Inga recensioner än

Cyber Risk Management

Pris
25 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Nästa programstart 2022 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Pris
25 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Nästa programstart 2022 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 25 000 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Utbildningen omfattar ett brett perspektiv på it-säkerhet och cyberrisker med fokus på praktisk riskhantering. Metoder i hur man hittar och mäter företagets sårbarhet och de angreppsvägar och hotvektorer företaget är exponerat emot. Vidare kommer vi att beröra och diskutera kvantifiering av riskerna i reella värden via kvantifieringsmodeller. Ett arbete som kan te sig abstrakt vid en första anblick men som är helt affärskritisk när väl riskerna är kvantifierade och visar sig motsvara enorma summor. Denna kartläggning tillsammans med noggranna omvärldsanalyser bildar grunden till en effektiv riskhanterings- och kontinuitetsplan.

Samtidigt betonar vi vikten av att ha en väl fungerande kommunikation och ansvarsfördelning mellan treenigheten ledning-risk management-it avdelning. Utbildningen är mer fokuserad på strategi och organisation än teknik och hårdvara och kan därför användas som underlag i strategiarbetet på många olika nivåer i verksamheten.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Nästa programstart 2022

 • Onlineutbildning
 • Distans

Pris:

27 000 SEK (exklusive moms)

Målgrupp

Programmet passar dig som arbetar inom en verksamhet som har cyber risk- och informationssäkerhetsarbetet högt på dagordningen och/eller ska börja organisera kring detta. Viktiga målgrupper är ansvariga för informationssäkerhet, dataskydd, riskhantering, compliance, verksamhet, ledning/styrelse, försäkring, underwriting, kontinuitets/kris/incidenthantering eller andra funktioner som omfattar ett säkerhetsarbete/ansvar.

Vidare passar programmet också bra för olika typer av konsulter inom tex. säkerhet och riskhantering. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen bör man förbereda sig enligt rekommendation samt vara införstådd med begreppsapparaten på sin egen arbetsplats.

Kursinnehåll

 • Termer och viktiga begrepp.
  • Hotbild – vilka är angriparna och vilka mål är attraktiva?
  • IT-tillgångar – vad angripare vill nå, stjäla eller förstöra.
  • Angreppsvägar (hotvektorer) – hur tar man sig in i företagsnätverk?
  • Effektivt skydd och begränsande åtgärder för att skapa motståndskraftiga miljöer – de tjugo viktigaste frågorna att ställa till IT-avdelningen.
  • Säkerhet i daglig verksamhet – kontinuitetsarbete, utveckling och anskaffning.
  mm

Tid & plats

Stockholm, 3 dagar 2022

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Cyber Risk Management , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
Sveavägen 65 (Box 45180)
104 30 Stockholm

Vässa dina specialistkunskaper hos försäkringsbranschens mest erfarna och självklara utbildningspartner

IFU är Sveriges ledande leverantör av utbildning för yrkesverksamma inom försäkring, finans, compliance och risk management. Hos oss kan du gå allt från mer omfattande diplomeringsprogram och kortare specialistutbildningar samt även e-learningmoduler. Vi erbjuder både öppna program och anpassade lösningar...

Läs mer om IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL) och visa alla utbildningar.

Highlights