Psykiatri för icke-psykiatriker – att bemöta människor med psykisk ohälsa

Längd
2 dagar
Pris
10 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
27 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
2 dagar
Pris
10 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
27 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 10 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Denna utbildning handlar om hur du kan bli bättre på att bemöta och hjälpa människor med psykisk ohälsa. Du får lära dig om de vanligaste psykiska sjukdomarna och hur du kan kommunicera med de drabbade. Vi går igenom hur du skapar en god relation, sätter rimliga gränser när det behövs, hanterar missnöje, hot och aggressivitet och tar hand om dig själv i mötet. Målet är att du ska få med dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att förstå och kunna prata med alla du möter.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

27 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Kursinnehåll

Alla som möter människor i sitt arbete kommer i kontakt med personer som mår psykiskt dåligt. För att dessa möten ska bli bra och skapa trygghet behöver du kunskap om de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och hur du bäst pratar med människor som inte mår bra. Denna kurs ger dig det du behöver för att hjälpa den utsatte och samtidigt få ut något för egen del. Att känna att du vågar möta alla du möter och förmår hjälpa de allra flesta skapar trygghet och arbetstillfredsställelse för dig själv. Ta in vem ni vill här på mitt rum, jag kan hantera det!

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Om de vanligaste psykiska sjukdomarna (depression, ångest, tvång, psykos med flera)
 • Om de vanligaste stressrelaterade tillstånden (utbrändhet, utmattningssyndrom, krisreaktion, PTSD)
 • Om utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser (ADHD och autism)
 • Om de mest problematiska personlighetsavvikelserna (narcissism, psykopati, emotionell instabilitet)
 • Hur du bäst möter och skapar goda relationer med människor som drabbats av psykisk ohälsa
 • Hur du hjälper en människa i kris
 • Hur du tar reda på om en människa är självmordsnära och hur du i så fall kan hjälpa hen
 • Hur du kan hantera stress, missnöje, hot och aggressivitet
 • Hur du tar hand om dig själv i mötet och sätter gränser för den andres beteende när så behövs
 • Hur du kan ta hand om dig själv för att minska risken för att du ska fara illa eller bli sjuk av ditt arbete

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med människor och som därför har nytta av en ökad förståelse av hur vi fungerar både till vardags och när vi inte mår så bra. Om du vill lära dig att känna igen de vanligaste psykiatriska tillstånden och öka din förmåga att prata med och hjälpa de drabbade är detta kursen för dig.

MÅL MED UTBILDNINGEN

Att du som deltagare ska få:

 • Kunskap om vanliga psykiska sjukdomar, stressrelaterade tillstånd och utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser.
 • Lära dig hur du kan skapa goda möten med alla drabbade.
 • Verktyg för att kommunicera med och hjälpa personer med psykisk ohälsa.
 • Lära dig hur du kan balansera personen och dina egna behov på ett sätt som blir bra för er båda.
 • Lära dig hur du kan hjälpa personer med självmordstankar

Upplägg

Dag 1

09.00 Introduktion

09.15 Introduktion till psykiatrin

 • Den psykiska ohälsans rötter, omfattning och konsekvenser
 • Symtom, diagnostik och behandling vid psykisk ohälsa
 • De vanligaste tillstånden
 • Hur är vården organiserad – hur gör man för att få rätt vård?
 • Sökvägar och informationskällor

10.15 Kaffe

10.35 Fortsättning introduktion till psykiatrin

12.00 Lunch

13.00 Möten och samtalskonst

 • Hur pratar jag med en människa som mår dåligt?
 • Hur jag ser på personen som mår dåligt och hur det påverkar mitt bemötande
 • Identifiera felaktiga kartor och orimliga förväntningar
 • Den nödvändiga balansen mellan integritet och anpassning

14.10 Stressrelaterad ohälsa vid långvarig överbelastning

 • Utbrändhet
 • Utmattningssyndrom
 • Några tips för att skydda dig själv

14.45 Kaffe

15.00 Stressrelaterad ohälsa vid akut förlust och trauma

 • Sorg och krisreaktion
 • Anpassningsstörning
 • Akut och posttraumatiskt stressyndrom
 • Att möta en människa i kris

16.05 Förstämningssjukdomar

 • Depression
 • Bipolär sjukdom
 • Hur kan jag göra för att hjälpa den drabbade?

16.50 - 17.00 Tid för frågor

Dag 2

09.00 Frågor och uppföljning av första kursdagen

09.10 Att möta en människa med självmordstankar

 • Myter och fakta om självmord
 • Hur bedömer jag hur stor risken är för självmord?
 • Hur kan jag hjälpa den självmordsnära personen?

09.55 Lagen om psykiatrisk tvångsvård

 • Kan den som mår dåligt tvingas ta emot hjälp mot sin vilja?
 • Vad innebär vård enligt LPT?

10.15 Kaffe

10.15 Psykossjukdomar

 • Vanföreställningssyndrom
 • Schizofreni
 • Hur jag bemöter en psykotisk människa

11.05 Ångestsjukdomar och tvångssyndrom

 • Social ångest
 • Specifik fobi
 • Paniksyndrom
 • Generaliserat ångestsyndrom
 • Tvångssyndrom

12.00 Lunch

13.00 Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser

 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • ADHD och DAMP
 • Autism

14.05 Personlighetssyndrom och självskadebeteende

 • Vad innebär begreppen?
 • Hur känner jag igen en person med personlighetssyndrom?
 • Hur känner jag igen narcissistiska, antisociala/psykopatiska och emotionellt instabila personlighetsdrag, och hur kan jag då förhålla mig?
 • Självskadebeteende

14.45 Kaffe

15.00 Det svåra mötet

 • Missnöjda, hotfulla och aggressiva människor
 • Rättshaveristiskt beteende

16.20 - 17.00 Frågor och kursavslutning

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Psykiatri för icke-psykiatriker – att bemöta människor med psykisk ohälsa, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 80 recensioner
Skriv en recension
3/5
Kursdeltagare
08 mar 2023
4/5
Kursdeltagare
08 mar 2023

Väldigt bra, överskådlig och bra kunskap. Förståelig för alla som inte jobbar inom psykiatri men som möter dessa patienter genom vården eller liknande. Trevligt upplägg med t...

Visa mer
4/5
Kursdeltagare
08 mar 2023

Mycket intressant

Dagens Medicin Utbildning

Dagens Medicin Utbildning erbjuder kurser för specialister och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård. Vår idé och vår uppgift är att bidra till en mer effektiv och hållbar vård genom att förse dig med kunskap, kompetens och inspiration. Vi erbjuder kurser...

Läs mer om Dagens Medicin Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights