Miljöbalken A till Ö

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 7 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Miljöbalken A till Ö

Miljöbalken har fyllt 20 år men är mer aktuell än någonsin. I den "gröna omställningen" behövs kunskaper om både hur miljöprövningen och hur tillsynen fungerar. Viktigt är också att man lär sig använda lagarna effektivt men hållbart oavett om man jobbar på myndighet eller på ett företag. Djupare förståelse och effektivt arbete med miljöbalken kräver att man skaffar sig överblick över bestämmelserna, omvärldsbevakning på relevanta regelverk i balkens närområde och förståelse för hur bestämmelserna är tänkta att fungera. Utbildningen betonar helheten och inte stuprör, som annars är en lätt fälla att ramla i vid arbete med miljöbalken.Hela balken gås igenom och de olika avsnitten diskuteras utifrån såväl praktiska exempel som gällande rätt inom de aktuella områdena. Beroende på vilken stol man sitter som kursdeltagare, myndighetsanställd jurist eller annan sorts handläggare, miljökonsult eller företagare ter sig miljöbalken som ett verktyg som ska förstås utifrån både gemensam grund, men också utifrån olika perspektiv.

Som myndighetsperson hanterar man lagarna för att kunna möta företagen och som företagare behöver man förståelse för myndigheter och domstolar agerar vid tillsyn och prövning. Kursen lämpar sig både för den som är ny i branschen och för den som börjat fundera djupare. Deltagarnas egna erfarenheter och exempel kommer att ges tid för diskussion.

Kursen fokuserar mycket kring miljöbalkens praktik och undervisningen kommer att innehålla flera exempel ur verkligheten samt utrymme för kursdeltagarnas frågor.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

24 oktober, 2024

  • Öppen utbildning
  • Stockholm
  • Svenska

Målgrupp

Kurserna vänder sig till tjänstemän, chefer, miljökonsulter inom den statliga sektorn, kommunal förvaltning samt den privata sektorn.

Föreläsare

Margaretha Svenning är miljöjurist och fil dr. Hon arbetar f n som juridisk företrädare och rådgivare för miljöorganisationen Älvräddarna, enskilda sakägare m fl och som föreläsare och författare.

Margarethas styrka är hennes akademiska bakgrund, med forskningsarbete och undervisning, kombinerat med hennes gedigna kunskap av praktiskt miljöarbete. I sitt tidigare arbete vid Länsstyrelsen i Skåne hade Margaretha särskilt ansvar för samråd inför miljöprövning, myndighetsfrågor och bedömningar vid prövning av stora industriverksamheter. Som verksamhetsstöd vid en stor myndighet har Margaretha utvecklat gedigen erfarenhet inom såväl miljöprövning som miljötillsyn, liksom avseende allmänna offentligrättsliga frågor. Hon har arbetat specialiserat med inriktning med naturvårdsjuridik.

Margaretha har även arbetat med ett par större statliga utredningar, som expert inom Seveso III utredningen för försvarsdepartementet, samt med en utredning om allemansrätten för Naturvårdsverkets räkning. Hennes kunskaper inom miljöjuridiken tar sig också uttryck i hennes arbete för ett av våra större juridiska förlag, där hon internetbaserat ger djupgående kommentarer kring frågor i Miljöbalken.

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Miljöbalken A till Ö, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights