Inga recensioner än

Företagsanpassad utbildning

Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

företagsanpassad utbildning

Skapa bestående värden 
Syftet med företagsanpassad utbildning är skapa värden som lever kvar och är baserade på organisationens och deltagarnas unika målsättning och behov. Det kan handla om att stödja och underlätta ett förändringsarbete eller att mer allmänt höja kompetensnivån i organisationen för att nå framtidsvisionen.

Sveriges mest erfarna utbildningsföretag
Mgruppen är ett bolag med lång erfarenhet och har sedan starten 1931 kontinuerligt stöttat våra kunder med utbildningsinsatser för alla nivåer i organisationen. Insatserna spänner över nya chefer & ledare, erfarna ledare & mellanchefer, samt verksamhetsledare och ledningsgrupper. Detta innebär att vi kan skapa och vidareutveckla en gemensam ledarskapskultur och gemensamt språk för cheferna och ledarna i organisationen.

Flexibelt konsultnätverk
Vår nätverksorganisation gör oss flexibla. Vi är inte bundna av att belägga vissa konsulter utan väljer både programansvariga och konsulter utifrån varje kunds unika förutsättningar. Alla konsulter och handledare är väl meriterade och besitter den kompetens, bakgrund och erfarenhet som behövs för de uppdrag de skall genomföra. 

I de uppdrag där det krävs djupare kompetens i personlig utveckling har vi handledare som är utbildade på Gestaltakademin eller Psykosyntesakademin. De handledare vi använder är alltid certifierade och erfarna i de instrument som används, som exempelvis OPQ 32, IDI, IPU, SDI, MBTI


Skräddarsydda utbildningar 
Insatserna kan spänna över lång tid eller utformas som korta workshops. Allt beroende på situation, behov och målgrupp. Nedan följer exempel på vanliga uppdrag hos oss.

 • Ledningsgruppsutveckling
 • Managementprogram med affärsstrategiskt fokus
 • Coachning och individuellt ledarstöd 
 • Grupp och teamutveckling
 • Förändringsledning 
 • Projektledning
 • Ledarskap för ledare utan personalansvar
 • Ledarskapsprogram för nya och erfarna chefer 

Färdigpaketerade utbildningar
Allt behöver inte skräddarsys. Vi erbjuder även färdigpaketerade utbildningar som våra kunder enkelt kan lyfta in och applicera på en grupp chefer eller ledare internt.

 • Grundläggande projektledning
 • Coachande ledarskap
 • Förändringsledarskap 
 • Retorik för ett effektivare ledarskap 
 • Teamledarskap i produktionen

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Kontakta oss för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

skräddarsydd ledarutbildningVi har lång erfarenhet av att utforma upplägg för en rad olika målgrupper. 

 • företags- och koncernledning
 • styrelser
 • ledningsteam
 • högre chefer
 • mellanchefer
 • första linjens chefer
 • talanger
 • ledare utan personalansvar 
 • specialister och projektledare

Upplägg

blended learning

För att få igenom verkliga förändringar utan att tumma på kvalitet eller en god lärprocess så jobbar vi med Blended learning. Det är ett sätt för deltagarna att förstärka sitt lärande och alltid ha sin utveckling top of mind. 

Mgruppens pedagogik 

Baseras på forskning och tillgodoser behoven för olika lärstilar. En förutsättning för att samtliga deltagare ska kunna ta till sig informationen, vinna insikter och kan omsätta kunskaperna i praktiken.

Action & reflection learning är en metod för professionell utveckling. En process där man arbetar i läroteam och hjälper varandra att lära av gruppens samlade erfarenheter.

Erfarenhetsutbyte och reflektion är mycket viktiga delar när man jobbar i läroteam och genomgående i vår pedagogik. Vi blandar teori med praktik och träning.

Mgruppens lärspiralIntresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Företagsanpassad utbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Highlights