Allt du behöver veta om säker schakt

Vilka är riskerna vid schaktning och hur ser utbildningen ut? I den här guiden får du lära dig allt om säkert schaktarbete.

Schakta säkert

Schaktning är ett förberedande markarbete inför bygg- och anläggningsarbete. Det handlar om att gräva upp och forma jorden för att få fram en yta som går att arbeta på, exempelvis när man ska bygga ett hus eller lägga ledningar. Schaktarbete är ett farligt jobb och det inträffar många olyckor varje år. En av anledningarna är att många underskattar riskerna vid schaktning, speciellt i grunda schakt.  

Ett exempel på schaktarbete är grundläggning. Det är en sammanfattning av allt arbete som krävs för att skapa en stabil grund att bygga på. Beroende på marken som man gräver i kan det krävas olika typer av förebyggande arbeten. Det kan vara alltifrån att slå ner pålar i marken eller förstärka jorden med kalk, till att bygga stödkonstruktioner eller spontar runt grävområdet.

Olycksrisker vid schaktarbeten

Den största risken vid schaktarbeten är rasrisken och att någon blir begravd under jordmassorna eller blir skadad av fallande stenar eller maskiner. Det kan även finnas farliga ämnen eller gaser i marken som kan orsaka skada. 

Andra vanliga risker är att schaktslänten rasar på grund av att den har byggts med för brant släntlutning, eller att man inte tagit hänsyn till hur grundvattnet påverkar schaktet. Det finns också många exempel där man bygg för svaga eller feldimensionerade spontar eller skyddskonstruktioner. Det medför risken att de som arbetar i schaktet vaggas in i en falsk trygghet.

Förebyggande arbete inför ett schaktarbete

Innan man sätter igång med ett schaktarbete måste man utreda ifall det finns hälsofarliga ämnen, installationer eller ledningar i marken. Finns det farliga ämnen, eller ska du gräva bland exempelvis avloppsledningar, behöver du skyddskläder och du kan även behöva vaccinera dig mot vissa smittsamma sjukdomar.

Ska det grävas djupa schakt, eller ska det grävas i lösa jordlager så behöver man ta in en geotekniker för att undersöka marken, göra riskbedömning och lägga en plan för att åtgärda riskerna.

Utbildningen säker schakt

Om det krävs stödkonstruktion i schaktet eller släntlutning, måste arbetet ledas av en schaktansvarig med rätt kompetens. Sveriges Byggindustrier har tillsammans med företrädare från branschen tagit fram utbildningen säker schakt, som ger all den kunskap som krävs för att leda och utföra schaktarbeten. 

Det är en endagsutbildning som kan ges både online eller på plats i klassrummet. Under utbildningen får du bland annat lära dig om hur man förebygger och undviker olycksrisker, när och hur man genomför en geoteknisk undersökning, schaktarbeten i olika jordarter och hur man schaktar med slänt eller stödkonstruktion. 

💡 Vem behöver gå säker schakt?
Det är inte bara den som leder schaktarbetet som behöver gå utbildningen, utan det gäller även den som utför arbetet. Det gäller bland annat platschefer, BAS-U, arbetsledare, grävmaskinister, kontrollanter och skyddsombud. 

💰 Vad kostar en säker schakt-utbildning?
Priset på en säker schakt-utbildning ligger på mellan 3 000 till 5 000 kronor, beroende på omfattning, om du går den online eller i ett klassrum samt om det är en rent teoretisk utbildning eller om det ingår praktiska inslag.

Hitta din säker schakt-utbildning

Mathias Flink Rönnols

Mathias Flink Rönnols

VP of Growth (Visa mer)
Mathias arbetar som VP of Growth på utbildning.se och har varit på företaget sedan 2016. Hans fokus ligger på att hjälpa människor att hitta utbildningen som tar dem vidare i karriären. Ursprungligen från Stockholm men gjorde en avstickare några mil norrut för att läsa på universitetet. Har en master i Strategic Marketing Management från Uppsala universitet. Han fokuserar på djupgående innehåll och har bland annat varit med och tagit fram och skrivit ledarskapsguiden, projektledarguiden, truckkortsguiden och liftutbildningsguiden. Kan således skillnaden mellan en låglyftande plockviktstruck och en terminaldragare men också vad som är skillnaden mellan en ledare och en chef. (Mindre)

Om

Mathias arbetar som VP of Growth på utbildning.se och har varit på företaget sedan 2016. Hans fokus ligger på att hjälpa människor att hitta utbildningen som tar dem vidare i karriären. Ursprungligen från Stockholm men gjorde en avstickare några mil norrut för att läsa på universitetet. Har en master i Strategic Marketing Management från Uppsala universitet. Han fokuserar på djupgående innehåll och har bland annat varit med och tagit fram och skrivit ledarskapsguiden, projektledarguiden, truckkortsguiden och liftutbildningsguiden. Kan således skillnaden mellan en låglyftande plockviktstruck och en terminaldragare men också vad som är skillnaden mellan en ledare och en chef.

Annonser