DevOps Engineer – Masterprogram - Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!

Längd
Egen takt
Pris
16 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Längd
Egen takt
Pris
16 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Från 16 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

DevOps Engineer – Masterprogram

Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!

AVC:s masterprogram DevOps Engineer hjälper dig att uppnå kompetens inom alla aspekter av programvaruutveckling (Dev) och teknikdrift (Ops) genom principer för kontinuerlig driftsättning och kontinuerlig övervakning. Du kommer att behärska verktyg som Puppet, Nagios, Chef, Docker, Git och Jenkins. Detta DevOps Engineer-program är anpassat till Amazon Web Services läroplan och vi är den registrerade utbildningsleverantören för detta program.

DevOps Engineer masterprogram inkluderar

 • Examensarbete och 100+ praktiska projektexempel
 • 20+ efterfrågade verktyg och färdigheter
 • 8X mer live-interaktion med live-onlinekurser av branschexperter

Resultat av programmet

 • Förstå grunderna i DevOps-teknik och ha fullständig kunskap om DevOps-terminologier, koncept, fördelar och implementeringsalternativ för att uppfylla dina affärskrav
 • Förvärva fullständig kunskap om "versionskontrollsystemet" för att effektivt spåra ändringar kompletterat med Git- och Github-utbildning
 • Ha en detaljerad översikt över kontinuerlig integration och ekosystemet för containrar genom att lära sig verktyg som Jenkins och Docker
 • Snabbt och effektivt kunna hantera kundernas önskemål om ändringar genom att lägga till nya funktioner (och uppdatera befintliga)
 • Utveckla en god förståelse för säkerhets- och prestandatester för att skydda releaser från sårbarheter
 • Lyckas med övergången från mjukvaruingenjör till DevOps-ingenjör

Målgrupp

Programmet är utformat för personer som vill komma in i DevOps-världen, eftersom det är utformat och strukturerat för att tillgodose olika yrkesbakgrunder. Det finns inga förkunskapskrav för att delta i detta utbildningsprogram, men personer i följande roller och discipliner är idealiska för denna kurs:

 • Nyutexaminerade som vill hoppa in på molnarbetsmarknaden
 • Yrkesverksamma med mindre än 2 års erfarenhet av att arbeta i tekniska eller icke-tekniska roller som vill bygga en framgångsrik karriär inom cloud computing-domänen
 • Personer som arbetar i följande roller kommer att ha störst nytta av DevOps Master's Programme:
  - Ledare för IT-team
  - Programvaruutvecklare
  - Systemadministratörer och IT-chefer
  - Ingenjörer inom molntjänster
  - Utvecklare
  - Ingenjörer

Utbildningsplan *

 • DevOps Certification utbildning
 • Docker Certified Associate (DCA) Certification utbildning
 • Container Orchestration med Kubernetes

  Mastercertifikat

  * Du får individuella certifikat för varje kurs.

  Valbara kurserm *: (Du behöver inte följa dessa kurser för att få ditt Master Certificate. Du har möjlighet att läsa dessa kurser som en del av det totala programmet)

  - CI/CD Pipeline with Jenkins
  - DevOps on AWS
  - Ansible 2.0 Training course
  - Puppet Training Course
  - AWS Developer Associate
  - Agile Scrum Master
  - Linux Training
  - Microsoft Azure Fundamentals
  - AWS Technical Essentials
  - Git and GitHub Training

1. DevOps Certification utbildning

AVC:s DevOps Practitioner-kurs är utformad för att förbereda dig för framtida framgångsrika mjukvaruutvecklingsprojekt. Kursen är utformad för att följa bästa praxis för mjukvaruutveckling och använda mjukvaruverktyg på det mest effektiva sättet. Kursen följer hela livscykeln för mjukvaruutveckling, från kravanalys via kodning till produktionsstöd.

Viktiga inlärningsmål

 • Integrera och implementera verktyg som Jenkins, TeamCity och Maven
 • Konfigurera hanteringsverktygen Puppet, Chef, Ansible och Saltstack
 • Utforska DevOps-verktyg i molnet
 • Bygga och distribuera containerisering med Docker
 • Utföra tuning och övervakning med Nagios

Kursplan

 • Lektion 00 - Introduktion till kursen
 • Lektion 01 - Introduktion till DevOps
 • Lektion 02 - Versionskontrollsystem
 • Lektion 03 - Kontinuerlig integration, kontinuerlig driftsättning och byggverktyg
 • Lektion 04 - Ramverk för mjukvaru- och automationstestning
 • Lektion 05 - Verktyg för konfigurationshantering
 • Lektion 06 - Containerisering med Docker
 • Lektion 07 - Kontinuerlig övervakning
 • Lektion 08 - Behovet av molnet i DevOps
 • Lektion 09 - Praktiska projekt

2. Docker Certified Associate (DCA) Certification utbildning

Kursen är anpassad till certifieringen Docker Certified Associate (DCA) och täcker grunderna i Docker. Du kommer att kunna förstå Docker och dess roll i DevOps livscykel; skapa images, containers, swarms, volymer och nätverk; definiera Dockers säkerhetsklientpaket och klientserverautentisering; och mycket mer.

Viktiga inlärningsmål

 • Förstå grunderna och funktionerna i Docker
 • Köra en Docker-container och hantera skapande av avbildningar
 • Förstå verktyg som stöder Docker för att underlätta applikationsdistribution, kontinuerlig integration, service discovery och orkestrering
 • Förstå Dockers nätverksmodeller och användningsfall
 • Installera och avinstallera Docker Enterprise
 • Diskutera Docker-säkerhet i detalj med Demons

Kursplan

 • Lektion 01 - Introduktion
 • Lektion 02 - Förståelse för Docker
 • Lektion 03 - Docker CE på Linux-plattform
 • Lektion 04 - Docker-nätverk
 • Lektion 05 - Docker-bilder
 • Lektion 06 - Docker-lagring och volymer
 • Lektion 07 - Docker Compose
 • Lektion 08 - Orchestrering DockerSwarm
 • Lektion 09 - Universellt kontrollplan
 • Lektion 10 - Docker Trusted Registry
 • Lektion 11 - Säkerhet
 • Lektion 12 - DCA-testet

Läroplan för virtuella live-klasser

 • Lektion 01 - Introduktion till kursen
 • Lektion 02 - Introduktion till Docker
 • Lektion 03 - Skapa, hantera och registrera images
 • Lektion 04 - Orkestrering
 • Lektion 05 - Nätverk
 • Lektion 06 - Installation och konfiguration av Docker Enterprise
 • Lektion 07 - Säkerhet


3. Container Orchestration med Kubernetes


Kubernetes är ett av de mest populära verktygen för containerorkestrering. Certifieringskursen Container Orchestration with Kubernetes hjälper dig att förstå de viktigaste färdigheterna, tekniken och begreppen som en Kubernetes-administratör behöver känna till.

Viktiga inlärningsmål

 • Förstå de centrala begreppen och terminologin för Kubernetes
 • Installera och distribuera Kubernetes-kluster
 • Förstå pods och schemaläggningstekniker
 • Utföra loggning, övervakning, tjänster och volymer i Kubernetes
 • Felsöka fel i applikationer och nätverk
 • Utföra revisioner och logga klusterhändelser

Kursplan

 • Lektion 01 - Introduktion
 • Lektion 02 - Översikt över Kubernetes
 • Lektion 03 - Konfigurera Kubernetes
 • Lektion 04 - Koncept för Kubernetes
 • Lektion 05 - Introduktion till YAML
 • Lektion 06 - Kubernetes-koncept - POD:er, ReplicaSets, distributioner
 • Lektion 07 - Nätverk i Kubernetes
 • Lektion 08 - Tjänster
 • Lektion 09 - Arkitektur för mikrotjänster
 • Lektion 10 - Slutsats

Läroplan för virtuella live-klasser

 • Lektion 01 - Introduktion till kursen
 • Lektion 02 - Grundläggande begrepp
 • Lektion 03 - Kubernetes-kluster
 • Lektion 04 - Arbetsbelastningar
 • Lektion 05 - Schemaläggning
 • Lektion 06 - Tjänster, lastbalansering och nätverk
 • Lektion 07 - Lagring
 • Lektion 08 - Azure Kubernetes-tjänst
 • Lektion 09 - Felsökning och fallstudier för Kubernetes


4. Valbara kurser


Du behöver inte läsa dessa kurser för att få ditt Master Certificate. Du har möjlighet att läsa dessa kurser som en del av det totala programmet.

CI/CD-pipelines med Jenkins

Denna certifieringskurs i CI/CD Pipelines with Jenkins hjälper dig att lära dig serverautomatisering, kontinuerlig integration, byggpipelines och konfigurationsverktyg, automatiserad testning och förbättring av kodkvalitet samt distribuerade system i Jenkins genom intensiva, praktiska uppgifter.

AWS Developer Associate

AVC:s kurs AWS Developer Associate bygger på de färdigheter du lärde dig i kursen AWS Technical Essentials. Kursen lär dig att skriva kod och designa skalbara applikationer, implementera applikationssäkerhet och testning samt utveckla expertis med viktiga AWS-komponenter som S3, DynamoDB, Elastic Beanstalk och CloudFormation.

Här är alla extra kurser:

- CI/CD Pipeline with Jenkins
- DevOps on AWS
- Ansible 2.0 Training course
- Puppet Training Course
- AWS Developer Associate
- Agile Scrum Master
- Linux Training
- Microsoft Azure Fundamentals
- AWS Technical Essentials
- Git and GitHub Training

Projekt inom programmet

Projekt 1: Förgrenad utvecklingsmodell

Bygg en förgreningsmodell för att hjälpa ditt team att förstå Git-arbetsflödet för snabbare integrering av arbete.

Projekt 2: Jenkins pipeline-design för skalbarhet

Använd Jenkins för att skapa en distribuerad pipeline som kompilerar och testar ett Maven-projekt på två olika slavnoder.

Projekt 3: Bygga en CI/CD-pipeline med Jenkins

Använd Jenkins för att skapa en CI/CD-pipeline som kompilerar, testar och distribuerar ett Maven-projekt till en Tomcat-server.

Projekt 4: Docka Jenkins pipeline

Demonstrera kontinuerlig integration och leverans genom att dockerisera Jenkins Pipeline.

Projekt 5: Distribuera Angular-applikation i Docker-container

Distribuera Angular-applikationen i Docker. Angular-applikationen bör byggas med Angular CLI tillsammans med Docker Compose för utveckling och produktion.

Projekt 6: Containerisera en applikation och skanna Docker Image med DTR

I det här projektet skapar du en image som kan hantera Spring Boot-applikationen med hjälp av Dockerfile och pushar den till ett privat register med hjälp av DTR.

Projekt 7: Underliggande infrastrukturutmaningar för sociala medier

Anpassa den befintliga klusterstorleken för att uppfylla infrakraven för en applikation som redan är i produktion och skala applikationen automatiskt när det gäller replikuppsättningar och distributioner.

Projekt 8: Containerisering av IT-programvara

Som Kubernetes-utvecklare ska du demonstrera hur du paketerar din webbapplikation i en Docker-containerimage. Använd containerimagen på Google Kubernetes Engine-klustret som en lastbalanserad uppsättning repliker som kan skalas efter dina användares behov. Skala en distribuerad applikation i Google Kubernetes Engine och distribuera sedan en ny version av din app utan driftstopp och distribuera den så småningom på klustret.

Projekt 9: Praktiskt arbete med Amazon DynamoDB-databas

Skapa Amazon DynamoDB-tabellen, lägg till objekt i tabellen, ställ frågor till tabellen och ta bort tabellen.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill, i din egen takt!

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Engelska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om DevOps Engineer – Masterprogram - Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights