Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Certifierad IT-ledare 2.0

Längd
6 dagar
Pris
43 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
23 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
6 dagar
Pris
43 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
23 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 43 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

En ledarskapsutbildning för dig som vet att framtiden är digital med dess hybridroller, distansarbete och flexibla samverkansformer. Är det viktigt för just dig att lära dig att leda i en digitaliserad arbetsmiljö, sätta gränser när så behövs såväl som att ge teamen energi, allt i ett högt arbetstempo. Då är Certifierad IT-ledare 2.0 något för dig.

I denna unika utbildning kombineras teori med praktiskt arbete. Deltagarna sporrar varandra och delar med sig av sina erfarenheter. Allt med målet att du ska bli, inte bara en bra chef, utan även en framgångsrik ledare.

Vi har bokat våra mest erfarna konsulter att vara lärare under kursen, kompletterat dem med inhyrda experter och laddat dem med uppgiften att konkret hjälpa dig i din ledarroll och i din viktiga uppgift. Men lärarna levererar inte enbart kunskaper och insikter på ett professionellt sätt, utan driver också ett förändringsarbete, d.v.s. bjuder in till dialog och diskussion bland deltagarna om innebörden och de praktiska konsekvenserna av ämnena som behandlas.

Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner.

Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med 2 veckor mellan varje tillfälle.Efter utbildningen vet du hur du ska leda, kommunicera och skapa förtroende. Du vet hur du skall styra och förstå din verksamhet och att arbeta med resurs och kompetensfrågor såsom motivation, kompetensväxling, attityder, beteenden och kultur. Du kan arbeta med IT-strategiska frågor, investeringsportföljen och tjänster.

Kursen innefattar också 2h individuell coaching för alla deltagare som har intresse av det. Coachingen kan genomföras under kursperioden eller efter kursens slut.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

23 september, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Varför välja BiTA Service Management?

Bli certifierad

Utbildningar för just din roll

Lärare med praktisk erfarenhet

Målgrupp

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till alla med ledar- och chefsroller där arbete med och runt IT-frågor är centrala. Det kan vara projekt- eller förändringsledare, gruppledare eller teamledare, process- eller förvaltningsledare eller personer med olika chefsroller inom IT.

Ditt arbete består av att, inom IT, leda, motivera och inspirera andra IT-medarbetare i sin profession för att realisera största möjliga värde. Din uppgift är att representera ett starkt och tryggt ledarskap, vilket innebär att du kommunicerar, samordnar, frågar och lyssnar, informerar och övertygar. Hela tiden med IT som utgångspunkt och optimal verksamhetsnytta som mål.

Kursen riktar sig också till dig som arbetar med en ansvarsroll i en IT-verksamhet och vill skaffa dig kunskaper och färdigheter inom de områden som kursen tar upp.

Förkunskapskrav
Deltagarna på kursen förväntas ha goda kunskaper om arbetet i en IT-verksamhet och vara redo att anta de utmaningar som det innebär att vara ledare inom IT.

Kursinnehåll

Steg 1 – Att leda och kommunicera skapar förtroendeLedarskapet inom ITLeda i en hybrid miljöEffektiv kommunikation och retorikArgumentationsteknik och Presentationer
Förändringsledning och Processorientering

Steg 2 – Att förstå sin affär är första steget till att kunna styra den
Vision och missionStrategiarbete inom IT
Målnedbrytning och målstyrning
Kvalitet inom IT
Organisera dina resurser för större effektivitet
Portföljhantering, ett centralt verktyg i ditt strategiska arbete

Steg 3 – Rätt kompetens är nyckeln till framgång
Motivation och engagemang lyfter resultatet
Talent Management; ett systematiskt sätt att hantera resurser
Attityder, beteende och kultur

Upplägg

Det här är en utbildning för dig som är ledare eller chef inom IT eller har en liknande befattning. Utbildningen Certifierad IT-ledare 2.0 utvecklar ditt ledarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll. Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med cirka en månad mellan varje tillfälle.

Utbildningen fokuserar på praktisk hjälp och konkreta verktyg, men du får även med dig kunskaper om allt från att arbeta strategiskt med IT, investeringar och portföljhantering och riktlinjerna för hantering och utveckling av kompetens. Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner. Utbildningen genomförs för grupper upp till 16 personer.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen. Du får också räkna med att mellan kurstillfällena sätta av upp till 10 timmar för hemarbete.


Målsättning
Efter utbildningen har du erhållit kunskap om hur du:

 • leder i en hybridmiljö
 • arbetar med målstyrning och sätter mål
 • arbetar och leder i en digital och agil arbetsmiljö
 • arbetar enligt uppsatta strategier situationsanalyser
 • resurssätter och kompetensförsörjer din organisation
 • leder i förändring, motiverar och kommunicerar
 • hanterar portföljer och prioriteringar av investeringar
 • coachar dina medarbetare
 • kan anamma nya trender på ett värdeskapande sätt
 • arbetar med attityder, beteenden och kultur

Språk
Svenska

Kurslängd
Kursen består av totalt 6 kursdagar fördelade på tre tillfällen med två dagar vardera. Mellan respektive tillfälle förväntas deltagarna utföra hemuppgifter som bygger på kunskap inhämtad under kursen och som tillämpas på verkliga förutsättningar.

Tider:kl 9-17 med avbrott för lunch och raster.

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Du har bilder, dokument, övningar och egna anteckningar med dig hem och lätt tillgängligt mellan kurstillfällena. Kursdokumentationen är på svenska.

Investering

43 500 SEK exkl. moms

Datum hösten 2024
Steg 1: 23-24 september
Steg 2: 14-15 oktober
Steg 3: 4-5 november

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad IT-ledare 2.0, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 45 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
4/5
Kursdeltagare
21 okt 2019

4 av 5

4/5
Kursdeltagare
21 okt 2019

4 av 5

4/5
Kursdeltagare
21 okt 2019

4 av 5

BiTA Service Management
Gamla Brogatan 11
111 20 Stockholm

BiTA Academy - vårt bidrag till positiv förändring och snabb nytta

Vi befinner oss i en tid då kompetensbehovet och förflyttning av organisationer är beroende av verksamheters förmåga att anpassa sig och utveckla sin kompetens. Ytterst handlar det om att kunna skapa kundnytta och samtidigt effektivisera och anpassa organisationen i en...

Läs mer om BiTA Service Management och visa alla utbildningar.

Highlights