Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Diplomerad Platschef

Byggakademin, Rikstäckande
Längd
13 dagar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
13 dagar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Diplomerad Platschef

Diplomerad Platschef

Vill du ta nästa steg i karriären och avancera till platschef? Utbildningsprogrammet Diplomerad Platschef passar dig som vill fördjupa dina kunskaper för att kunna ta ett helhetsansvar för bygg- eller anläggningsprojekt. Programmet Diplomerad Platschef ger dig de färdigheter du behöver för att axla rollen som platschef med fokus på ledarskap och styrning, ekonomi och juridik. Efter genomfört program utexamineras du och blir Diplomerad Platschef från Byggakademin.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Kontakta oss för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Utbildningsprogrammet Diplomerad Platschef vänder sig till dig som har arbetat som arbetsledare eller entreprenadingenjör i minst tre år eller är nybliven platschef.

Kursinnehåll

Projektplanering –kravkurs

 • Du lär dig grunderna för en god planering inför produktionsstart. God projektplanering innebär allt från förberedelse av tidplan, resurs- och maskinplaner samt APD-planering till att du förankrar projektets planläggning med dina UE och yrkesarbetare på ett informationsmöte.
 • Vi går även igenom visuell planering där du får prova på att planera ett projekt visuellt i en fiktiv projektgrupp.

Entreprenadjuridik grundkurs –kravkurs

 • Du lär dig tolka kontraktshandlingar och du lär dig mer om ersättningsformer.
 • En förutsättning för att du ska kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter är att du kan spelreglerna. Standardavtalen i byggbranschen är inte alltid tydliga och enkla att tolka men med kunskap om bakgrunden till olika bestämmelser och med kompletterande rättsfall som exempel får du betydligt större chans att förstå konsekvenser av olika skrivningar.

I programmet ingår antingen AMA Anläggning 23 grundkurs och/eller AMA anläggning 23 & MER 23 fördjupning och/eller AMA Hus 24.

AMA Anläggning 23 grundkurs – alternativ kravkurs

 • Vi går på en grundläggande nivå igenom AMA:s bakgrund, dess struktur med koder och rubriker samt hur den bör användas med avseende både på de regler som finns, till exempel pyramidregeln och på den beskrivningsteknik som rekommenderas.
 • Vi går igenom AMA:s roll i byggprocessen och studerar samordningen av olika aktörer.
 • Vi tar upp gällande regler, avtal och hjälpmedel i byggprocessen som är bra att känna till.

AMA Anläggning 23 & MER 23 fördjupning –alternativ kravkurs

 • Kursen riktar sig till dig som är beställare, projektör eller entreprenör och som redan har gått kurser i AMA och MER och/ eller har arbetat med systemen under en längre tid och behöver fördjupa dina kunskaper.
 • Vi kommer att utgå från kontraktshandlingarna för att vi sedan borrar oss ned i respektive regelverk.

AMA Hus 24 –alternativ kravkurs

 • Kursen fokuserar på AMA Hus´s regler och struktur samt hur AMA Hus samverkar med AMA AF 21 och AB 04.
 • Kursen syftar till att ge deltagarna ökade kunskaper i tillämpning och användning av AMA Hus 21 samt kunskap om kopplingen till entreprenadjuridiken.

BAS- P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare –kravkurs

 • Du får kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-U och/eller BAS-P för en säker arbetsmiljö.
 • Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.
 • BAS-P och BAS-U utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en byggarbetsmiljösamordnare.
 • Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för BAS-U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.
 • Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering hos RISE samt att lägga in ditt certifikat på ID 06.

Ekonomi och projektavstämning –kravkurs

 • Har du kontroll på hur ditt projekt går ekonomiskt? Hinner du upptäcka problemen innan det är för sent? Tycker du att avstämningsarbetet tar för lång tid?
 • Kursen ger dig verktyg och metodiker för att arbeta effektivt med avstämningar och prognoser.

Praktiskt ledarskap I  –kravkurs

 • Vad skiljer jobbet som medarbetare från jobbet att vara platschef?
 • Målstyrning genom att sätta mål och välja det viktigaste för verksamheten är en väsentlig del av ledarrollen.
 • Tydliga mål i arbetet förenklar för medarbetarna att kunna fokusera på sina arbetsuppgifter.
 • En bra ledare ska kunna hantera delegering och prioritering för att uppnå personlig effektivitet och få balans i livet.

Entreprenadjuridik fördjupning

 • Entreprenadjuridik fördjupning är en påbyggnadskurs efter Entreprenadjuridik grundkurs som vi anpassar fortlöpande efter de senaste rättsfallen.
 • På kursen lär du dig undvika avtalsfel och tvister genom att lära dig tolka kontraktshandlingar. Vi fördjupar oss i AB 04 och ABT06 och tar upp exempel från verkliga rättsfall och problem från entreprenörer.

Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen

 • Kurserna Miljöansvar i bygg- eller anläggningsbranschen ger dig kännedom om lagar och regelverk men också hur du praktiskt ska omsätta kraven till arbetssätt både på företagsnivå och projektnivå.

Inköp för alla i byggsektorn

 • Ungefär 70% av ett projekts kostnader utgörs av inköp av varor eller tjänster. Genom bra hantering och ökad förståelse för inköpsjuridiken har du god möjlighet att få en bra ekonomi i ditt projekt.
 • Kursen ger dig grundläggande kunskap om de viktigaste bestämmelserna i lagar och standardavtal samt hur du styr din leverantör eller UE så att du får det du faktiskt har köpt.

LOU – offentlig upphandling för byggsektorn

 • Kursen LOU – offentlig upphandling för byggsektorn hjälper dig förstå lagens uppbyggnad, ger dig verktyg samt exempel från rättspraxis vilket kommer ge dig goda grundläggande kunskaper för att genomföra optimala upphandlingar och bli en vinnare både som upphandlare och entreprenör. På kursen blandar vi alltid teori med praktiska exempel och övningar.

Installations- och energisamordning

 • Kursen ger en grundläggande förståelse för hur byggnadens installationsområden värme, ventilation, komfortkyla, styr och el fungerar och hur systemval och installationers utformning har påverkan på byggnadens inomhusmiljö- och energianvändning.
 • I kursen går vi igenom installationssamordnarens roll och hur projekten skall planeras, styras, provas och dokumenteras i de olika momenten från start till mål.

Geoteknik grundkurs

 • På Grundkurs Geoteknik lär du dig grundläggande geologi och jordartskännedom.
 • Grundkursen i Geoteknik tar upp tekniska egenskaper hos svenska jordar men också de metoder som finns för att kunna hantera schakter, utfyllnader och grundläggningsarbeten.

Kalkyl- och anbudsarbete grundkurs

 • Kalkyl- och anbudsarbete är en grundkurs som hjälper dig förbättra ditt arbetssätt inom kalkylarbete.
 • Kursen ger dig metoder, verktyg och tips som du behöver i ditt anbudsarbete. Vi varvar teori med grupparbeten där du bland annat får göra riskbedömningar av förfrågningsunderlag, upprätta mindre kalkyler och skriva ett anbud.

Diplomutdelning

Efter genomfört utbildningsprogram utexamineras du och blir Diplomerad Platschef från Byggakademin. Du får ett inramat diplom som bevis på dina kunskaper.

Video

Upplägg

Agenda

Utbildningsprogrammet omfattar minst 13 kursdagar varav 6 kurser är kravkurser som måste ingå i programmet. Därutöver gör du din egen anpassning utifrån ytterligare 7 kurser som finns att välja bland i programinnehållet. Kursdagarna genomförs på våra öppna kurser i valfri takt. När du har genomfört alla kursdagar får du ett inramat Diplom som bevis på dina kunskaper.

Praktisk information

Utbildningsstarten är flexibel för Diplomutbildningen. Om du redan har delar av utbildningen anpassar vi utbildningen efter dina behov. Du har också möjlighet att inom utbildningen komplettera med vissa kurser. Kursdagarna genomförs på våra öppna kurser i valfri takt. Kontakta en av våra utbildningsrådgivare så hjälper vi dig att skräddarsy ett utbildningspaket som passar dig.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad Platschef, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Byggakademin
Vikingavägen 17c
133 33 Saltsjöbaden

Vi utbildar alla i byggsektorn. 

Byggakademin är ett utbildningsföretag för alla i byggsektorn med målet att ge bästa kompetensutveckling av högsta kvalitét. Utbildning är alltid en god investering och på Byggakademins kurser får du kunskap och verktyg som är praktiska och tillämpningsbara redan från första...

Läs mer om Byggakademin och visa alla utbildningar.

Highlights