Utbildning till Testledare

Är du redo att ställa dina kunskaper på prov?

Som testledare är det inte endast IT-kunskaper som krävs för att du ska excellera på jobbet. En testledarutbildning ger dig även förståelse för hur ditt ledarskap och organisationens struktur påverkar avdelningens framgångar.
Visar 1-3 av 3 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-3 av 3 träffar

Mer om Utbildning till Testledare

Testledare

Arbetar man som testledare krävs inte bara kunskaper i test. Även IT-kunskaper, förståelse för organisationens verksamhet, projektledning för att kunna leda andra och kunskaper om administration och organisation är bra kunskaper att besitta.

Andra områden som testledarens roll är förknippad med är följande:

Testledarens ansvar:

 • Att testerna planeras, specificeras och genomförs är testledarens ansvar
 • Leda och styra testarbetet och testresurserna
 • Rapportera avvikelser från testplanen
 • Rapportera testarbetet till projektledningen
 • Kontrollera att fel blir rättade och omtestade
 • Hålla dagliga testmöten
 • Ansvara för dokumentationen som exempelvis testplan, testfall, felrapport, testrapport och statusrapport
 • Säkerställa att testarbetet får tillräckliga resurser
 • Informera berörda medarbetarna om status löpande
 • Leda och stötta resurser i testgruppen
 • Följa de modeller och metoder som gäller i organisationen

Testledarens befogenhet

 • Ha rätt att ta beslut
 • Ha ledningens, styrgruppens och övriga testprojektmedlemmars förtroende
 • Kunna ställa krav på kraven
 • Definiera roller och ansvar för testarbetet
 • Ställa krav på att testdata levereras i god tid inför testerna
 • Lämna rekommendationer angående testobjektets kvalitet och fortsatta insatser
 • Få tillräckligt med tid för testerna eller hjälp med att kunna prioritera
 • Få rätt information i rätt tid av alla berörda inom projektet
 • Få tillräckligt med resurser och rätt resurser

Testledare - dokumentering

Testledaren ansvarar också för att testerna dokumenteras, något som vanligtvis sker med hjälp av ett testverktyg (kan även ske i Word eller Excel).

Testledare - rapportering

Ansvarar för att testerna rapporteras och överlämnas. Detta kan ske en gång per vecka till projektledaren, eller en gång per dag tillsammans med testarna. När testerna är klarar överlämnas de till projektledaren.

Testledaren och ledarskap

Utöver dessa områden bör en bra testledare dels finna sig i rollen som spindeln i nätet, men också kunna vara en bra ledare. Dagligen kommer en testledare i kontakt med personer som har varierande kunskaper om test och testprocesser. Det kan vara alltifrån en kollega med avancerade kunskaper inom IT, till någon med god verksamhetskunskap. Det hjälper med andra ord om man reflekterar över hur man är som ledare samt hur man hanterar olika typer av människor, grupper och yrkesroller. Nedan listat ett par roller som man som testledare kan komma i kontakt med, och som alla kan ha olika kunskaper om test:

 • Projektledare
 • Testare
 • Utvecklare
 • Verksamhetspersoner
 • Beställare
 • Kravanalytiker
 • Driftpersonal

ISTQB - certifiering för testledare

Det finns olika sätt för en testledare att certifiera sig på idag. ISTQB (International Software Testing Qualifications Board)är ett vanligt sätt. Testledning, teststrategi och att optimera testprocesser är något en testledare arbetar mycket med.

Testerna leds i kundprojekt av testledaren och här är det viktigt att se till att målen nås där teststrategin är ett stöd. Utgångspunkten i testplanen är kundernas befintliga riktlinjer och saknas dessa finns teststandarden IEEE 829. Där beskrivs all nödvändig dokumentation som behövs i testarbetet.

Det är också testledarens ansvar att se till att arbetet görs på ett strukturerat sätt, där några av processens steg är planering och styrning, analys och design, implementering och exekvering, utvärdering och rapportering samt avslut och överlämning. Självklart ingår även planering, fördelning av arbete, testdesign, riskanalys, dagliga avstämningar, rapportering, prioritering av felrapporter, övervakning av framstegen i testarbetet och vid behov justering av arbetet.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
PRINCE2 – Kungen av projektledni...
Adding Value Consulting AB

– Att vi nu har en mall att utgå ifrån vid allt projektarbete har gjort organisationen mycket mer effektiv och dessutom talar vi alla samma språk. Våra kunder ser att vi arbetar efter en internationell erkänd standard och de vet då att vi är effektiva och har kontroll på risker, kvalitet och levererar det vi har lovat och oftast lite extra därutöver!

Göran Enström, Commercial Manager, Envirotainer

Läs mer