Informationssäkerhet - ISO/IEC 27001 Foundation - klassrumskurs och certifiering

Längd
3 dagar
Längd
3 dagar
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

ISO 27001 : 2022– Certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet

Idag är organisationer långt mer sårbara för säkerhetshot än de varit tidigare, på grund av utvecklingen av informationssystem och tjänster. Information är en tillgång som liksom andra viktiga tillgångar har ett värde och därmed måste skyddas. Genom en ordentlig kartläggning och klassificering av dessa tillgångar och en systematisk riskbedömning av hot och sårbarhet kan ditt företag välja lämpliga kontroller för att hantera dessa risker och visa att ni bevarar och respekterar sekretess, integritet och regler för tillgänglighet.

Att skydda affärskritisk eller känslig information blir allt viktigare, inte minst i takt med att såväl företag som offentliga verksamheter blir allt mer digitaliserade – och därmed känsligare för egna misstag eller angrepp från hackare. EU har dessutom skärpt kraven på att skydda enskildas personuppgifter genom Dataskyddsförordningen (GDPR).

En certifiering enligt ledningssystemet ISO 27001 säkerställer att ni arbetar på ett systematiskt och effektivt sätt med informationssäkerhet, i syfte att identifiera hot och förebygga risk för att information hamnar i orätta händer.

Vad är ISO 27001?

ISO 27000-serien, eller familjen som den också kallas, handlar om informationssäkerhet. 27001 är navet i certifieringen då detta är det så kallade ledningssystemet för informationssäkerhet. Förutom standarden 27001 så finns ett flertal tillhörande delar som innefattar riktlinjer samt branschspecifika delar. Du har kanske hört talas om 27011 som handlar om telekom eller om 27017 som handlar om molntjänster.

Några vitala delar inom detta ledningssystem är:

 • Riskanalys och riskbehandling
 • Klassificering och ägarskap av tillgångar
 • Dokumentation och policyer
 • Mätning av resultat
 • Uppföljning

Varför arbeta med informationssäkerhet?

På senare tid har vi alla sett exempel på allvarliga misstag inom både privata företag och offentliga verksamheter. Misstag som gjort att känslig information läckt ut till allmänheten – eller hamnat i orätta händer. Beroende på informationens innehåll kan detta få allvarliga konsekvenser, både för individer och verksamheter. I värsta fall kan känsliga uppgifter på avvägar utgöra ett hot mot landets säkerhet genom att informationen förstörs, förvanskas eller utnyttjas.

ISO 27001 är en av världens snabbast växande ledningsstandarder, med certifieringar som växer med en årlig andel på 30%. 

Utbildningsmål
I slutet av kursen vet du:

 • ISO / IEC 27001 omfattning, syfte och hur standarden kan användas i din praxis
 • ISO / IEC 27001 nyckelord och definitioner
 • Kraven för att uppnå ISO / IEC 27001-certifiering och behovet av ständig förbättring
 • Rutiner, deras allmänna mål och krav på hög nivå
 • Krav på tillämpbarhet och omfattning
 • Användning av kontroller för att hantera IS risker
 • Interna revisioner och externa certifieringsändamål deras funktion och terminologi
 • Förhållandet mellan bästa praxis, ISO/IEC 27001, ISO 9001 och ISO/IEC 20000.

Innehåll

 • Introduktion, bakgrund och terminologi
 • Nyckelpublikationer som sammansätter familjen enligt ISO/IEC 27001-standarden
 • Ledarskap och stöd för ett informationssäkerhetshanteringssystem
 • Planering och hantering av ett informationssäkerhetshanteringssystem
 • Mål för kontroll och kontroller för ett informationssäkerhetshanteringssystem
 • Förvärva ISO/IEC 27001-kvalifikation.

Examensformat:

 • Flervalsformat, 40 minuter
 • 50 frågor per papper, Stängd bok
 • 25 poäng eller mer krävs för att godkännas (av 50 tillgängliga) - 50%

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Informationssäkerhet - ISO/IEC 27001 Foundation - klassrumskurs och certifiering , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights