Diplomerad KMA-samordnare

Byggakademin, Rikstäckande
Längd
12 dagar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
12 dagar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Diplomerad KMA-samordnare

Diplomerad KMA-samordnare

Prioriterar ditt företag kärnfrågorna kvalitet, miljö och arbetsmiljö? Arbetar du idag med dessa frågor inom i byggsektorn och känner att du vill avancera? Programmet Diplomerad KMA-samordnare ger dig djupare kunskaper inom arbetsmiljöområdet och hjälper dig utveckla din arbetsroll som KMA-samordnare.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Kontakta oss för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Du jobbar med KMA-frågor i projekt eller som ansvarig i företaget för KMA och/eller ledningssystem och vill avancera och få djupare kunskap inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö i byggsektorn.

Kursinnehåll

KMA-samordning i praktiken –kravkurs

 • Kursen KMA-samordning i praktiken ger dig de kunskaper du behöver för att klara av rollen som KMA-samordnare.
 • Kursen ger dig en bra överblick över de praktiska arbetsuppgifterna. Du får även en inblick i vilka standarder och certifieringar som finns, IT verktyg och hur du kan arbeta med revisioner och certifieringar.

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare –kravkurs

 • Du får kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-P och/eller BAS-U för en säker arbets-miljö. Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälp-medel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.
 • BAS-P och BAS-U utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en bygg-arbetsmiljösamordnare. Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för BAS- U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

Bättre arbetsmiljö – BAM för byggsektorn –kravkurs

 • Byggakademins BAM-utbildning syftar till att skapa en säker arbetsmiljö i ert företag.
 • På kursen går vi igenom de lagar och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet.
 • Kursen fokuserar på hur vi ska genomföra arbetet i praktiken i byggsektorn oavsett om du är chef, skyddsombud eller på annat sätt ansvarar för arbetsmiljöuppgifter.

Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen –kravkurs

 • Miljöbalken ställer krav på att alla företag har tillräcklig kompetens inom miljöområdet och förstår hur den egna verksamheten påverkar vår miljö.
 • Kursen Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen ger dig kännedom om lagar och regelverk men också hur du praktiskt ska omsätta kraven till arbetssätt både på företagsnivå och projektnivå.

Kontrollansvarig enligt PBL –kravkurs

 • Kursen ger dig god kännedom om lagstiftning inom kvalitet vilket är nödvändig kunskap för en diplomerad KMA-samordnare.

Fuktsäkerhet grundkurs –kravkurs

 • På Fuktsäkerhet grundkurs får du kunskaperna som hjälper dig att bygga fuktsäkert och lufttätt. Du lär dig bland annat om fuktrisker vid olika konstruktioner, fukt i byggnader och krav gällande fuktsäkerhet. Du lär dig även om lagar och branschregler samt mätmetoder.

Fuktsäkerhet produktion

 • På kursen Fuktsäkerhet produktion får du praktiska tips på hur du hanterar fuktsäkerheten i ditt projekt, oavsett om det rör sig om ROT-projekt eller nyproduktion. Du får kunskaper om hur du ska använda och hur du kan ta hjälp av de styrande fuktsäkerhetsdokumenten och hur du gör för att upprätta och/eller följa en fuktsäkerhetsplan.

Fuktsäkerhet projektering

 • På kursen får du kunskaper som hjälper dig att projektera med hänsyn till fuktsäkerhet. Du lär dig bland annat hur lagar och branschregler ska uppfyllas, grundläggande fuktmekanik, identifiera fuktkritiska konstruktioner samt hur fuktsäkerhetsprojektering kan utföras.

Diplomutdelning

Efter genomfört utbildningsprogram utexamineras du och blir Diplomerad KMA-samordnare från Byggakademin. Du får ett inramat diplom som bevis på dina kunskaper.

Video

Upplägg

Agenda

När du har genomfört nedanstående kurser hos Byggakademin och fått godkända tentamina eller intyg på respektive kurs kommer du att få ett inramat utbildningsbevis på Diplomerad KMA-samordnare som sammanfattar alla ingående kurser. Utbildningen genomförs på våra öppna kurser i valfri takt fördelat på följande kurser:

 • KMA-samordning i praktiken (1 dag)
 • BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare (3 dagar)
 • Bättre arbetsmiljö – BAM för byggsektorn (2 dagar)
 • Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen (1,5 dag)
 • Kontrollansvarig enligt PBL (2,5 dagar, tentamen ej krav)
 • Fuktsäkerhet grundkurs (2 dagar)

Praktisk information

Utbildningsstarten är flexibel för Diplomutbildningen. Om du redan har delar av utbildningen anpassar vi utbildningen efter dina behov. Du har också möjlighet att inom utbildningen komplettera med vissa kurser. Kontakta en av våra utbildningsrådgivare så hjälper vi dig att skräddarsy ett utbildningspaket som passar dig.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad KMA-samordnare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Byggakademin
Vikingavägen 17c
133 33 Saltsjöbaden

Vi utbildar alla i byggsektorn. 

Byggakademin är ett utbildningsföretag för alla i byggsektorn med målet att ge bästa kompetensutveckling av högsta kvalitét. Utbildning är alltid en god investering och på Byggakademins kurser får du kunskap och verktyg som är praktiska och tillämpningsbara redan från första...

Läs mer om Byggakademin och visa alla utbildningar.

Highlights