Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Grundläggande EU-kunskap

SIPU, Rikstäckande
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Grundläggande EU-kunskap

Utbildningen grundläggande EU-kunskap skräddarsys för just din organisation och ger en god överblick över hur EU fungerar både i teorin och i praktiken. Fokus ligger på den beställande myndighetens verksamhetsområde vad gäller politik, regelverk, nyckelpersoner och aktuella frågor, liksom medarbetarnas roll och möjligheter till inflytande på den europeiska spelplanen.

Därför ska din organisation boka utbildningen:

 • Ge din organisation en aktuell lägesbild samt ett utvecklingsperspektiv för djupare förståelse av EU:s samarbetsformer och val av lösningar. 
 • Skaffa dig en god överblick över och uppdatera dina kunskaper om EU:s strukturer och processer.
 • Lär dig terminologin i EU-samarbetet samt olika rättsakters och andra dokuments status.
 • Förstå hur din egen myndighet/organisation berörs av EU:s politik och regelverk samt hur du i din roll kan driva frågor och vara med och påverka.

EU:s regelverk påverkar myndigheter på alla nivåer

Arbetet inom svenska nationella, regionala och lokala myndigheter styrs till stor del av EU-regler och en statlig utredning har slagit fast att den omfattande kunskapsbristen om EU:s påverkan på det svenska systemet, hos både folkvalda och tjänstemän, utgör ett stort problem.

Första halvåret 2023 innehade Sverige dessutom ordförandeskapet i EU:s ministerråd vilket ytterligare aktualiserat EU-frågorna och Sveriges roll i unionen.

Med högre kunskap och kompetens om EU stärks förmågan hos tjänstemän och politiker att verka framgångsrikt på EU-arenan och i EU-arbetet hemma. 

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Kontakta oss för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

För dig som är: handläggare eller chef och
deltar i kommittéer och arbetsgrupper på EU-nivå eller berörs av EU-frågor i arbetet på hemmaplan.

Kursinnehåll

EU:s funktions- och arbetssätt

 • EU:s samarbetsområden
 • Kompetensfördelningen mellan EU och medlemsländerna
 • EU-institutionernas roll och samspel i lagstiftningsprocessen

Var kommer vi svenskar in i bilden?

 • Hur kan det svenska EU-arbetet bedrivas och utvecklas för att på bästa sätt få genomslag för svenska värderingar och intressen?
 • Exempel från den aktuella myndighetens område
 • Exempel på de situationer deltagarna behöver behärska

Upplägg

Plats: Utbildningen kan erbjudas på plats hos myndigheten eller i SIPU:s lokaler i Stockholm

En specialutformad heldagsutbildning om EU

Utbildningen går igenom EU:s samarbetsområden, kompetensfördelningen mellan EU och medlemsländerna, EU-institutionernas roll och samspel i lagstiftningsprocessen.

Vi diskuterar var vi svenskar kommer in i den bilden och hur det svenska EU-arbetet bör bedrivas och utvecklas för att på bästa sätt få genomslag för svenska värderingar och intressen. Genomgående ges exempel från den aktuella myndighetens område och de situationer deltagarna behöver behärska.

En bred kompetensutvecklingsinsats på myndigheten ger medarbetarna en gemensam och värdefull grund för att utforma och utföra ett strategiskt EU-arbete. 

Kursledare

Manuela  Leijerfelt Med lång erfarenhet som utbildare och expertrådgivare kring EU-frågor leder Manuela sedan många år besöksresor till Bryssel och EU:s institutioner. Hon har mer än 20 års erfarenhet av EU:s verksamhet och funktionssätt förvärvad genom arbete i Europeiska kommissionen och Europaparlamentet, såväl som inom svensk statsförvaltning på olika departement och myndigheter, samt i riksdagen.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundläggande EU-kunskap, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
SIPU
Convendum
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig och privat sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har över 45 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs...

Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Highlights