AWS Cloud Architect - Masterprogram - Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!

Längd
Egen takt
Pris
14 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Längd
Egen takt
Pris
14 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Från 14 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

AWS Cloud Architect - Masterprogram


Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!

AVC ́s masterprogram AWS Cloud Architect bygger upp din expertis inom Amazon Web Services (AWS) från grunden. Du kommer att lära dig att behärska AWS arkitekturprinciper och tjänster; designa och implementera högskaliga, feltoleranta applikationer; och utveckla färdigheter för att omvandla dig själv till en AWS-molnarkitekt.

Du kommer att lära dig:

 • Förstå grunderna i Amazon Web Services (AWS) molnplattform och se till att du är fullt förtrogen med att identifiera AWS molntjänster och se till att du är fullt skicklig på att identifiera AWS terminologier, koncept, fördelar och distributionsalternativ för att uppfylla dina affärskrav.
 • Implementera AWS-säkerhet och bli expert på AWS
  komponenter som S3, Dynamo DB, Elastic Beanstalk och CloudFormation.
 • Få en översikt över AWS DMS, hur AWS Schema Conversion-verktyget fungerar, typer av AWS Database Migration Service
 • Distribuera, hantera och använd skalbara, högtillgängliga och feltoleranta system på AWS
 • Välj rätt AWS-tjänst baserat på data, beräkningskraft, databas eller säkerhetskrav

Målgrupp

Detta program riktar sig till personer som hoppas komma in i molnbranschen. Följande roller och discipliner är idealiska för denna kurs:

 • Nyutexaminerade som vill ta steget ut på arbetsmarknaden
 • Yrkesverksamma som arbetar i tekniska eller icke-tekniska roller och som vill gå vidare till molndomänen

Ingår i detta program

 • 138 timmar av djupgående tillämpat lärande
 • 92 timmar instruktörsledd utbildning
 • 20+ ofta efterfrågade verktyg och färdigheter
 • 46 timmar självstudier

Detta AWS Cloud Architect-program är anpassat till Amazon Web Services läroplan och vi är den registrerade leverantören av detta program.

Utbildningsplan *

 1. AWS Technical Essentials
 2. AWS Solutions Architect

Mastercertifikat

* Du får ett individuellt certifikat för varje kurs.

Valfria kurser - Bonusmaterial *

 • Extra kurs: AWS Developer Associate
 • Extra kurs: AWS Database Migration
 • Extra kurs: AWS SysOps Associate


1. AWS Technical Essentials


Denna AWS Technical Essentials-certifieringskurs introducerar dig till grunderna i Amazon Web Services (AWS) molnplattform och säkerställer att du är fullt skicklig på att identifiera AWS terminologier, koncept, fördelar och implementeringsalternativ för att uppfylla dina affärskrav. Du får lära dig att navigera i AWS-hanteringskonsolen, förstå AWS säkerhetsåtgärder, lagrings- och databasalternativ och få expertis inom webbtjänster som EC2, S3, RDS och EBS.

Målsättning

I slutet av utbildningen AWS Technical Essentials kommer du att kunna:

 • Känna igen terminologi och begrepp relaterade till AWS-plattformen
 • Navigera genom AWS hanteringskonsol
 • Förstå AWS säkerhetsåtgärder
 • Differentiera AWS lagringsalternativ och skapa Amazon S3 buckets
 • Känna igen AWS beräknings- och nätverksalternativ och använda EC2 och EBS
 • Beskriva alternativ för hanterade tjänster och databaser
 • Använda Amazon Relational Database Service (RDS) för att starta en applikation
 • Identifiera alternativ för driftsättning och hantering

Kursplan

 • Lektion 00 - Kursöversikt.
 • Lektion 01 - Introduktion till molntjänster
 • Lektion 02 - Introduktion till AWS
 • Lektion 03 - Lagring och innehållsleverans.
 • Lektion 04 - Beräkningstjänster och nätverk.
 • Lektion 05 - AWS-hanterade tjänster och databaser
 • Lektion 06 - Driftsättning och hantering
 • Övningsprojekt


2. AWS Solutions Architect


Denna certifieringskurs för AWS Solutions Architect ger dig möjlighet att designa, planera och skala AWS-distributioner med hjälp av mer än 70 molntjänster. Kursen är anpassad till den senaste AWS-examen med bästa praxis från Amazon.

Målsättning

I slutet av AWS-utbildningen kommer du att kunna:

 • Formulera lösningsplaner och vägleda bästa praxis för AWS-arkitektur
 • Designa och implementera skalbara, högtillgängliga och feltoleranta system på AWS
 • Identifiera hur en befintlig lokal applikation kan lyftas och flyttas till AWS
 • Dekryptera inkommande och utgående data till och från AWS
 • Välja rätt AWS-tjänst baserat på data-, beräknings-, databas- eller säkerhetskrav
 • Uppskatta AWS-kostnader och identifiera mekanismer för kostnadskontroll

Kursplan

 • Lektion 00 - Översikt över kursen
 • Lektion 01 - Översikt över AWS
 • Lektion 02 - Design för hög prestanda
 • Lektion 03 - Identitetshantering (IAM)
 • Lektion 04 - Amazons virtuella privata moln (VPC)
 • Lektion 05 - Elastiskt beräkningsmoln (EC2)
 • Lektion 06 - Amazon Simple Storage Service (S3)
 • Lektion 07 - Amazon Route 53
 • Lektion 08 - Databaser
 • Lektion 09 - Applikationstjänster
 • Lektion 10 - Säkerhetspraxis för optimal molndistribution
 • Lektion 11 - Katastrofåterställning
 • Lektion 12 - Felsökning
 • Lektion 13 - Examen för AWS Solutions Architect


3. Valbar kurs: AWS Developer Associate


AVC:s kurs AWS Developer Associate bygger på de färdigheter du lärde dig i kursen AWS Technical Essentials. I den här kursen lär du dig att skriva kod och designa skalbara applikationer, implementera applikationssäkerhet och testning samt utveckla expertis med viktiga AWS-komponenter som S3, Dynamo DB, Elastic Beanstalk och CloudFormation.

Viktiga inlärningsmål

I slutet av denna AWS Developer Associate-certifieringskurs kommer du att kunna:

 • Planera, designa, utveckla och distribuera skalbara och elastiska molnlösningar med hjälp av AWS
 • Skriva kod som optimerar prestandan för AWS-tjänster
 • Känna igen och implementera applikationssäkerhet på kodnivå (IAM-roller, autentiseringsuppgifter, kryptering)
 • Identifiera och implementera rätt arkitektur för utvecklings-, test- och stagingmiljöer
 • Identifiera och implementera säkra procedurer för optimal molndistribution och underhåll
 • Utveckla och underhålla applikationer skrivna för S3, DynamoDB, SQS, SNS, SWS, AWS Elastic Beanstalk och AWS CloudFormation.
 • Identifiera och implementera bästa praxis för molnsäkerhet

Kursplan

 • Lektion 01 - Introduktion
  - Översikt över AWS.
  - AWS-tjänster.


4. Valbar kurs: AWS Database Migration


Den här kursen visar de viktigaste funktionerna i AWS Database Migration Service (DMS). Du får lära dig hur du enkelt och säkert flyttar databaser till AWS molnplattform för att dra nytta av AWS kostnadsbesparingar och skalbarhet.

Viktiga inlärningsmål

De viktigaste målen för denna kurs är:

 • En översikt över AWS DMS
 • Förstå hur verktyget AWS Schema Conversion fungerar
 • Förstå de tre typerna av AWS DMS
 • Granska AWS databasmigreringstjänst

Kursplan

 • Lektion 00 - Översikt
 • Lektion 01 - Översikt över AWS DMS
 • Lektion 02 - Verktyg för schemakonvertering
 • Lektion 03 - Migreringstjänst för databaser
 • Lektion 04 - Översikt över AWS Database Migration Service


5. Valbar kurs: AWS SysOps Associate


Denna AWS SysOps-utbildning är ett krav för DevOps Engineer-certifieringen. Du får lära dig att migrera lokala applikationer till AWS, hantera dataflödet till och från AWS, behärska AWS management console, implementera operativ kostnadskontroll och öka din förmåga att effektivt använda AWS resurser och tjänster.

Viktiga inlärningsmål

I slutet av kursen kommer du att kunna:

 • Distribuera, hantera och driva skalbara, högtillgängliga och feltoleranta system på AWS
 • Migrera en befintlig lokal applikation till AWS
 • Säkerställa dataintegritet och datasäkerhet på AWS-teknik
 • Välja rätt AWS-tjänst baserat på beräknings-, data- eller säkerhetskrav
 • Identifiera lämplig användning av bästa praxis för drift av AWS
 • Förstå mekanismer för kontroll av driftskostnader och uppskatta kostnader för användning av AWS

Kursplan

 • Lektion 00 - Översikt
 • Lektion 01 - Översikt över AWS DMS
 • Lektion 02 - Verktyg för konvertering av scheman
 • Lektion 03 - Nätverk
 • Lektion 04 - Analys och kostnadseffektivitet i AWS
 • Lektion 05 - Säkerhet
 • Lektion 06 - Datahantering
 • Lektion 07 - Hög tillgänglighet
 • Lektion 08 - Implementering och provisionering
 • Lektion 09 - Bästa praxis för AWS SysOps Administrator Associate
 • Praktiska projekt


Slutprojekt

Projekt 1: Migrera SQL Server-databas till MySQL med hjälp av AWS DMS.

I det här projektet installerar eleven AWS Schema Conversion Tool och använder det för att verifiera den ansträngning som krävs för att migrera SQL Server-källdatabasen. Åtgärda problemet, kör databasutvärderingsrapporten igen och applicera schemat på MySQL-databasen.

Projekt 2: Anpassat skapande av virtuellt privat moln (VPC)

Skapa en anpassad VPC med offentliga och privata subnät i två tillgänglighetszoner och starta instanser i varje subnät.

Projekt 3: Konfiguration av lastbalanserare

Starta två webbservrar och konfigurera en lastbalanserare och automatisk skalning.

Projekt 4: Konfiguration av RD Gateway

Konfigurera RD Gateway på en VPC med ett offentligt och ett privat subnät.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill, i din egen takt!

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Engelska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om AWS Cloud Architect - Masterprogram - Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights