Medledarskap – ökad självständighet och ansvarstagande hos medarbetare

Längd
1 dag
Pris
9 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
21 maj, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
1 dag
Pris
9 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
21 maj, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 9 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Medledarskap handlar om att medarbetare axlar en del av ledarskapet och vågar ta egna beslut och mer ansvar. Detta är en förutsättning för att tillitsbaserad styrning och ledning ska fungera. Denna utbildning handlar om hur du som ledare ökar medledarskapet i din organisation. Du får lära dig hur du främjar motivation, samarbete och eget beslutsfattande hos medarbetare och hur ni utvecklar ömsesidig tillit.

Tillitsbaserad styrning och ledning har fått stor genomslagskraft och vilar på idén om att minskad detaljstyrning och ett ömsesidigt förtroende mellan ledning och medarbetare skapar mer effektiva organisationer. För att detta ska bli verklighet behöver medarbetarna ta sig an sina arbetsuppgifter och de gemensamma utmaningarna på ett förändrat sätt – de behöver utveckla ett medledarskap. I denna utbildning får du verktyg för hur ni når dit.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

21 maj, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Målgrupp

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Kunskap om hur medledarskapet påverkas i en tillitsbaserad styrning och ledning, med förankring i forskning
 • Större förståelse för vad som gynnar ökat ansvarstagande och ökad motivation hos medarbetare
 • Konkreta strategier för hur medledarskapet kan utvecklas inom organisationen

Kursinnehåll

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur du får dina medarbetare att axla en del av ledarskapet och bli medledare
 • Hur du ökar medarbetarnas självständighet och ansvarstagande
 • Hur du stärker tilliten mellan dig och dina medarbetare
 • Att distribuera ledarskapet på fler medarbetare
 • Hur du stärker dina medarbetare till att våga fatta egna beslut i sitt arbete
 • Vad som ökar motivation och engagemang hos medarbetare
 • Hur du kan utforma uppföljningen så att den skapar utveckling och lärande i arbetsgrupper

Upplägg

PROGRAM

09.00 Introduktion till utbildningen

09.15 Introduktion till tillitsbaserad styrning och ledning

 • Tillitsbaserad styrning och ledning – om begreppet och forskningsområdet
 • Den kollektiva kapaciteten – det stora värdet av att ha tillgång till mer kunskap och fler perspektiv
 • Betydelsen av tillit för team och organisationer 

09.30 Vad medledarskap är

 • Om gynnsamma förhållningssätt till kollegor, arbetsuppgifter och arbetsgivare
 • Pålitlighet, adaptivitet och proaktivitet – utmaningarna vi möter kräver såväl anpassning som nytänkande
 • Att ta ”sin roll” – hur medarbetare kan se sin del i ett större sammanhang 

10.15 Kaffe

10.30 Från medarbetare till medledare

 • Distribuera ledarskapet på fler medarbetare
 • Hur du som ledare får dina medarbetare att fatta egna beslut i sitt arbete
 • Hur du får medarbetare att ta en aktiv del i verksamhetsutveckling och se helheten

12.00 Lunch

13.00 Behov av nya färdigheter hos medarbetarna

 • Hur du förändrar medarbetares beteende – exempelvis i högre grad bidrar på ett effektivt sätt för att hantera gemensamma utmaningar
 • Vad som gynnar motivation och engagemang
 • Hur du ökar medarbetarnas självständighet och ansvarstagande

15.00 Fika

15.15 Dialog och samskapande

 • Hur man kan använda våra olikheter och perspektivrikedom som resurser för att hantera en komplex och föränderlig värld
 • Konsten att prata ihop sig – hur man tar sig förbi olikheter så att det blir ett kreativt samarbete
 • Tillit förutsätter uppföljning – hur man utformar uppföljningen så att den skapar utveckling och lärande i grupper 

16.30 Sammanfattning och tid för frågor

17.00 Kursen avslutas

Kursens mål

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Kunskap om hur medledarskapet påverkas i en tillitsbaserad styrning och ledning, med förankring i forskning
 • Större förståelse för vad som gynnar ökat ansvarstagande och ökad motivation hos medarbetare
 • Konkreta strategier för hur medledarskapet kan utvecklas inom organisationen

Kursledare

Charlotta Lundgren
Charlotta Lundgren är leg. psykolog och organisationskonsult. Hennes kunskapsområden är framför allt arbetsmiljö, grupputveckling, ledarskap och organisationsutveckling. Charlotta är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare vid såväl företagsanpassade som öppna utbildningar. Bland annat utbildar Charlotta chefskandidater inom Västra Götalandsregionen. Hon har också i många år arbetat som klinisk psykolog.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Medledarskap – ökad självständighet och ansvarstagande hos medarbetare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Dagens Samhälle Utbildning
105 16 Stockholm

Dagens Samhälle Utbildning

Dagens Samhälle Utbildning är ledande inom utbildningar för dig i offentlig sektor. Vi erbjuder utbildningar inom bland annat ledarskap, strategi, hållbarhet, kommunikation, upphandling, juridik och ekonomi. Vår idé och vår uppgift är att guida dig igenom dina och din organisations...

Läs mer om Dagens Samhälle Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights