Inga recensioner än

Hantera IT-incidenter enligt NIS-direktivet

IT Säkerhetsbolaget, i Sundsvall
Längd
4 timmar
Pris
4 000 SEK exkl. moms
Längd
4 timmar
Pris
4 000 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

NIS-direktivet påverkar ett stort antal organisationer. Från den 1 mars ska dessa rapportera IT-incidenter. Denna kurs gör dig redo för det.
Kursinnehåll
-Vad är NIS
-Vilka påverkas
-Systematiskt incidenthantering
-Rapportera IT-incidenter till MSB-teori
-Rapportera IT-incidenter till MSB-övning
-Sammanfattning
-Diplomutdelning

Mer information
NIS-direktivet beslutades av EU i juli 2016. NIS betyder Network Information System.
Varför NIS är viktigt är har flera orsaker. Samhällets allt mer omfattande digitalisering, vilket kan medföra stora risker för människor, globaliseringen och de mer omfattande attackerna mot IT-system. Dessa attacker skapar inte bara ekonomiska konsekvenser och påverkan på organisationens varumärke, utan kan även leda till olyckor och till och med dödsfall. Ett av många scenarios är ett vattenverk som hackas av terrorister som resulterar i giftigt kranvatten.
Fokus för NIS är informationssäkerhet inom samhällsviktiga organisationer samt vissa digitala tjänster. Sedan april 2016 måste alla myndigheter arbeta systematiskt med informationssäkerhet och rapportera IT-incidenter till MSB. Med NIS-direktivet omfattas betydligt fler organisationer av dessa krav. Dessa organisationer finns inom följande områden, med ansvarig tillsynsmyndighet inom parentes.
Energi (Statens energimyndighet)
Transport (Transportstyrelsen)
Bankverksamhet (Finansinspektionen)
Finansmarknadsinfrastruktur (Finansinspektionen)
Hälso- och sjukvårdssektorn (Inspektionen för vård och omsorg)
Leverans och distribution av dricksvatten (Livsmedelsverket)
Digital infrastruktur (Post- och telestyrelsen)
Digitala tjänster (Post- och telestyrelsen)

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Hantera IT-incidenter enligt NIS-direktivet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
IT Säkerhetsbolaget
Storgatan 73
852 30 Sundsvall Västernorrlands län

IT-Säkerhetsbolaget i Skandinavien AB består av ett team säkerhetsexperter, med Sundsvall som bas och Skandinavien som arbetsfält. Vi är oberoende experter som arbetar med dataskydd, IT-säkerhet och informationssäkerhetsfrågor. Vår bakgrund är ledande säkerhetspositioner inom offentlig verksamhet samt tidigare erfarenheter som...

Läs mer om IT Säkerhetsbolaget och visa alla utbildningar.

Highlights