Schakta säkert
14 jul 2023

Allt du behöver veta om Säker schakt

Schaktarbete är ett farligt jobb, det inträffar många olyckor varje år. En av anledningarna är att många underskattar riskerna vid schaktning, speciellt i grunda schakt. Men att fastna i ett ras och hamna under schaktmassorna kan leda till mycket allvarliga olyckor.

Schaktning är ett förberedande markarbete inför bygg- och anläggningsarbete. Det handlar om att gräva upp och forma jorden för att få fram en yta som går att arbeta på, exempelvis när man ska bygga ett hus eller lägga ledningar.

Till säker schakt-utbildningar

Ett exempel på schaktarbete är grundläggning. Det är en sammanfattning av allt arbete som krävs för att skapa en stabil grund att bygga på. Beroende på marken som man gräver i kan det krävas olika typer av förebyggande arbeten. Det kan vara alltifrån att slå ner pålar i marken eller förstärka jorden med kalk, till att bygga stödkonstruktioner eller spontar runt grävområdet.

Olycksrisker vid schaktarbeten

Den största risken vid schaktarbeten är rasrisken och att någon blir begravd under jordmassorna eller blir skadad av fallande stenar eller maskiner. Det kan även finnas farliga ämnen eller gaser i marken som kan orsaka skada. 

Andra vanliga risker är att schaktslänten rasar på grund av att den har byggts med för brant släntlutning, eller att man inte tagit hänsyn till hur grundvattnet påverkar schaktet. Det finns också många exempel där man bygg för svaga eller feldimensionerade spontar eller skyddskonstruktioner. Det medför risken att de som arbetar i schaktet vaggas in i en falsk trygghet.

Förebyggande arbeten

Innan man sätter igång med ett schaktarbete måste man utreda ifall det finns hälsofarliga ämnen, installationer eller ledningar i marken. Finns det farliga ämnen, eller ska du gräva bland exempelvis avloppsledningar, behöver du skyddskläder och du kan även behöva vaccinera dig mot vissa smittsamma sjukdomar.

Ska det grävas djupa schakt, eller ska det grävas i lösa jordlager så behöver man ta in en geotekniker för att undersöka marken, göra riskbedömning och lägga en plan för att åtgärda riskerna.

Utbildningen säker schakt

Om det krävs stödkonstruktion i schaktet eller släntlutning, måste arbetet ledas av en schaktansvarig med rätt kompetens. Sveriges Byggindustrier har tillsammans med företrädare från branschen tagit fram utbildningen säker schakt, som ger all den kunskap som krävs för att leda och utföra schaktarbeten. 

Det är en endagsutbildning som kan ges både online eller på plats i klassrummet. Under utbildningen får du bland annat lära dig om hur man förebygger och undviker olycksrisker, när och hur man genomför en geoteknisk undersökning, schaktarbeten i olika jordarter och hur man schaktar med slänt eller stödkonstruktion. 

Vem behöver gå säker schakt?

Det är inte bara den som leder schaktarbetet som behöver gå utbildningen, utan det gäller även den som utför arbetet. Det gäller bland annat platschefer, BAS-U, arbetsledare, grävmaskinister, kontrollanter och skyddsombud. 

Vad kostar en säker schakt-utbildning?

Priset på en säker schakt-utbildning ligger på mellan 3 000 till 5 000 kronor, beroende på omfattning, om du går den online eller i ett klassrum samt om det är en rent teoretisk utbildning eller om det ingår praktiska inslag.

Senast uppdaterad: 14 jul 2023

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-12-18

GDPR - är du verkligen redo?

Nu brinner det i knutarna. 25 maj 2018 träder GDPR, den nya dataskyddsförordningen inom EU, i kraft. Undersökningar visar att hela 7 av 10 svenska företag och myndigheter inte hunnit anpassa sin verksamhet efter den nya lagen. Är ni ett av dessa företag? Då är det hög tid att vidta åtgärder nu. utbildning.se har tagit fram checklistan ni behöver kunna bocka av.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-04-04

Virtual Reality i utbildningssyfte

För att bidra till en säkrare arbetsmiljö har Skanska gjort en satsning på en säkerhetsutbildning i Virtual Reality (VR). Hos de närmare 400 medarbetare som har testat VR-upplevelserna har responsen varit övervägande positiv. utbildning.se har pratat med Tania Sjöberg, projektledare för Skanskas banbrytande satsning på VR.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-07-13

Den kompletta guiden till utbildning om kvartsdamm och stendamm

Kvarts är en beståndsdel av våra vanligaste bergarter, exempelvis granit, gnejs och sandsten. I vår guide får du lära dig mer om vad kvartsdamm är, vilka hälsorisker det medför och hur du skyddar dig vid arbete med kvartshaltigt material.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨