Löneförhandling – tips som ger dig lönen du vill ha

Dags för löneförhandling snart? Här är tipsen som får dig att gå ut som en vinnare ur varje förhandling.

Löneförhandling

I Sverige har vi haft individuell lönesättning i över 20 år. Den individuella lönesättningen innebär att det är hur du presterar och dina kompetenser som påverkar hur din löneutveckling ser ut. Därför är det såklart viktigt att vara väl förberedd inför lönesamtalet och ha i åtanke att det är många faktorer som påverkar vilken lön du vill ha och vad du faktiskt förtjänar.

När du förbereder dig inför ditt lönesamtal bör du ha en tydlig bild av din drömlön, vad du kan nöja dig med och vilken lön du inte accepterar. När du sedan förhandlar är det viktigt att utgå från dig själv och se kritiskt på de egna insatserna: står det du kräver i proportion till dina arbetsinsatser? Hur stor är efterfrågan på någon med dina kompetenser? Hur ser snittlönen ut inom din bransch – kan du få högre lön någon annanstans?

 

Jämför löner med försiktighet

Innan ett lönesamtal eller när du söker ett nytt arbete kan det vara lockande att titta på lönestatistik. Lönestatistik kan fungera som en fingervisning men statistiken visar inte på vad du ska ha för lön, utan endast vilken genomsnittslön en grupp individer har. Beroende på bland annat din utbildningsnivå, arbetets svårighetsgrad och hur konkurrensen på arbetsmarknaden ser ut kan din lön både vara högre eller lägre än genomsnittet.

Att göra grundliga förberedelser inför ditt nästa lönesamtal innebär att du bör börja med att fundera över vilka krav som ställs på dig och hur du uppfyllt dessa. Ett tips är att anteckna vad du gjort som påverkar verksamheten och dina medarbetare positivt löpande under årets gång. Detta gör att lönesamtalet blir mer konkret eftersom det ger din chef tydligare uppgifter att ta hänsyn till när hen sätter din lön.

 

Alla har rätt till lön, men inte till löneutveckling

När du förbereder dig inför ditt lönesamtal är det viktigt att tänka på att vara tydlig. Var redo att förklara vad du faktiskt bidragit med och undvik svävande formuleringar som ”jag gör ett bra jobb”. I vissa fall regleras en årlig löneökning i kollektivavtalet, men det finns ingen lag som säger att arbetsgivaren måste ge dig löneökning varje år.

– Alla har rätt till lön, men inte till löneutveckling, menar Ann-Marie Strandell från Sysarb. Istället ska lönen vara direkt kopplad till vad du bidrar med till verksamheten.

Kanske har du en medarbetare som har en annan lön än dig, trots att ni har samma titel. Det kan bero på skillnader i utbildning, ansvar och arbetsuppgifter men lönen påverkas även av hur ni presterar.

 

Tips för ett lyckat lönesamtal

  • Studier från Harvard visar att vi upplever samma positiva effekter i hjärnan som mat och pengar ger när vi får prata om oss själva. Öppna upp löneförhandlingen med lite personligt småprat, helst om chefen.

  • Våga lägga det första budet, då är det du som sätter nivån.

  • Visa din chef hur ditt arbete påverkat verksamheten. Om du exempelvis varit med och utvecklat rutiner som effektiviserar ditt och dina medarbetares dagliga arbete bör du ta upp detta. Det kan också vara mejl från stora kunder som uppskattar din expertis.

  • Det kan vara bra idé är att säkra upp med ett annat jobb som faktiskt är villiga att betala dig en högre lön innan du hotar med att gå om du inte får den lön som du vill. Använd dig inte av tomma hot, då riskerar du att tappa respekt i din chefs ögon.

  • Ta inte upp dina skulder till CSN eller höga utgifter som ett argument för högre lön, det är ditt arbete och inte din privatekonomi som avgör din löneutveckling.

  • Lyft fram dina unika kompetenser och vad du gör extra bra som inte riktigt någon annan kan.

  • Håll dig saklig och använd inte andra kollegors prestationer eller eventuella löner som argument. Detta samtal handlar om dig och vad du bidrar med, inte någon annan. Det kanske känns orättvist ibland, men som argument hjälper detta väldigt sällan i ett lönesamtal.

 

Lön är mer än pengar

Inför ditt lönesamtal bör du förutom den faktiska lönen även tänka på andra förmåner. Exempel på förmåner kan vara friskvårdsbidrag, extra semesterdagar, tjänstepension, eller möjlighet att få kompetensutveckling betald av arbetsgivaren. Tänk på att en utbildning ofta resulterar i ökade kunskaper och kanske även ett utökat ansvarsområde, vilket i sin tur kan innebära att du får den lön du önskar efter nästa lönesamtal.


Tips på kurserAnnonser