Certifierad styrelseledamot: Strategiskt styrelsearbete i praktiken

BG Institute, i Stockholm
Längd
Två dagar
Pris
19 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
11 mars, 2025 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
Två dagar
Pris
19 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
11 mars, 2025 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 19 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Välkommen till vår nya certifiering i professionellt styrelsearbete. Certifieringsutbildningen omfattar två fullmatade dagar och leds av två av Sveriges främsta lärare i ämnet. Utöver de lärarledda dagarna ingår även gemensamt mingel efter första dagen, handböcker samt ett avslutande certifieringstest.

Oavsett vilken marknad som en verksamhet opererar inom och vilken ägarstruktur den har, blir de utmaningar som den möter allt mer komplexa. Konsekvenserna av passivitet eller misstag blir allt mer affärskritiska. Spelplanen ändras snabbare än någonsin, och även bolagsstyrningen behöver bli mer följsam. De ägare som utövar en aktiv ägarstyrning och tillsätter en styrelse som är aktiv i sin bolagsstyrning, får överlag en mer positiv utveckling än de som inte väljer detta.

Det är utifrån denna verklighet och en snabbföränderlig omvärld som denna tvådagarsutbildning är uppbyggd. Styrelseutbildningen ger deltagarna både en god teoretisk och praktisk grund som de direkt kan ha nytta av i de olika rollerna som ägare/medlem, styrelseledamot eller vd/ledningsgrupp. Detta sker genom en kombination av föreläsningar, diskussioner och praktiskt arbete med fallstudier. Första utbildningsdagen avslutas med gemensamt mingel där deltagarna får möjlighet att dela erfarenheter över snittar och dryck.

Efter två dagar fyllda av ny kunskap, erfarenhet och diskussioner avslutas utbildningen med ett nätbaserat certifieringstest som du gör på egen hand. Efter godkänt resultat erhåller du ett certifikat om visar att du har lärt dig de moment som ingår.

Som deltagare får du kunskap om:
 • Den svenska bolagsstyrningsmodellen – den formella grunden.
 • Vad innehåller en aktiv ägarstyrning av en verksamhet.
 • Hur skapas rätt förutsättningar för ett aktivt och professionellt styrelsearbete.
 • Gränssnittet mellan ägare och styrelse samt mellan styrelse och vd.
 • Hur man skapar en väl fungerande rapportering.
 • Styrelsens arbete med finansiering.
 • Aktiv riskhantering och beredskap för kris.
 • Styrelsens arbete med hållbarhetsfrågorna.
 • Det strategiska arbetet med framtidsfrågor.
 • Styrelseledamotens personliga ansvar.
Syfte/mål med certifieringen:

Styrelseutbildningen ger dig som deltagare en god förståelse för syfte, de olika rollerna och de mer formella grunderna när det gäller ägar- och bolagsstyrning. Utifrån denna bas bygger vi i kursen vidare med åtgärder som utvecklar styrelsens arbete, från traditionellt till mer agilt och aktivt samt från kontrollerande till verksamhetsutvecklande.

Med stöd av utbildningen, lärdomar från de praktiska övningsexemplen och de verktyg som deltagarna får, skapas förutsättningar för att som aktiv ägare, ledamot/ordförande eller ledning kunna bidra till att den önskade utvecklingen av verksamheten förverkligas.

Målgrupp:

Denna certifiering riktar sig i första hand till befintliga eller blivande styrelseledamöter och vd/verksamhetschef, ägare/medlemmar i ekonomisk eller ideell förening, medlemmar i valberedning, och i andra hand till medlemmar i en ledningsgrupp och rådgivare som arbetar nära styrelsen eller för vilken styrelser är en viktig målgrupp.

Övrigt:

I avgiften ingår även handböckerna ”Framgångsrikt styrelsearbete i en snabbföränderlig tid” och ”Styrelsefällor”, till ett värde om ca 800 kr. Handböckerna skickas ut till dig på förhand tillsammans med läsanvisningar för att du ska ha möjligheten att komma väl förbered. Utöver detta kommer du även att få kompletterande fördjupningsmaterial och mallar som du har nytta av i ditt framtida styrelsearbete.

För att hinna tillhandahålla material på förhand är sista anmälningsdag för denna utbildning två veckor innan utbildningsstart.

På kursen tar vi emot max 22 deltagare.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

11 mars, 2025

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Kursledare

Louise har sedan 2015 arbetat heltid som styrelseledamot, och rådgivande inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Idag har hon styrelseuppdrag i sju företag i både Sverige och Finland, varav sex som ledamot och ett som ordförande. Även uppdrag i ett advisory board. Bolagen spänner över olika branscher, produkter och tjänster, och är i olika fas av bolagsutvecklingen. Hälften av bolagen är noterade och hälften privatägda, med olika ägarkonstellationer. Tidigare entreprenör och teknikkonsult. Grundare av Validera, som idag utgör affärsområdet Quality & Compliance inom PlantVision.

Linkedin profil; https://www.linkedin.com/in/louise.nicolin/

Satish har drygt 30 års erfarenhet som ägare, vd, interimchef, styrelseledamot och affärsrådgivare.

Sedan 2008 arbetat med utbildning och föreläsning för vd, styrelse och ägare kring ägar- och
bolagsstyrning inom privat, ideell och offentlig sektor.

Satish är grundare av ServiceScore – mätning och utveckling av företags servicearbete och även författaretill ett antal böcker i samma ämnen.

Linkedin profil; https://www.linkedin.com/in/satish-sen-12056112/

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad styrelseledamot: Strategiskt styrelsearbete i praktiken, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights