Arbetsmiljöansvar för chefer och ledare - Live via webben

Längd
1 dag
Längd
1 dag
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

I kursen Arbetsmiljöansvar för chefer och ledare, får du koll på avtal och regler som gäller i de svenska arbetsmiljökraven. Dessutom lär du dig ansvar/roller, säkra rutiner, riskhantering, tillbudsrapportering och hur man systematiskt kan förbättra miljön på sin arbetsplats. Det här är en viktig kurs för alla chefer och ledare.

Mål

Du får lära dig vilka lagar och avtal som reglerar arbetsmiljökraven och hur roller och uppgifter påverkar ansvaret inom arbetsmiljöområdet. Du får även inblick i hur du praktiskt arbetar med arbetsmiljöfrågor och hur engagemang kan skapa en god och lönsam arbetsplats.

Innehåll

• Arbetsmiljö
-Hälsa
– Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
-Tidiga signaler på anställdas ohälsa
• Lagar och avtal
– Arbetsmiljökraven
• Roller uppgifter och ansvar/Delegering och elsäkerhet
– Arbetsgivaren
– Chefen
– Arbetstagaren
– Inhyrda och entreprenörer
• Samverkan i arbetsmiljöarbetet
• Riskhantering, (identifiera, bedöma, åtgärda, följa upp och utvärdera)
– Riskbedömning i arbetsberedning och skyddsronder
– Ordning och reda på arbetsplatsen
• Rutiner – Instruktioner till inhyrd arbetskraft
– Tillbudsrapportering en lönsam aktivitet
• När en olycka har inträffat

Målgrupp

Chefer, Projektledare och Arbetsledare med uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

Förkunskaper

För att gå den här kursen bör du ha allmänna kunskaper om arbetsmiljö (exempelvis BAM).

Kursinnehåll

För en framgångsrik förhandling:

• Samarbeta eller konkurrera? Fördelar och nackdelar.
• Fångens dilemma. Hur ska du agera om tilliten saknas? Lika för Lika; en grundläggande
  strategi för att hantera ett dilemma.
• Fokusera på intressen snarare än ståndpunkter.
• Skapa möjliga lösningar tillsammans.
• Insistera på objektiva normer när du förhandlar pris.
• Skilj mellan sak och person.
• BATEF: Vad är ditt Bästa Alternativ Till En Förhandlad lösning.
• Vad gör du om ni inte kommer överens?

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetsmiljöansvar för chefer och ledare - Live via webben, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
INSU- Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter
Teknikgången 6
61138 Nyköping

Vänd dig till oss på INSU när det gäller utbildning och kompetensutveckling

INSU är en heltäckande utbildningspartner med företagskurser inom teknik och ledarskap, yrkeshögskola och fackteoretisk lärlingsutbildning. Vår kompetens omfattar VVS, ventilation, kyla, styr- och reglerteknik, energi och el. Vi har lång erfarenhet av teknisk utbildning och anpassar oss kontinuerligt efter företagens behov...

Läs mer om INSU- Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter och visa alla utbildningar.

Highlights