Inga recensioner än

Miljöbalken A till Ö

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
25 oktober, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
25 oktober, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 7 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Miljöbalken A till Ö

Miljöbalken har fyllt 20 år men är mer aktuell än någonsin. Djupare förståelse och effektivt arbete med miljöbalken kräver att man skaffar sig överblick över bestämmelserna, omvärldsbevakning på relevanta regelverk i balkens närområde och förståelse för hur bestämmelserna är tänkta att fungera. Utbildningen betonar helheten och inte stuprör, som annars är en lätt fälla att ramla i vid arbete med miljöbalken.Hela balken gås igenom och de olika avsnitten diskuteras utifrån såväl praktiska exempel som gällande rätt inom de aktuella områdena. Beroende på vilken stol man sitter som kursdeltagare, myndighetsanställd jurist eller annan sorts handläggare, miljökonsult eller företagare ter sig miljöbalken som ett verktyg som ska förstås utifrån både gemensam grund, men också utifrån olika perspektiv.

Som myndighetsperson hanterar man lagarna för att kunna möta företagen och som företagare behöver man förståelse för myndigheter och domstolar agerar vid tillsyn och prövning. Kursen lämpar sig både för den som är ny i branschen och för den som börjat fundera djupare. Deltagarnas egna erfarenheter och exempel kommer att ges tid för diskussion.

Kursen fokuserar mycket kring miljöbalkens praktik och undervisningen kommer att innehålla flera exempel ur verkligheten samt utrymme för kursdeltagarnas frågor.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

25 oktober, 2023

  • Öppen utbildning
  • Stockholm
  • Svenska

Målgrupp

Kurserna vänder sig till tjänstemän, chefer, miljökonsulter inom den privata sektorn, den statliga sektorn och kommunal förvaltning.

Föreläsare

Margaretha Svenning är doktorerad miljörättsjurist och arbetar med miljöprövning av vattenkraft. Margaretha är även lärare i miljörätt vid Lunds universitet samt en flitigt anlitad föreläsare i olika statliga, kommunala och privata utbildningssammanhang. Hon är även författare.

Margarethas styrka är hennes akademiska bakgrund, med forskningsarbete och undervisning, kombinerat med hennes gedigna kunskap av praktiskt miljöarbete. I sitt tidigare arbete vid Länsstyrelsen i Skåne hade Margaretha särskilt ansvar för samråd inför miljöprövning, myndighetsfrågor och bedömningar vid prövning av stora industriverksamheter. Som verksamhetsstöd vid en stor myndighet har Margaretha utvecklat gedigen erfarenhet inom såväl miljöprövning som miljötillsyn, liksom avseende allmänna offentligrättsliga frågor. Hon har arbetat specialiserat med inriktning med naturvårdsjuridik.

Margaretha har även arbetat med ett par större statliga utredningar, som expert inom Seveso III utredningen för försvarsdepartementet, samt med en utredning om allemansrätten för Naturvårdsverkets räkning. Hennes kunskaper inom miljöjuridiken tar sig också uttryck i hennes arbete för ett av våra större juridiska förlag, där hon internetbaserat ger djupgående kommentarer kring frågor i Miljöbalken.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Miljöbalken A till Ö, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights