Asbestutbildning
13 jul 2023

Den stora guiden om asbestutbildning

I den här guiden får du lära dig allt du behöver veta om asbest och asbestutbildning. Att arbeta med asbest kan medföra stora hälsorisker om du inte är försiktig. Därför har det sedan länge varit förbjudet och Arbetsmiljöverket har infört krav på tillstånd för att få arbeta med asbest.

Asbest är ett samlingsnamn för sex olika mineraler. De brukar delas in i tre grupper, vit, brun och blå asbest. Asbest är ett väldigt användbart material som länge använts som byggnadsmaterial, brandskydd och till isolering. Dess stora fördel är att det tål höga temperaturer och har hög hållfasthet. 

Till asbestutbildningar

Asbest användes länge för att bygga hus och andra byggnader, men även fartyg. Eternitskivor av asbest är ett vanligt inslag i äldre hus och fick sitt namn just på grund av dess långa hållbarhet. Men i nästan alla hus från den tidigare delen av 1900-talet kan man hitta asbest. Det var först på 70-talet som man började förstå hälsoriskerna med asbest och vilka skador de kunde orsaka. Idag är det framförallt vid renoverings- och rivningsarbeten som man kan riskera att utsättas.

asbest

Vilken utbildning krävs vid arbete med asbest?

Det finns fyra olika typer av asbestutbildning beroende på vilken typ av arbete du ska genomföra och vilken utbildning du har sedan tidigare. För att få utföra arbeten måste även företaget du arbetar för ha tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Asbestsanering – allmän utbildning

En teoretisk grundutbildning för dig som ska leda eller arbeta med asbest eller vistas i miljöer med asbesthaltiga material. Gäller ej vid rivningsarbeten. Du får bland annat lära dig om:

 • asbestens egenskaper och förekomst
 • hälsoeffekter och risker
 • arbetsmetoder och skyddsåtgärder
 • skyddsutrustning och kontrollåtgärder
 • saneringsåtgärder och avfallshantering
 • medicinska kontroller.

Längd på utbildning: 1 dag

Asbestsanering – allmän utbildning

Asbestsanering – särskild utbildning

En fördjupande utbildning med praktiska övningar för dig som leder eller arbetar med rivning av asbesthaltigt material där det krävs luftslussinneslutning av saneringsområdet. Du får bland annat lära dig om:

 • asbestens egenskaper och förekomst
 • hälsoeffekter och risker
 • arbetsmetoder och skyddsåtgärder
 • skyddsutrustning och kontrollåtgärder
 • saneringsåtgärder och avfallshantering
 • medicinska kontroller
 • praktisk rivningsteknik.

Längd på utbildning: 2–4 dagar

Asbestsanering – särskild utbildning

Asbestsanering – särskild utbildning med anpassad längd

En fördjupande utbildning med praktiska övningar för dig som leder eller arbetar med rivning av asbesthaltigt material men där det inte krävs luftslussinneslutning av saneringsområdet. Du får bland annat lära dig om:

 • asbestens egenskaper och förekomst
 • hälsoeffekter och risker
 • arbetsmetoder och skyddsåtgärder
 • skyddsutrustning och kontrollåtgärder
 • saneringsåtgärder och avfallshantering
 • medicinska kontroller
 • praktisk rivningsteknik.

Längd på utbildning: Anpassad längd

Asbestsanering – särskild utbildning anpassad längd

Asbestsanering – kompletterande utbildning

En repetitionsutbildning av den särskilda utbildningen som måste genomföras vart femte år. Syftet är att repetera kunskaperna samt ge en uppdatering av kunskapsläget.

Längd på utbildning: 1 dag

Asbestsanering – kompletterande utbildning 

Vad kostar en asbestutbildning?

Priset på utbildningen skiljer sig beroende på om du går den allmänna eller särskilda samt hur lång utbildningen är. 

Asbestsanering – allmän utbildning kostar mellan 1 500 och 4 000 kronor.
Asbestsanering – särskild utbildning kostar mellan 4 500 och 12 000 kronor.
Asbestsanering – kompletterande utbildning kostar mellan 2 500 och 5 000 kronor.

Hur länge är asbestutbildning giltig?

I regel är giltighetstiden för asbestutbildning fem år. Men giltighetstiden skiljer sig beroende på vilken typ av utbildning du behöver. Kraven på den allmänna utbildningen är egentligen bara att den ska uppdateras vid behov, även om många utbildningsföretag ofta sätter en giltighetstid på fem år. Den särskilda utbildningen har krav på repetitionsutbildning vart femte år.

Asbestsanering

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest AFS 2006:1

För att förebygga ohälsa och minimera riskerna vid arbete där asbesthaltigt damm kan förekomma släppte Arbetsmiljöverket 2006 sina Föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). I dessa föreskrifter kan man bland annat läsa om vilka tillstånd som krävs, hur arbete med asbest ska gå till, vilken skyddsutrustning som krävs och vilken utbildning som krävs.

Bland annat gäller det att endast personer som har tillstånd av Arbetsmiljöverket får arbeta i miljöer där det finns risk för asbesthaltigt damm. Det krävs även att dessa personer har särskilda förkunskaper och skyddsutrustning. Det gäller både den som leder och den som utför arbetet.

Vilka hälsorisker finns det med asbest?

Det farliga med asbest är att inhalera dammet. Det är vanligast att byggnadsarbetare drabbas, men studier har visat att så många som en femtedel drabbade är kvinnor som inte har arbetat med asbest. Hypotesen är att de fått i sig asbesten när de tvättat asbestsmutsiga kläder.

Asbestfibrerna är små och kan ta sig ned djupt i lungorna och orsaka skada. De vanligaste sjukdomarna är bland annat lungcancer, asbestdammlunga, mesoteliom och KOL. Det tar mellan 20-40 år innan sjukdomen bryter ut och även om säkerheten har höjts markant de senaste åren så dör varje år fortfarande cirka hundra personer av asbestrelaterade sjukdomar i Sverige.

När förbjöds asbest i Sverige?

Under 70-talet började farorna med asbest att uppmärksammas och 1975 förbjöds den farligaste sorten, den blå asbesten. Ett totalförbud mot asbest infördes 1982. Man kan räkna med att de allra flesta hus och byggnader som byggdes innan 1979 innehåller asbest.

Hur mycket asbest är farligt?

Det finns ingen säker nivå av exponering för asbest men har du utsatts för asbest under en väldigt kort och begränsad tid är riskerna för att insjukna generellt väldigt låga. Risken att insjukna blir högre ju längre exponering du har utsatts för och ju högre mängder du andats in. 

I fast form är det inte särskilt farligt, varför många hus fortfarande har kvar asbest i sin konstruktion. Riskerna kommer när materialet bearbetas och framförallt vid rivning där damm uppstår.

Hur länge finns asbestpartiklar kvar i luften?

Dammet som bildas när man river och renoverar asbesthaltigt material kan finnas kvar i luften i flera dagar. 

Vilken skyddsutrustning krävs vid asbestsanering?

När du arbetar med asbest bör du använda engångsoverall, engångshandskar och engångsskoskydd. Du bör även ha en mask med P3-filter. Arbetar du inomhus bör du ha en helmask med extern lufttillförsel. Arbetar du utomhus räcker det med en halvmask.

Kan jag sanera asbest själv som privatperson?

Ja, som privatperson får du hantera asbest. Arbetsmiljöverkets regler gäller inte dig som privatperson, men för din egen säkerhets skull bör du ändå följa föreskrifterna. Det rekommenderas dock att du anlitar ett företag som har tillstånd av Arbetsmiljöverket för att arbeta med asbest istället för att utföra arbetet själv.

Senast uppdaterad: 13 jul 2023

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-04-04

Virtual Reality i utbildningssyfte

För att bidra till en säkrare arbetsmiljö har Skanska gjort en satsning på en säkerhetsutbildning i Virtual Reality (VR). Hos de närmare 400 medarbetare som har testat VR-upplevelserna har responsen varit övervägande positiv. utbildning.se har pratat med Tania Sjöberg, projektledare för Skanskas banbrytande satsning på VR.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-10-12

Truckkort – allt du behöver veta

Ska du ta truckkort men är osäker på exakt vilket kort du ska ta? Eller undrar du vilka truckar som hör till vilket körkort? Svaren på allt detta och mycket mer får du lära dig i vår stora guide om truckkort.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-11-11

Konflikthantering inom skolan – så bemöter du hotfulla situationer

Jobbar du inom skolan och har stött på utagerande beteenden? Här får du ta del av expertens bästa råd och grunden till en konfliktdämpande metod – så att du som lärare eller skolpersonal ska kunna hantera utagerande beteende på bästa sätt.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨