,0 (2)
Valutamarknaden & valutaterminer - Under coronakrisen och normala förhållanden 1,5 timmar Från 1 800 SEK Distans
Valutautbildning för småföretag 1 dag Från 6 400 SEK Stockholm

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med HRA Finansiell Utbildning och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

HRA Finansiell Utbildning

Babordsg. 11
12064 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 11 recensioner.

Kursdeltagare
(4)
Gick denna kurs efter att ha jobbat med valutarisker i ett år, en bra kurs att färska upp kunskaperna med samt diskustera olika möjligheter att hantera valutarisker, och bra insikt till alternativ mot hur företaget arbetar idag.
Anna
(5)
Mitt i prick! Heléne är uppdaterad och förklarar valuta- och räntemarknaden på ett lättförståeligt sätt samt ger ett bra bild om hur det fungerar i praktiken.
Petter
(5)
En intensiv kurs med bra balans mellan teori och praktikfall.
Intresseanmälan

För att få mer information från HRA Finansiell Utbildning, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 11 recensioner.