Ledarskap i offentlig verksamhet

Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Video

Kursbeskrivning

Bli en bättre chef

Handels1

Bli en bättre chef med Göteborgs universitets kvalificerade och poänggivande utbildningsprogram för offentligt ledarskap!

Ledarskap inom kommunala och statliga verksamheter bedrivs i offentlighetens ljus, under demokratisk styrning, med medborgarnas intresse och personalens duktighetsambitioner som drivkrafter. För att kunna fullt ut agera som ledare i ett samhälle med allt högre förändringstakt behöver ledare i politiskt ledda offentliga verksamheter förutom yrkes- och ledarkompetens även metoder och verktyg som tar hänsyn till den offentliga sektorns särart.

Göteborgs universitet erbjuder sedan 2008 ett komplett akademiskt utbildningsprogram för chefer i offentlig verksamhet; Ledarskap i Offentlig Verksamhet, eller LiOV.

Programmet och dess kurser är öppna för ledare från alla offentliga organisationer i Sverige. Som deltagare anmäler man sig till de kurser man önskar.

LiOV består av nio valfria kurser: två längre kurser på 15 hp, fem kortare kurser på vardera 7,5 hp samt uppsatskurser på magisternivå (15 hp) och masternivå (30 hp). Undervisningsspråket är genomgående svenska. Kurserna ges av Göteborgs universitet. Många olika institutioner är involverade i kurserna och sammanhållande för hela programmet är Handelshögskolan.

Samtliga kurser schemaläggs med heldagar på plats i Göteborg varannan till var tredje vecka under perioden september-juni, vilket motsvarar kvartsfart.

LiOV vänder sig till dig som redan idag är chef. Vi tror att du har tidigare chefsutbildning och har kunskaper om terminologi, metoder och principer inom ledarskapsområdet, men det är inget absolut krav.

Du kan välja att läsa kurser som ger en hel magisterutbildning eller endast läsa enstaka kurser ur programmet - valet är ditt!

Anmälan

Eftersom kurserna är avgiftsbelagda är det viktigt att du tidigt pratar med din arbetsgivare om kostnad och praktisk planering för ditt kursdeltagande.

Arbetar du för Västra Götalandsregionen eller Göteborgs Stad? Då anmäler du dig genom din arbetsgivare: för Göteborgs stad kontakta Tarja Elmberg på tarja.elmberg(a)stadshuset.goteborg.se, för VGR kontakta Robert Green på robert.green(a)vgregion.se.

Har du en annan offentlig arbetsgivare kan du anmäla dig genom att fylla i ansökningsblanketten, som du laddar ner via länk på hemsidan för GU Executive Education. Du anmäler dig till det öppna informationsmötet på Handelshögskolan i Göteborg i mars på samma adress. På hemsidan för GU Executive Education finns även informationsblad för varje kurs med detaljer om innehåll, kursdatum och kostnad.

Välkommen på informationsmöte!

Datum och tid: 15 mars 2023, kl. 15-17

Plats: Online

Anmälan: Anmäl dig direkt via GU Executive Educations hemsida eller maila till liov(a)handels.gu.se alternativt kontakta Håkan Ericson på 031-786 5381

Målgrupp

Beslutsfattare inom offentlig förvaltning.

De kurser som ges är:

Under 2023-2024 ges följande kurser:

  • Ledning och strategiskt tänkande (15 hp)
  • Förändringsledarskap (15 hp)
  • Konflikthantering för chefer och ledare (7,5 hp)
  • Innovationsledarskap (7,5 hp)
  • Magister/Masteruppsats (15/30 hp)

Plats: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Sveriges första "Triple Crown"-ackrediterade handelshögskola

På Handelshögskolan vid Göteborgs universitet hittar du forskning och utbildning med globala perspektiv och fokus på hållbar samhällsutveckling.

Vår forskning och utbildning har ett syfte: att påverka och bidra till en positiv samhällsutveckling. För att lyckas med detta krävs engagemang och samarbete med näringsliv och samhälle runt omkring oss. Inom både forskning och utbildning tar vi oss an aktuella samhällsproblem och analyserar dom med de mest lämpliga metoderna. Ibland krävs en tvärvetenskaplig ansats, och då är vår ämnesmässiga bredd och relationen till universitetet en stor tillgång.

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA. Denna ”Triple Crown”-ackreditering är ett värdefullt bevis på att vår utbildning, forskning och samverkan håller en hög kvalitet i ett internationellt perspektiv, och bekräftar att vi är en stark handelshögskola verksam på en internationell arena, som hela tiden fortsätter utvecklas i takt med omvärldens krav och förändringar.

Kursinnehåll

Göteborgs universitets ledarskapsprogram  för chefer i offentlig verksamhet består av följande kurser:

  1. Ledning och strategiskt tänkande (15 hp)
  2. Förändringsledarskap (15 hp)
  3. Konflikthantering för chefer och ledare (7,5 hp)
  4. Innovationsledarskap (7,5 hp)
  5. Magister/Masteruppsats (15/30 hp)

Kurserna går på deltid, och deltagarna kombinerar studier och arbete. Studierna kan leda fram till en magisterexamen (60 hp) eller en masterexamen (120 hp).

Programmet har till stora delar utvecklats och prövats i samarbete med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

1. Ledning och strategiskt tänkande

Är du chef idag och redo för högre chefsbefattningar? Vill du bli bättre förberedd för de frågor och utmaningar du kommer att möta i framtiden? Då är detta kursen för dig!

Den här kursen vänder sig till dig som idag är chef och bedöms vara tänkbar för högre chefsbefattningar inom kommunala och regionala organisationer. Vi tror att du har tidigare chefsutbildning och därmed är bekant med terminologi, metoder och principer inom ledarskapsområdet.

2. Förändringsledarskap

Vill du stärka din chefsroll? Vill du öka din förmåga att driva ett utvecklingsprojekt? Vill du analysera ditt och andras ledarskap? Då är detta kursen för dig!

Kursen riktar sig till dig som redan idag är verksam chef och som utifrån en ökad förståelse för den professionella organisationens förutsättningar önskar stärka din egen chefsroll. Vi tror även att du vill utveckla din förmåga att driva och förnya det egna verksamhetsområdet..

3. Konflikthantering för chefer och ledare

Vill du bli bättre på att förstå och hantera mellanmänskliga friktioner och konflikter på arbetsplatsen? Förbättra din förmåga att förebygga konflikter? Då är detta kursen för dig!

Den här kursen vänder sig till chefer och personalspecialister som vill vidareutveckla sina färdigheter i att bygga robusta samarbetskulturer, att förstå och hantera mellanmänskliga friktioner och konflikter och att skapa problemlösande samtal och förhandlingar. Kursen lämpar sig för såväl chefer med lång erfarenhet som nyblivna ledare på alla nivåer.

4. Innovationsledarskap

Vill du förstå psykologin bakom kreativitet och främja innovation på arbetsplatsen? Då är detta kursen för dig?

Den här kursen vänder sig till dig som vill utveckla den egna kreativa förmågan och få insikt i de processer som styr kreativitet och innovationsförmåga på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå.

5. Magister-/Masteruppsats

Den här kursen vänder sig till dig som redan har läst kurser som ingår i magister-/ masterutbildningen Ledarskap i offentlig verksamhet. Vid informationsmötet presenteras förutsättningarna för uppsats på magister- respektive masternivå.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Ledarskap i offentlig verksamhet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet - GU Executive Education
Box 609
405 30 Göteborg

GU Executive Education - a part of The School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg - delivers an Executive MBA programme with a Nordic-Asian focus, and custom programmes for the private and public sectors. Deliveries take...

Läs mer om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet - GU Executive Education och visa alla utbildningar.

Highlights