Totalentreprenader enligt ABT 06 – ansvar, rättigheter och möjligheter

Byggindustrin Akademi, i Stockholm
Längd
1 dag
Pris
9 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
31 januari, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
1 dag
Pris
9 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
31 januari, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 9 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Allt fler entreprenader genomförs som en totalentreprenad, stundtals i samverkan eller partnering. Totalentreprenad innebär att entreprenören har ett ansvar för såväl projektering som utförande, och därmed i grunden har ett funktionsansvar och ansvar för att entreprenaden fungerar. Denna utbildning ger dig kunskaper i de skyldigheter och rättigheter som beställare och entreprenör har vid en totalentreprenad. 

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

31 januari, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Målgrupp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med bygg-, anläggnings- eller installationsentreprenader enligt ABT 06, vare sig du gör det som beställare, entreprenör eller underentreprenör. Exempelvis fastighetsförvaltare, fastighetsägare och byggherrar, byggledare, projektledare och tjänstemän inom byggbolag och installationsföretag. 

Kursinnehåll

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Vad en totalentreprenad är (jämfört med utförandeentreprenad)
 • Reglerna i ABT 06 som är unika för totalentreprenader
 • Olika typer av totalentreprenader, till exempel styrd totalentreprenad, upphandling på systemhandling och samverkansentreprenad
 • Entreprenörens ansvar i anbudsskedet – vad ingår i kontraktsarbetena, kalkylförutsättningar, utökad undersökningsplikt vid totalentreprenad
 • ÄTA-arbeten i totalentreprenader
 • Felbedömningen, ansvarsfrågor och funktionsansvaret i totalentreprenaden
 • Entreprenörens ansvar för fel
 • Konsultansvaret enligt ABK 09 både när det gäller konsulter upphandlade av beställaren och av entreprenören samt samspelet mellan totalentreprenad och konsultavtal
 • Ansvaret för beställarens respektive entreprenörens tekniska lösningar
 • Ansvaret i anbudsskedet respektive i projekterings- och utförandefasen
 • Gransknings- och kontrollskyldigheter
 • Parternas ansvar för uppgifter som lämnas och de förutsättningar som entreprenörens anbud bygger på (kalkylförutsättningarna)

Upplägg

PROGRAM

09.00 Introduktion

09.15Vad är en totalentreprenad?

 • Totalentreprenaden jämfört med utförandeentreprenaden
 • Kontraktsenliga fordringar – vad entreprenören ska uppfylla
 • Olika typer av totalentreprenader, till exempel totalentreprenader upphandlade i samverkan, totalentreprenader upphandlade på systemhandling och styrda totalentreprenader. 

10.15 Kaffe

10.30Konsultansvar i totalentreprenader

 • Genomgång av standardavtalet ABK 09 och det ansvar som tekniska konsulter har, både när de är upphandlade av beställaren respektive entreprenören
 • Samspelet mellan totalentreprenad och konsultavtal

11.15 Ansvaret för tekniska lösningar i totalentreprenader

 • Hur ansvaret för projekteringen och för tekniska lösningar, fördelas mellan beställaren och entreprenören
 • Ansvaret för beställarens och entreprenörens tekniska lösningar
 • Ansvaret i anbudsskedet och i projekterings- och utförandefasen
 • Parternas gransknings- och kontrollskyldigheter

12.00 Lunch

13.00Ansvaret för tekniska lösningar i totalentreprenader(forts.)

 • Hur reglerna för projektering ser ut i ABT 06 och vad de innebär

14.00Uppgiftsansvaret och kalkylförutsättningar

 • Hur ansvaret ser ut för de befintliga förutsättningarna på arbetsområdet, vilket ansvar har beställare respektive entreprenör
 • Ansvaret för lämnade uppgifter (hur ansvaret för den information som respektive part lämnar ser ut)
 • Entreprenörens utökade undersökningsplikt
 • Kontraktsarbetenas omfattning
 • ÄTA-arbeten (ändringsarbeten, tilläggsarbeten och avgående arbeten), förändringar jämfört med ursprunglig omfattning

15.00 Fika

15.15Felbedömning i totalentreprenader
Under detta pass går vi igenom entreprenörens felansvar:

 • De olika felgrunderna
 • Ansvarsfrågor och hur omfattande entreprenörens ansvar för fel och skador är
 • Besiktningars avskärande verkan i totalentreprenad
 • Garanti- och ansvarstid

16.30 Sammanfattning

17.00 Kursen avslutas

Kursens mål

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter utbildningen ska du kunna förstå vad en totalentreprenad innebär och när det är lämpligt eller inte lämpligt med en totalentreprenad. Du ska förstå systemet för och syftet med reglerna om parternas ansvar i totalentreprenaden, hur de skiljer sig mellan anbudsskedet och entreprenadtiden samt kunna tillämpa dem i situationer som uppstår i din verksamhet.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Totalentreprenader enligt ABT 06 – ansvar, rättigheter och möjligheter, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Byggindustrin Akademi
Gjörwellsgatan 30
105 16 Stockholm

Fördjupa dina kunskaper inom samhällsbyggnadssektorn

Byggindustrin Akademi är ledande inom utbildningar för dig inom samhällsbyggnadssektorn. Vi erbjuder kurser inom bland annat projekteringsledning, affärsutveckling, juridik och byggarbetsmiljösamordning. Vår idé och vår uppgift är att guida dig igenom dina och din organisations utmaningar och se till att...

Läs mer om Byggindustrin Akademi och visa alla utbildningar.

Highlights