Virtual Reality i utbildningssyfte

För att bidra till en säkrare arbetsmiljö har Skanska gjort en satsning på en säkerhetsutbildning i Virtual Reality (VR). Hos de närmare 400 medarbetare som har testat VR-upplevelserna har responsen varit övervägande positiv. utbildning.se har pratat med Tania Sjöberg, projektledare för Skanskas banbrytande satsning på VR.

Utbildning via Virtual Reality (VR)

Med säkerhet som högsta prio

För att bidra till en säkrare arbetsmiljö har Skanska gjort en satsning på en säkerhetsutbildning i Virtual Reality (VR). Hos de närmare 400 medarbetare som har testat VR-upplevelserna har responsen varit övervägande positiv. utbildning.se har pratat med Tania Sjöberg, projektledare för Skanskas banbrytande satsning på VR.

Byggindustrin är en riskfylld bransch där olyckor och ibland även dödsfall inträffar på arbetsplatsen. Skanska har länge haft säkerhet som högsta prio, men trots det sker dessvärre olyckor. Tania Sjöberg är beteendevetare med organisations- och ledarutveckling som fokusområde och ansvarar även för digitalt lärande inom Skanska Sverige. Hon berättar att Skanska ständigt arbetar med att hitta effektfulla metoder för inlärning.

Idén om VR för säkerhet

För fyra år sedan föddes tankarna om att använda gamification inom Skanskas säkerhetsutbildning. Björn Wivallius, ansvarig för hälsa och säkerhet arbetade på idén tillsammans med Johan Ahrebo som då jobbade på Skanska Teknik. Den stora utmaningen var att hitta ett koncept som skulle generera en tillräckligt stor och bestående beteendeförändring hos användaren. Utifrån olika perspektiv och bakgrunder gjordes en utvecklingsinsats för att ringa in Skanskas behov och önskade effekter. Under projektets gång utvecklades tekniken och nya möjligheter visade sig.

Tania berättar att de träffade deras kommande partner OutHere, en VR och AR byrå, på en mässa och började titta på en metod som redan används framgångsrikt för beteendeförändring inom såväl fobihantering som smärtlindring. Skanska Sveriges utbildningschef, Staffan Forssberg, trodde på idén om VR och gav Tanias team och leverantören OutHere förtroendet och uppdraget att utveckla den. Enligt Tania har hjälp av teamet varit en vital del i hela projektet.

– För mig som projektledare har det varit helt avgörande att ha det otroligt kompetenta team jag haft. Det har bestått av alltifrån experter inom teknik och IT till specialister inom hälsa och säkerhet och framförallt riktiga eldsjälar i linjen, som mer än någon annan vet vilka risker som arbetet i produktion många gånger innebär, berättar Tania.

Säkrare miljö och medvetna medarbetare

För att skapa en säkrare arbetsmiljö och bidra till den branschgemensamma satsningen ”Håll Nollan”, med visionen att ingen ska skadas på byggarbetsplatser, har Skanska valt att satsa på en säkerhetsutbildning i VR. VR-utbildningen hjälper medarbetarna att bli mer medvetna om olika risker och dess konsekvenser. En VR-utbildning utgår från användarens egen upplevelse. Användaren är aktiv genom hela utbildningen, i stället för att någon står och berättar vad som är rätt och fel. Tania menar att i en traditionell utbildning finns det alltid en risk att deltagarna förlorar fokus när de inte finner något intresse eller delar åsikt i den information som ges.

Av de snart 400 medarbetare på Skanska som testat de VR-upplevelser som har skapats såhär långt har responsen varit oerhört positiv. Tania tror att en stor anledning till det är just att upplevelsen utgår från de anställdas egna upplevelser och att det är omöjligt att inte bli berörd av den på något sätt.

VR i andra användningsområden

VR används inte bara i säkerhetsträning på Skanska. Det används även inför byggnationer av olika projekt, så att kunden får en känsla för hur slutprodukten kommer att se ut. Det ger dem även en möjlighet att agera proaktivt istället för reaktivt om det är något som inte överensstämmer med förväntningarna, något som alla tjänar på berättar Tania. VR kan med fördel fortsätta att användas i alltifrån verktygsträning till ledarutveckling och för att visa vad verksamheten innebär i praktiken.


Annonser