Inga recensioner än

Leda utan att vara chef

Republify, Distans (+1 orter)
Längd
2 dagar
Pris
12 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
12 september, 2023 (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning, Företagsanpassad utbildning
Längd
2 dagar
Pris
12 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
12 september, 2023 (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning, Företagsanpassad utbildning
Från 12 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Att leda utan att vara chef - utbildning och hands-on

Det har blivit allt vanligare på svenska arbetsplatser att en person får ansvar för en grupp. Att utan en definierad chefsroll ansvara för att leda gruppen framåt och ta de utmaningar som ledarskapet innebär.

Det blir att vanligare att leda utan att vara chef. Alltså: att vara ledare men sakna personalansvar och formell makt. I dessa fall blir de ”mjuka” aspekterna av ledarskapet ännu viktigare – det du saknar i befogenheter behöver du ta igen genom att vara skicklig som ledare. Det innebär allt från att utveckla den grupp du tilldelas till att hantera konflikter och ta tillvara varje unik individs motivation.

Kommande kursstarter

Välj mellan 3 kursstarter

12 september, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans

23 november, 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans

Datum, leveransmetod etc sätts i dialog med beställare

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Varför välja Republify?

Distansutbildningar

Kursledare med branschexpertis

Erbjuder hybridupplägg

Målgrupp

Du är rätt för denna kurs!

Detta är utbildningen för dig som leder en arbetsgrupp utan formellt chefsansvar. Vi tror att du arbetar som teamledare, samordnare, arbetsledare, projektledare eller så är du den medarbetare som de andra vänder sig till.

Denna utbildning kräver inga speciella förkunskaper

Kursinnehåll

Vi jobbar tillsammans

Du får kunskap om hur du genom ett tydligt ledarskap skapar framgång tillsammans med ditt team. Rustad med mod och kompetens står du sedan redo att anta nya utmaningar och leda gruppen mot uppsatta mål.

Under utbildningen får du insikt i dina styrkor, dina utvecklingsmöjligheter och hur du kan använda dem för att leda och stötta medarbetare i det dagliga arbetet. Du får kunskap att hantera konflikter, arbetsrättsliga frågor, gränsdragningar samt stärker din auktoritet som ledare. Du får också insikt om din betydelse för gruppen, hur just din grupp fungerar och vad varje enskild individ behöver för att bidra till teamets framgång.

Målet för dagarna är att skapa medvetenhet runt organisation och ledning. Det handlar om att kunna förstå hur man i arbetslaget arbetar målmedvetet och för företagets bästa. Efter dessa två dagar kommer den informella ledaren ha förståelse för ledarskapet och medarbetarskapet och hur dessa arbetar i symbios med varandra inom företaget.

Dag 1, Personlig kompetens

 • Uppstart och presentation
 • Tankar runt ledarskap
 • Vikten av legitimitet och emotionell intelligens
 • Grunden för kommunikation, ett neurologiskt perspektiv
 • En kommunikationsmodell; Transaktionsanalysen
 • Arbeta utifrån vision och värdegrunder
 • Förstå faktorer för påverkan och inflytande

Dag 2, Social kompetens och social färdighet

 • Aktivt lyssnande
 • Kommunikationsstilar, PAEI
 • Att leda för effektivitet
 • Att förstå och förhindra konflikter
 • Vikten av förändring

Kursledare

Utbildningen genomförs i samarbete med Christina Haugsöen

Utbildningen genomförs i samarbete med Christina Haugsöen

Examen, diplom m.m.

Alla deltagare får kursintyg/diplom efter genomförd utbildning

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Leda utan att vara chef, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Republify
Heurlins Plats 1A
413 01 Göteborg

Republify har i genomsnitt 20 års erfarenhet av utbildning riktad mot yrkesverksamma inom såväl privat som offentlig sektor. Vårt fokus ligger främst på utbildning inom IT-säkerhet, ledarskap/kommunikation och tekniska IT-utbildningar. Vi har ett kontrakterat nätverk av över 100 expertkonsulter inom...

Läs mer om Republify och visa alla utbildningar.

Highlights