Irriterande beteenden på arbetsplatsen – det här stör sig svenskarna mest på

Anklagar din chef dig för misstag du inte gjort eller har dina medarbetare attitydproblem som skapar en dålig stämning? Du är inte ensam. Baserat på svaren från 563 personer kan vi nu avslöja de mest irriterande beteendena på våra svenska arbetsplatser.

irriterande kontorspersonligheter

Anklagar din chef dig för misstag du inte gjort eller har dina medarbetare attitydproblem som skapar en dålig stämning? Du är inte ensam. Baserat på svaren från 563 personer kan vi nu avslöja de mest irriterande beteendena på våra svenska arbetsplatser.

Många av oss har någon gång upplevt en krystad stämning på arbetsplatsen på grund av meningsskiljaktigheter. utbildning.se har genomfört en undersökning för att kartlägga vilka beteenden som svenskarna anser vara de mest irriterande.

Ladda ner undersökningens resultat


Irriterande beteenden på arbetsplatsen – det här stör sig svenskarna mest på


Bättre samarbete med teambuilding

Undersökningen visar att våra moderna arbetsplatser är fulla av irriterande beteenden. Kanske beror detta delvis på att chefer och anställda inte kommunicerar så pass bra som de borde. Möjligtvis kan cheferna tolka en önskan om självständighet som en negativ attityd, medan anställda ser en oförmåga att delegera som ett misslyckande att lyssna.

Hur det än ligger till är det troligt att båda sidor skulle gynnas av en dos självreflektion och öppnare kommunikation för att minska frustrationen på våra svenska arbetsplatser.

Vill du förbättra samarbetsklimatet och atmosfären på din arbetsplats? Se alla teambuilding-kurser här!


Annonser