Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Vad är ESA? – vi reder ut begreppen

Har du svårt att fatta grepp om ESA? Vi förstår dig. ESA står för Elsäkerhetsanvisningarna, vilket låter med komplicerat än vad det är. ESA är det regelverk för elsäkerhet som gäller för dig som arbetar som installatör eller montör. Svårare än så, är det inte! Den senaste revideringen av ESA, kallas ESA 14, mynnade ut i två nya publikationer: ESA Grund och ESA Arbete.

EBR ESA elsäkerhetsanvisningarna

EBR:s elsäkerhetsanvisningar, ESA, uppdateras och revideras fortlöpande för att förbättras och kvalitetssäkra innehållet i syfte att få till en mer elsäker arbetsmiljö. Förändringarna baseras på erfarenheter, kända problem och inrapporterade olyckor för att ständigt förbättra arbetssäkerheten för personal som arbetar där elektrisk fara förekommer. Energiföretagen Sverige har en arbetsgrupp med branschrepresentanter som kontinuerligt arbetar och tolkar dessa frågor.

Arbetsmiljölagen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter anvisar att alla som arbetar där det finns elektrisk fara ska ha utbildningen för att kunna hantera riskerna associerat med detta arbete. Elsäkerhetsutbildning i ESA är en sådan utbildning som elnätsbranschen har utvecklat för att möta de kraven.

För att få arbeta med och nära el gäller det att du har korrekt kompetens för just det arbete som du kommer att utföra. Det finns fler publikationer och utbildningar inom EBR:s elsäkerhetsanvisningar som omfattar olika inriktningar av elarbete.

EBR:s elsäkerhetsutbildning i ESA nyttjar följande publikationer:

EBR ESA Grund och EBR ESA Arbete: utbildningen gäller de yrkesroller som ämnar att bli elektriskt fackkunniga personer som arbetar i eller nära elektriska anläggningar. Observera dock att man behöver tillgodogöra sig mer erfarenheter av den specifika anläggningen innan man kan kalla sig för fackkunnig.

EBR ESA Instruerad person: utbildningen gäller för icke-elektriskt fackkunniga personer som arbetar i eller nära elektriska anläggningar.

EBR ESA Industri och Installation: utbildningen gäller för arbeten i industriella elanläggningar och elinstallationer i bostäder och kontor.

EBR ESA Röjning i ledningsgata – skog: utbildningen gäller för avverknings- och röjningsarbeten vid elektriska ledningsgator. Kallas även ESA Röj.

EBR ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar: utbildningen gäller för arbete med vattenkraft.

EBR:s elsäkerhetsutbildning i elsäkerhetsanvisningarna, ESA

Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) ligger till grund för utbildningarna som bedrivs både som öppna kurser och webbkurser. Webbkurserna finns även på engelska. Du hittar utbildningar i EBR ESA här.


Giltighetstid för dina ESA-kunskaper

Intyg för EBR:s ESA-utbildningar gäller i 3 år. Därefter behöver du genomgå en repetitionsutbildning för att förnya dina kunskaper.

Elsäkerhetsanvisningarna är en del av EBR-systemet

EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, bedrivs i Energiföretagen Sveriges regi och leds av EBR kommittén där elnätsföretag, Svenska kraftnät, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer är representerade. EBR är en branschpraxis som utvecklas av branschen för branschen. EBR:s elsäkerhetsanvisningar, ESA arbetas fram med sakkunniga från elbranschen och sakkunniga från Energiföretagen.

Mathias Flink Rönnols

Mathias Flink Rönnols

VP of Growth (Visa mer)
Mathias arbetar som VP of Growth på utbildning.se och har varit på företaget sedan 2016. Hans fokus ligger på att hjälpa människor att hitta utbildningen som tar dem vidare i karriären. Ursprungligen från Stockholm men gjorde en avstickare några mil norrut för att läsa på universitetet. Har en master i Strategic Marketing Management från Uppsala universitet. Han fokuserar på djupgående innehåll och har bland annat varit med och tagit fram och skrivit ledarskapsguiden, projektledarguiden, truckkortsguiden och liftutbildningsguiden. Kan således skillnaden mellan en låglyftande plockviktstruck och en terminaldragare men också vad som är skillnaden mellan en ledare och en chef. (Mindre)

Om

Mathias arbetar som VP of Growth på utbildning.se och har varit på företaget sedan 2016. Hans fokus ligger på att hjälpa människor att hitta utbildningen som tar dem vidare i karriären. Ursprungligen från Stockholm men gjorde en avstickare några mil norrut för att läsa på universitetet. Har en master i Strategic Marketing Management från Uppsala universitet. Han fokuserar på djupgående innehåll och har bland annat varit med och tagit fram och skrivit ledarskapsguiden, projektledarguiden, truckkortsguiden och liftutbildningsguiden. Kan således skillnaden mellan en låglyftande plockviktstruck och en terminaldragare men också vad som är skillnaden mellan en ledare och en chef.

Annonser