Krav på brandskyddsutbildning? - Forum

2008-11-15 14:59   Christoffer Persson
Jag är skyddsombuid på en arbetsplats med 150 personer som arbetar på ett kontor i Göteborg. Måste jag eller någon annan hos oss gå en brandskyddsutbildning? Finns det lagkrav på detta?

RE: Krav på brandskyddsutbildning?
2008-11-24 13:23   Fredrik

Hej,

Statens Räddningsverk har tagit fram ett allmänt råd som förtydligar vad ägare och innehavare bör göra för att uppfylla lagen. Där framgår att alla ägare eller nyttjanderättshavare ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. I de allmänna råden redovisar Statens Räddningsverk även vad som bör ingå i det arbetet. Kontakta gärna Svenska Brandskyddsföreningen vid frågor rörande brandskydd.

”Enligt andra kapitlet, andra paragrafen i lagen om skydd mot olyckor, ansvarar ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar för att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan vara av teknisk karaktär (anskaffande av utrustning för brandsläckning) eller organisatorisk karaktär (utbildning och information). Sådana åtgärder ska enligt lagstiftningen ske på dennes eget initiativ.”

Se samtliga utbildningar inom brandskydd

Där kan du enkelt sortera kurserna efter ort, pris och längd för att sedan fylla i en intresseanmälan. Det är självklart helt obindande och kostnadsfritt och du blir därefter snabbt kontaktad med mer information av företaget som håller kursen.

Hoppas detta har varit till hjälp och lycka till!

Hälsningar,
Infoteamet på utbildning.se 


Utbildningskategorier som matchar tråden
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨