Kassaflödesanalys för koncern

FAR, i Stockholm (+1 orter)
Längd
7 timmar
Pris
7 100 - 7 300 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
25 april, 2024 (+6 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
7 timmar
Pris
7 100 - 7 300 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
25 april, 2024 (+6 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

En kurs för dig som vill lära dig hur du upprättar och analyserar en kassaflödesanalys för en koncern. Efter kursen är du väl insatt i de regler och praxis som ligger till grund för kassaflödesanalysen och du kan upprätta en kassaflödesanalys för en koncern. Vi går även igenom speciella problem som kan uppstå i kassaflödesanalysen.

Kommande kursstarter

Välj mellan 6 kursstarter

25 april, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

25 april, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

17 oktober, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

17 oktober, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

13 november, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

13 november, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Målgrupper

Controller, Ekonomichef/CFO, Redovisningsansvarig/chef, Redovisningskonsult, Revisorsassistent

Huvudinnehåll

Kursen inleds med en genomgång och analys av några företags kassaflödesanalyser. Då behandlas också vilka upplysningar som krävs och hantering av specifika frågeställningar inom ramen för kassaflödesanalyser, såsom ej kassaflödespåverkande transaktioner.

Därefter behandlas hur förvärv respektive avyttringar av dotterföretag och andra verksamheter hanteras inom ramen för kassaflödesanalysen.

Ett område som ofta ger upphov till frågeställningar vid upprättande av kassaflödesanalys är hantering av utländska dotterbolag och omräkningsdifferenser. Detta är ett område som det fokuseras på under kursen.

Vidare behandlas frågor som uppkommer inom ramen för kassaflödesanalysen rörande innehav utan bestämmande inflytande (minoritetsintressen) och innehav i intresseföretag.

Efter genomgång av ovanstående områden avslutas dagen med ett sammanfattande praktikfall som innehåller flertalet av dessa områden. Kassaflödesanalysen upprättas utifrån en arbetsmetodik som fokuserar på att inga differenser ska uppkomma vid avstämningen av kassaflödet.

Som framgår ovan har kursen ett tydligt fokus på upprättande av kassaflödesanalys i koncern. Rapporten upprättas för att den ska vara ett användbart underlag för att analysera företag. Ett kortare avsnitt behandlar analys av företag utifrån kassaflödesanalys, dvs vilken information om företaget ger rapporten till användare.

Kursen baserar sig på Bokföringsnämndens regler om kassaflödesanalys inom ramen för K3 samt IFRS standarden IAS 7 Rapport över kassaflöden.

Kassaflödesanalys för koncern

Målgrupper

Controller, Ekonomichef/CFO, Redovisningsansvarig/chef, Redovisningskonsult, Revisorsassistent

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Kassaflödesanalys för koncern, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 1 recensioner
Skriv en recension
4/5
Kursdeltagare
25 mar 2021

Bra och tydliga exempel där den del som vi skulle lära oss tydligt framgick och gick att förstå.

FAR
Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

FAR utbildar ekonomi-Sverige

FAR är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomi, med fler än 300 utbildningstillfällen per år.Lång eller kort utbildning, uppdatering eller fördjupning, online eller på plats. Alternativen är många för att du ska kunna hitta något som passar just dig,...

Läs mer om FAR och visa alla utbildningar.

Highlights