Inga recensioner än

Skapa arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001

Bureau Veritas, Distans
Längd
2 dagar
Pris
12 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
19 juni, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
2 dagar
Pris
12 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
19 juni, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 12 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

StandardenISO 45001:2018innehåller krav som ska vara till stöd för företag och organisationer att utvecklas långsiktigt, hållbart och framgångsrikt genom att minska faror, risker och skador i verksamheten. När våra medarbetare och chefer har en dålig fysisk eller psykosocial arbetsmiljö kommer det att även påverka vår förmåga att tillhandahålla rätt kvalitet i våra varor och tjänster vilket i sin tur påverkar effektivitet, kundnöjdhet och ekonomi. Trots att vi har arbetsmiljölagar och föreskrifter så ökar sjuktalen och dödsolyckor.

ISO 45001:2018 är ett komplement till våra lagar och föreskrifter som bidrar med ett inbyggt arbetssätt och systematik som ska bidra till ständig förbättring och som ska hjälpa till att minska alla negativa händelser som kan eller har uppstått. 

Standarder ställer krav på arbetssätt som ska vara dokumenterade men beskriver inte Hur dessa krav ska hanteras dvs. anger inga arbetssätt.

I denna utbildning blandar vi teori med praktik och övningar för att du ska kunna ha en god förståelse och kunskap om hur man både i ett första skede utvecklar ett ledningssystem för god och säker arbetsmiljö samt hur man underhåller och förbättrar det. I utbildningen kommer vissa mallar och dokumenterade arbetssätt att ingå som bland annat visar på hur man kan lösa ett delkrav.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

19 juni, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till 

Dig som tex. ska arbeta eller redan i dag arbetar med  systematiskt arbetsmiljöarbete, ledningssystemet, ska bli internrevisor, skyddsombud, är chef/ledare i en certifierad organisation eller vill börja jobba med att utvecklas ledningssystem. 

Kursinnehåll

Efter utbildningen ska du ha:

 • Ha kunskap om hur man utvecklar ett ledningssystem som motsvarar kraven i ISO 45001:2018
 • Påbörjat vissa grundläggande delar för ett lyckat införande och värdeskapande ledningssystem
 • En plan för ditt försatta arbete med införandet alt. förbättringar i ert befintliga ledningssystem

Upplägg

 • Framgångsfaktorer för ett lyckat införande och utveckling
 • Identifiera organisationens förutsättningar
 • Att genomföra SWOT och intressentanalys
 • Samverkan och delaktighet
 • Identifiera och värdera faror, risker och möjligheter
 • Identifiera och hantera bindande krav
 • Upprätta arbetsmiljöpolicy och mål
 • Identifiera roller, ansvar och befogenheter
 • Resurser, kompetents och medvetenhet
 • Verksamhetsstyrning
 • Leverantörshantering
 • Intern och extern kommunikation
 • ​​​​​​​Hantering av incidenter, avvikelser och korrigerande åtgärder
 • Nödlägesberedskap
 • Värdeskapande interna revisioner
 • Lednings genomgång och utvärdering av resultat

Investering

Denna utbildning kräver förkunskaper tex Grundkurs i ISO 9001, 14001 och 45001 hos oss eller motsvarande hos annan utbildningsleverantör alternativt lång erfarenhet och god kunskap om kraven i standarden.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Skapa arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Bureau Veritas
Fabriksgatan 13
41250 Göteborg

Gör dig redo för framtidens utmaningar

Bureau Veritas erbjuder ett brett utbud av kurser inom bland annat kvalitet, miljö, arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet och automotive. Vårt mål är att säkerställa att du med kurserna alltid är bäst i klassen och ständigt hålls uppdaterad. När du väljer kurser från...

Läs mer om Bureau Veritas och visa alla utbildningar.

Highlights