Visa utbildning.se som: Mobil

Jämställd styrelse gynnar ditt företag

Ökad jämställdhet i styrelsen gynnar företags utveckling och konkurrenskraft.
Det konstaterar bland annat Västsvenska Handelskammaren i sin senaste styrelsemätning. Ändå är bara femton procent av svenska styrelser idag jämställda. 

– Det här kan innebära en direkt risk för svenska företags möjligheter till framtida tillväxt och överlevnad, säger Christina Holden på Västsvenska Handelskammaren.

Sverige ses av många som ett föregångsland inom jämställdhetsfrågor. Men på styrelse och vd-nivå går utvecklingen fortfarande långsamt. I knappt 40 procent av de svenska företag som idag har en aktiv styrelse, finns en kvinna med i styrelsen. 

En snabb blick på jämställdhetsmyndighetens definition av begreppet visar dessutom att fördelningen man/kvinna ska vara mellan 40 och 60 procent. Utifrån det tydliggörandet uppfyller endast femton procent av styrelserna i dessa bolag kraven för att kalla sig jämställda. Vad beror det på?

Få rätt kompetens med en certifierad styrelseutbildning

Män väljer andra män

– Det finns många anledningar till att det ser ut som det gör. En av dem är att majoriteten av dem som tillsätter styrelseledamöter är män, och de väljer i högre grad andra män ur sina egna nätverk när de letar nya styrelseledamöter. Men det är inte alltid medvetet, många vill ha fler kvinnor i styrelsen, det är därför vi behöver synliggöra alla de kvinnor som finns men också få upp frågan på agendan, förklarar Christina Holden, projektledare för Styrelselistan, ett initiativ från Västsvenska Handelskammaren.

Att en stor andel av alla mindre och medelstora bolag idag saknar ett aktivt styrelsearbete med externa styrelseledamöter, lyfter Christina Holden upp som ytterligare en förklaring.

– Forskning visar att första steget mot att uppnå ökad jämställdhet i styrelser, är att företaget har ett aktivt och uttalat styrelsearbete.


Jämställda styrelser
– en samhällsangelägenhet

Christina Holden trycker på vikten av att bjuda in till olika perspektiv. 

– Jämställdhet är också en rättvisefråga. Det handlar om alla människors lika värde där alla ska få samma möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare. Förutsättningarna att få vara med och forma villkoren för beslutsfattandet inom samhällets alla sektorer, ska vara lika för alla i samhällets samtliga sektorer.

Men måste jämställdhet vara ett självändamål? Handlar det inte om att ha bäst person på rätt plats i styrelsen?

– Flera omfattande undersökningar och rapporter visar att bolag med jämställda styrelser generellt presterar bättre och är mer lönsamma än bolag med sned könsfördelning. Det blir alltså en win-win för företaget och för samhället i stort.

Slut på ursäkter

För att komma till bukt med problemet och för att bolag inte längre ska kunna ursäkta en icke-jämställd styrelse med att det är svårt att hitta kvinnor med rätt styrelsekompetens, har Västsvenska Handelskammaren startat initiativet Styrelselistan. En samlad lista med ett hundratal kvinnor med olika kompetenser inom styrelsearbete, redo att ta sig an styrelseuppdrag.

– En snabb åtgärd är att handplocka någon från Styrelselistan. På så sätt kan du både tillföra ett jämställdhetsperspektiv och få rätt kompetens till din styrelse, uppmanar Christina. 

För att åstadkomma positiv förändring bland svenska företag lyfter Västsvenska Handelskammaren fram ytterligare rekommendationer:

4 steg mot ett mer jämställt styrelsearbete


  • Ta fram interna handlingsplaner och erbjud kvinnliga medarbetare i bolaget att gå styrelseutbildningar. 

  • Sätt frågor om jämställda styrelser och fler kvinnor på vd-nivå på agendan, så ökar du möjligheterna att påverka jämställdheten i näringslivet generellt.

  • Ta fram en policy i styrelsen som syftar till att öka jämställdhet. Grundprinciper att förhålla er till vid tillsättning av bolagets styrelse och ledande roller i verksamheten. På så sätt säkrar du möjligheter till ökad tillväxt och att rekrytera den bästa kompetensen. 

  • För dig som redan jobbar med jämställdhetsfrågan i bolaget – synliggör det i extern och intern kommunikation. Frågan är viktig för dina affärer. Förutom att arbetet bidrar till att locka till sig attraktiv kompetens och öka tillväxten i verksamheten, präglas bolag med ett uttalat jämställdhetsarbete av en högre grad av kreativitet och står sig bättre i internationell konkurrens.

Redo för nästa kliv? Gå en styrelseutbildning

Senast uppdaterad: 13 okt 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-05-29

Välj rätt ledarskapsutbildning

Att välja rätt ledarskapsutbildning kan vara svårt om du inte riktigt vet vad det är du behöver eller vad som finns. Med denna artikel vill vi ge dig tips om hur du kan tänka kring vad du behöver för kunskap – ska den vara konkret, generell eller utvecklande? Vi vill också tipsa dig om de olika typer ledarskapsutbildningar som vi har samlat här på utbildning.se.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-09-06

Hur blir man chef?

Många drömmer om att en dag ta klivet upp och bli chef. Men att bli chef innebär ett helt nytt ansvar och det finns flera hinder att överlista, ofta många som gemene man inte känner till. Trots detta lockar positionen med bättre förmåner, högre lön och karriärmöjligheter. Men hur blir dessa förutsättningar dina och vad krävs egentligen för att bli chef?

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-11-20

Motivera anställda – guide för chefer

Vad är motivation och hur kan du på ett handfast sätt arbeta för att inspirera dina medarbetare? Genom sunda värderingar och att se individen bakom arbetaren. Det finns många verktyg att applicera, men det viktigaste är att bygga en tvåvägskommunikation på förtroende.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!