Mikromeriter – beviset på livslångt lärande

En mikromerit är en validering – ett bevis på läranderesultat efter en kort utbildning. Mikromeriter är en del av Europas och Sveriges satsning för att främja livslångt lärande.

Kvinna som ler mot kollega

Mikromeriter, eller micro credentials, står i centrum för ett av EU-kommissionens initiativ för att säkra kompetensförsörjningen i Europa. Mikromeriter ligger också i linje med flera av kommissionens initiativ på temat kompetensförsörjning, däribland: 

 • handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter som bland annat ska nå uppsatta mål för sysselsättning, kompetens och socialt skydd. 
 • visionen om ett europeiskt utbildningsområde innan 2025 – ett sätt att skapa ett utbildningssystem som fungerar över nationsgränser inom EU. 

Initiativen syftar till att anpassa Europa till den nya världen och den nya, moderna arbetsmarknaden. 

Varför behövs mikromeriter? 

En utbildning i grundskolan, på gymnasiet eller till och med på universitet och högskolor blir snabbt utdaterad. För att främja livslångt lärande behövs ett nytt system, ett komplement till det traditionella utbildningssystemet. 

Som yrkesverksam behöver du uppdatera dina kunskaper och fortsätta lära dig nya saker under hela yrkeslivet. Men hur ska du dokumentera och visa upp alla kompetenser du samlat på dig? Det är här mikromeriter kommer in i bilden. 

Hur fungerar mikromeriter? 

En mikromerit är ett slags kunskapsbevis, eller kunskapsvalidering, efter att du genomgått en kortare utbildning. Utbildningen kan ges inom en rad olika utbildningsformer, både offentliga och privata utbildningsanordnare. Kraven för en mikromerit inom ett visst område ska vara godkända av den aktuella branschen, och det ska finnas en gemensam standard utifrån det europeiska kvalifikationsramverket EQF och SeQF. 

🧩 Alla mikromeriter ska ha ett egenvärde men de ska också kunna pusslas ihop till större kvalifikationer. 

En mikromerit kan representera en “liten”, specifik kompetens – något som i många fall kan motsvara en viss del av en kurs eller utbildning. Dokumentationen av mikromeriterna är personlig och ägs av dig som individ, så att du kan bära den med dig och fylla på den under hela din karriär, oavsett om du byter jobb eller inte. 

Så ser strategin för införandet av mikromeriter ut 

I och med ett initiativ av EU-kommissionen från 2022 pågår just nu ett projekt för att ta fram en struktur och ett system för mikromeriter. Projektet inkluderar en teknisk lösning som kan lagra kunskapsbevisen i form av digitala dokument som är giltiga i hela EU. Den tekniska lösningen ska kopplas till Europass-plattformen (en standardiserad CV-mall inom EU) och arbetet med blockkedjor i EU. 

💡 Med införandet av mikromeriter kan du validera, samla, bygga på och visa upp en bredare och mer rättvis bild av dina kompetenser. 

Införandet av mikromeriter ska involvera nationella aktörer, utbildningsanordnare, myndigheter och EU:s initiativ på området.  

Kompetenspasset – mikromeriter i Sverige 

I Sverige pågår ett utforskande projekt för att ta fram en svensk modell för införandet av mikromeriter. Det svenska pilotprojektet går under namnet “Kompetenspasset” – utifrån idén om ett pass som samlar allt du lär dig i en organiserad miljö på samma ställe. 

Projektet är ett samarbete mellan RISE – Research Institutes of Sweden, Myndigheten för yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen. Projektet görs också med stöd från Universitets- och högskolerådet. I praktiken testas mikromeriter i olika pilotorganisationer, bland annat Sobona, Handelsrådet och Arbetsförmedlingen. Kompetenspasset finansieras genom Vinnova. 

Vilka är fördelarna med mikromeriter? 

Ett fungerande system för mikromeriter har många fördelar för arbetsgivare, rekryterare, utbildningsanordnare och inte minst för individer såväl som samhället i stort. 

I förlängningen tror initiativtagarna att mikromeriter kommer att bidra till att bland annat öppna dörrarna för fler människor på arbetsmarknaden, öka motivationen för karriärutveckling, hjälpa företag att få rätt kompetens och se till att samhället blir mer inkluderande och bättre på att erkänna olika typer av prestationer. 

☑️ Fördelar för dig som arbetsgivare

 • Tydligare bild av dina anställdas och dina kandidaters kompetenser. 
 • Lättare att upptäcka och göra insatser för att fylla kunskapsluckor. 
 • Lättare att upptäcka styrkor och utvecklingspotential inom organisationen. 
 • Genom tydligare målsättning kan motivation till fortsatt utveckling öka hos anställda. 
 • Mer detaljerad kartläggning av kompetenser leder till mer specifik och träffsäker rekrytering. 

✅ Fördelar för dig som arbetstagare

 • Bättre och tydligare överblick över kompetenser och kompetensutveckling.  
 • Lättare att identifiera egna utvecklingsområden. 
 • Bevis på kompetenser som tidigare varit svåra att validera. 
 • Utökad bild av dina faktiska kompetenser för både nuvarande och potentiella nya arbetsgivare. 
 • Ökad flexibilitet då du kan fokusera på specifika färdigheter för att omskola eller vidareutbilda dig.  
 • Konkreta bevis på insatser under det livslånga lärandet. 

Källor: vinnova.se, sobona.se, ri.se, kompetenspasset.se ,education.ec.europa.eu 

Denice Karlsson

Denice Karlsson

Digital Content Manager (Visa mer)
Denice Karlsson jobbar som Digital Content Manager på utbildning.se med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta rätt kompetensutveckling. Med en bakgrund inom humaniora och ett stort intresse för språk skriver Denice informativa och inspirerande artiklar om kompetensutveckling och en bred variation av utbildningsområden på utbildning.se. För att själv kompetensutvecklas har hon bland annat genomfört en projektledarutbildning hos Adding Value Consulting. Denice är bosatt och arbetar i Stockholm men kommer ursprungligen från Borlänge. Hon har en masterexamen i humaniora med inriktning retorik från Uppsala Universitet och har även studerat kommunikation vid California State University i Fullerton. (Mindre)

Om

Denice Karlsson jobbar som Digital Content Manager på utbildning.se med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta rätt kompetensutveckling. Med en bakgrund inom humaniora och ett stort intresse för språk skriver Denice informativa och inspirerande artiklar om kompetensutveckling och en bred variation av utbildningsområden på utbildning.se. För att själv kompetensutvecklas har hon bland annat genomfört en projektledarutbildning hos Adding Value Consulting. Denice är bosatt och arbetar i Stockholm men kommer ursprungligen från Borlänge. Hon har en masterexamen i humaniora med inriktning retorik från Uppsala Universitet och har även studerat kommunikation vid California State University i Fullerton.

Annonser