Cloud Architect - Masterprogram - Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!

Längd
Egen takt
Pris
16 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
Egen takt
Pris
16 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 16 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Cloud Architect – Masterprogram

Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!


Skapa en framgångsrik karriär med Cloud Architect-certifiering

AVC Cloud Architect-certifieringskursen bygger upp din expertis inom AWS, Microsoft Azure och Google Cloud Platform från grunden. Du kommer att lära dig att behärska arkitekturprinciperna och tjänsterna för de bästa molnplattformarna, designa och distribuera högskaliga, feltoleranta applikationer och utveckla färdigheter för att omvandla dig själv till ett AWS och Azure-moln.

Information om utbildningen

 • 420 timmars omfattande Blended Learning
 • 128 timmar självstudier
 • 292 timmar lärarledd utbildning
 • 40+ mest populära verktyg och 25+ färdigheter
 • Examensvoucher ingår
 • Avslutande projekt från verkligheten

Programmets resultat

I slutet av detta Cloud Architect-program kommer du att kunna:

 • Förstå de viktigaste principerna för cloud computing och hur de implementeras i Microsoft Azure och AWS
 • Hantera prenumerationer, fakturering och rollbaserad åtkomstkontroll för Azure-användare och -grupper
 • Implementera användningsfall och konfigurationsalternativ för Azure App
 • Services och App Service-miljöer
 • Utforma en webbapp för Azure App Service med hjälp av Azure CLI, Powershell och andra verktyg
 • Hantera säkerhet och identitet för Azure-lösningar
 • Implementera AWS-säkerhet och testning och bli expert på AWS-komponenter som S3, DynamoDB, Elastic Beanstalk och CloudFormation
 • Få en översikt över AWS DMS, verktyget AWS Schema Conversion och AWS Database Migration Service
 • Distribuera, hantera och driva skalbara, högtillgängliga och feltoleranta system på AWS
 • Välj rätt AWS-tjänst baserat på data-, beräknings-, databas- eller säkerhetskrav
 • Konfigurera ett GCP-konto och använda GCP-tjänster: nätverk, lagring, innehåll och leveransnätverk
 • Förstå Google Virtual Machines och hur man arbetar med dem Lagra och hantera data i molnet SQL

Målgrupp

Alla som är intresserade av att hosta högskaliga, feltoleranta applikationer på plattformarna AWS och Microsoft Azure bör gå detta program. Följande roller och discipliner är dock idealiska för denna kurs:

 • Nyutexaminerade som vill hoppa in på molnarbetsmarknaden
 • Yrkesverksamma med mindre än 2 års erfarenhet av att arbeta i tekniska eller icke-tekniska roller som vill bygga en framgångsrik karriär inom cloud computing-domänen
 • Personer som arbetar i följande positioner kommer att ha störst nytta av Cloud Architect-masterexamen:
  - Lösningsarkitekter Programmerare
  - Molnutvecklare
  - Ingenjörer inom molnprogramvara
  - Yrkesverksamma inom DevOps

Utbildningsplan

 • AWS Solutions Architect
 • Microsoft Azure-administratör
 • Microsoft Azure-administratör AZ-104
 • Utformning av Microsoft AZURE-infrastrukturlösningar AZ-305
 • Utbildning till Google Cloud Platform-arkitekt

Extra valbara kurser

 • AWS Technical Essentials
 • AWS Developer Associate
 • AWS SysOps Associate
 • AWS Database Migration
 • Microsoft Certified Azure Developer Associate AZ-204


1. AWS Solutions Architect

Denna certifieringskurs för AWS Solutions Architect ger dig möjlighet att designa, planera och skala upp AWS-distributioner med hjälp av mer än 70 molntjänster. Kursen är anpassad till den senaste AWS-examen med bästa praxis från Amazon.

Viktiga inlärningsmål

 • Formulera lösningsplaner och ge vägledning om bästa praxis för AWS-arkitektur
 • Designa och implementera skalbara, högtillgängliga och feltoleranta system på AWS
 • Identifiera hur en befintlig lokal applikation kan lyftas och flyttas till AWS
 • Avkoda input och output av data till och från AWS
 • Välja rätt AWS-tjänst baserat på data-, beräknings-, databas- eller säkerhetskrav
 • Uppskatta AWS-kostnader och identifiera mekanismer för kostnadskontroll

Kursplan

Lektion 01 - Introduktion
Lektion 02 - Kom igång med AWS
Lektion 03 - Identitets- och åtkomsthantering
Lektion 04 - S3
Lektion 05 - EC2 och EBS
Lektion 06 - ELB och automatisk skalning
Lektion 07 - Cloudwatch
Lektion 08 - VPC0
Lektion 09 - Databaser
Lektion 10 - Route 53
Lektion 11 - Ytterligare viktiga tjänster
Lektion 12 - SAA C02 Senaste tjänsterna

Program för live-online-lektioner

Lektion 01 - Introduktion till kursen
Lektion 02 - Översikt över AWS
Lektion 03 - Amazon Elastic Compute Cloud
Lektion 04 - Amazon lagringstjänster
Lektion 05 - Amazons virtuella privata moln
Lektion 06 - Databaser på AWS
Lektion 07 - Amazon Route 53
Lektion 08 - IAM och säkerhet på AWS
Lektion 09 - Applikationer och serverlösa tjänster i AWS
Lektion 10 - Säker och högtillgänglig arkitektur

2. Microsoft Azure Fundamentals

AVC:s kurs Microsoft Azure Fundamentals introducerar dig till de viktigaste principerna för cloud computing och hur de implementeras i Microsoft Azure. Kursen ger dig uppdaterad information om Azure-tjänster, säkerhet, integritet, efterlevnad, förtroende, prissättning och support.

Viktiga inlärningsmål

 • Beskriva molntjänster, Azure och Azure-prenumerationer
 • Beskriva och skapa Azure-webbappar
 • Skapa och konfigurera virtuella datorer i Microsoft Azure
 • Beskriva lagring i Azure
 • Beskriva och implementera databaser i Azure
 • Beskriva Azure AD

Kursplan

Lektion 01: Molnkoncept
Lektion 02: Grundläggande Azure-tjänster
Lektion 03: Säkerhet, integritet, efterlevnad och förtroende
Lektion 04: Priser och support för Azure

3. Microsoft Azure-administratör AZ-104

En Azure-administratör är ofta en del av ett större team som arbetar med att implementera en organisations molninfrastruktur. Denna Azure-utbildning omfattar aktiviteter på Azure-plattformen som att distribuera, hantera och övervaka identitet, hantering, lagring, databehandling och virtuella nätverk i en molnmiljö, plus provisionering, förstärkning, övervakning och modifiering av resurser efter behov.

Viktiga inlärningsmål

 • Hantera objekt i Azure Active Directory (Azure AD)
 • Hantera prenumerationer och styrning
 • Säkra och hantera lagring
 • Konfigurera Azure-filer och Azure Blob Storage
 • Automatisera distribution av virtuella maskiner (VM) med hjälp av Azure
 • Resource Manager-mallar
 • Skapa och konfigurera containrar
 • Skapa och konfigurera Azure App Service
 • Distribuera och hantera virtuella nätverk
 • Säker åtkomst till virtuella nätverk
 • Konfigurera lastbalansering
 • Övervaka och felsöka virtuella nätverk
 • Integrera ett lokalt nätverk med ett virtuellt Azure-nätverk
 • Övervaka resurser med Azure Monitor
 • Implementera säkerhetskopiering och återställning

Kursplan

Lektion 01: Hantera Azure-identiteter och styrning
Lektion 02: Implementera och hantera lagring
Lektion 03: Implementera och hantera Azure Compute Resources
Lektion 04: Konfigurera och hantera virtuella nätverk
Lektion 05: Övervaka och säkerhetskopiera Azure-resurser

4. Utformning av Microsoft Azure-infrastrukturlösningar AZ-305

Onlineutbildningen Microsoft Azure Infrastructure Solutions AZ-305 förbereder dig för en karriär som certifierad Azure Cloud Solutions Architect. Du kommer att lära dig hur beslut inom varje område påverkar en övergripande lösning, förstå ämnesexpertis i att utforma moln- och hybridlösningar som körs på Microsoft Azure, inklusive beräkning, nätverk, lagring, övervakning och säkerhet.

Viktiga inlärningsmål

 • Utforma en lösning för loggning och övervakning
 • Utforma lösningar för autentisering och auktorisering
 • Utforma identiteter och åtkomst för applikationer
 • Utforma en datalagringslösning för relationsdata
 • Rekommendera en lösning för datalagring
 • Utforma dataintegration
 • Utforma en datalagringslösning för icke-relationella data
 • Utforma en lösning för säkerhetskopiering och katastrofåterställning
 • Utformning för hög tillgänglighet
 • Utforma en beräkningslösning
 • Utforma en applikationsarkitektur
 • Utforma nätverkslösningar

Kursplan

Lektion 01: Introduktion till kursen
Lektion 02: Utforma en lösning för styrning
Lektion 03: Utforma lösningar för autentisering
Lektion 04: Utforma en lösning för auktorisering
Lektion 05: Utforma en lösning för loggning och övervakning
Lektion 06: Utforma en lösning för hög tillgänglighet
Lektion 07: Utforma en lösning för säkerhetskopiering och återställning
Lektion 08: Utforma en lösning för icke-relationella data
Lektion 09: Utforma en lösning för relationsdata
Lektion 10: Utforma en lösning för dataintegration
Lektion 11: Utforma en lösning för databehandling
Lektion 12: Utforma en applikationsarkitektur
Lektion 13: Utforma en nätverkslösning
Lektion 14: Utforma migreringar
Lektion 15: Design för kostnadsoptimering

5. Utbildning till Google Cloud Platform Architect

Certifieringsprogrammet Google Cloud Platform Architect ger dig de färdigheter du behöver för att utveckla din karriär inom molnarkitektur och bli en certifierad Google Cloud Architect Professional. Kursen omfattar IAM, nätverk, molnlagring och mycket mer. Denna online-certifieringskurs för GCP-arkitekt introducerar dig till Google Cloud Platforms omfattande och flexibla infrastruktur och plattformstjänster. Du kommer att lära dig att analysera och implementera infrastrukturkomponenter som nätverk, lagringssystem och applikationstjänster.

Viktiga inlärningsmål

 • Konfigurera ett GCP-konto och använda GCP-tjänster: Nätverk, lagring, innehåll och leveransnätverk
 • Lägga till Identity Access Management-medlem
 • Upptäck Googles virtuella maskiner och hur du arbetar med dem
 • Förstå cache och begränsningar och hur man undviker överfakturering
 • Lagra och hantera data i SQL-molnet

Kursplan

Lektion 01 - Introduktion till Google Cloud för tekniker
Lektion 02 - Google Cloud - Introduktion till GCP
Lektion 03 - Google Cloud IAM - (Identitets- och åtkomsthantering)
Lektion 04 - Googles regioner och zoner
Lektion 05 - Google Cloud - Virtuell maskin
Lektion 06 - Nätverk (VPC)
Lektion 07 - Google Cloud lastbalanserare och automatisk skalning
Lektion 08 - CDN - innehålls- och leveransnätverk
Lektion 09 - Google Cloud Storage - SQL i molnet
Lektion 10 - Molnlagring - Datalager
Lektion 11 - Molnlagring - Spanner
Lektion 12 - Google Cloud Storage - Lagring (Spara Gorilla-fotot!)

Program Projekt

Projekt 1: Implementera Azure IaaS

OSS Corporation utvärderar Azure som en distributionsplattform. För detta behöver de skapa virtuella nätverk i ovanstående region, skapa virtuella testmaskiner i båda virtuella nätverken, upprätta anslutning mellan de två nätverken via VNet peering och se till att anslutningen är korrekt upprättad.

Projekt 2: Använda Azure Portal för att distribuera säkerhet och PaaS-tjänst

OSS Corporation beslutade att logga in en anställd i företagets standard Azure Active Directory och tilldela en anpassad RBAC-roll som gör att han kan läsa nätverkslagring tillsammans med den virtuella datorn. Enligt denna anpassade RBAC måste den anställde också få tillstånd att starta och starta om den virtuella datorn. Ditt jobb är att logga in den anställde under Default Azure AD, skapa Custom RBAC för datoroperatörsrollen samt provisionera och distribuera Azure Web App.

Projekt 3: Azure-funktion som lyssnar på en kö 02

Företaget InGen Soft bestämde sig för att införa serverlös funktionalitet i sin applikationsarbetsbelastning med hjälp av Azure-funktionen och lagringskön. Som utvecklare loggar du in på Azure Portal och skapar tjänsterna Resource Group, Storage Account och Input Queue. Skapa en Azure-funktion med Visual Studio som inkluderar Queue Binding och Deployment från Visual Studio.

Projekt 4: Automatisera arbetsbelastningar med ARM-mallar

Rand Enterprises Corporation vill testa en ARM-mall för att omsätta Infrastructure as Code i praktiken. Som en del av driftteamet måste du definiera hela nätverksarkitekturen med hjälp av ARM-mallen. När detta är på plats måste du skapa lagringskontot tillsammans med en virtuell maskin för att hysa applikationen.

Projekt 5: Migrera SQL Server-databas till MySQL med hjälp av AWS DMS

I det här projektet installerar praktikanten AWS Schema Conversion Tool och använder det för att kontrollera hur mycket arbete som krävs för att migrera SQL Server-källdatabasen. Åtgärda problemet, kör databasutvärderingsrapporten igen och tillämpa Schema på MySQL-måldatabasen.

Projekt 6: Skapa ett anpassat virtuellt privat moln (VPC)

Skapa en anpassad VPC med offentliga och privata subnät i två tillgänglighetszoner och starta instanser i varje subnät.

Projekt 7: Konfiguration av belastningsutjämnare

Starta två webbservrar och konfigurera en lastbalanserare och automatisk skalning.

Projekt 8: Konfiguration av RD Gateway

Konfigurera RD Gateway på en VPC med ett offentligt och ett privat subnät.

Projekt 9: Implementera en applikation för filmvisning online i molnet

Du arbetar för en leverantör av underhållning online. Eftersom du har kunskap om cloud computing har du blivit ombedd att implementera företagets webbplats i molnet.

Projekt 10: Applikation för online-läkarmottagning i molnet

Du arbetar för ett vårdföretag. Som molnarkitekt har du blivit ombedd att implementera LiveDocApp-webbplatsen i molnet.

Projekt 11: En restaurangapplikation i molnet

Som molnarkitekt ombeds du att implementera restaurangapplikationen i molnet

Projekt 12: Applikation för hantering av kundvagnar i molnet

Du arbetar för ett e-handelsföretag. Som molnarkitekt har du blivit ombedd att implementera Cart Management Application till molnet.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill, i din egen takt!

 • Onlineutbildning
 • Distans

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Cloud Architect - Masterprogram - Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights