SAFe® 6 Practitioner (SP), inkl. examen (SAFe for Teams)

Längd
2 dagar
Pris
16 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
10 januari, 2024 (+7 kursstarter)
Utbildningsform
Distans med träffar
Språk
Engelska
Längd
2 dagar
Pris
16 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
10 januari, 2024 (+7 kursstarter)
Utbildningsform
Distans med träffar
Språk
Engelska
Från 16 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

SAFe® 6 Practitioner (SP), inkl. examen

SAFe for Teams

Den här kursen ger dig de färdigheter som behövs för att bli en högpresterande teammedlem i ett Agile Release Train (ART) - och lära dig hur du samarbetar effektivt med andra team. Genom att delta i kursen förbereder du dig för att ta SAFe® 6 Practitioner-examen och bli en certifierad SAFe® 6 Practitioner (SP).

Utbildningen SAFe for Teams 6 tillhandahålls enligt Scaled Agile, Inc. Partner Program-avtal.

Beskrivning av kursen

Scaled Agile Framework (SAFe®) hjälper företag att hantera de stora utmaningarna med att utveckla och leverera programvara och system i företagsklass på kortast hållbara ledtid. Det är en online, fritt tillgänglig kunskapsbas med beprövade framgångsmönster för implementering av Lean-Agile programvara och system i företagsskala.

SAFe synkroniserar inriktning, samarbete och leverans för ett stort antal Agile-team. SAFe är skalbart och konfigurerbart, vilket gör att varje organisation kan anpassa det till sina egna affärsbehov. SAFe stödjer såväl småskaliga lösningar med 50-125 medarbetare som komplexa system som kräver tusentals personer.

En medlem i Scaled Agile Framework® (SAFe) Agile Team, som representeras av SAFe® 6 Practitioner (SP)-certifieringen, är en expert i ett team av engagerade personer som tillsammans har de färdigheter som krävs för att definiera (utarbeta och designa sin komponent eller funktion), bygga (implementera sin komponent eller funktion) och testa (köra testfall för att validera sin komponent eller funktion) värdeökningar inom en kort tidsram.

Under denna tvådagarskurs kommer deltagarna i SAFe for Teams att få en djupgående förståelse för ART, hur det levererar värde och vad de kan göra för att effektivt utföra sin roll med hjälp av Scrum, Kanban och XP.

De kommer också att lära sig hur man skriver stories och bryter ner funktioner, planerar och genomför iterationer och planerar programökningar. Slutligen får de lära sig mer om continuous delivery-pipelinen och DevOps-kulturen, hur man effektivt integrerar med andra team i programmet och vad som krävs för att kontinuerligt förbättra tåget.

Deltagande i kursen förbereder individer för att ta examen och uppnå certifiering för SAFe® 6 Practitioner (SP).

Fördelar

Under denna kurs kommer du att lära dig att:

 • Förbereda dig för SAFe® 6 Practitioner Exam och bli en certifierad SAFe® 6 Practitioner (SP)
 • Förklara SAFe Agile-principerna
 • Planera IterationerPlanera programökningar
 • Genomföra Iterationer och demonstrera värde
 • Förbättra Agile Release Train-processer
 • Integrera och arbeta med andra team på Agile Release Train
 • Arbeta som medlem i ett Agile-team på ett Agile Release Train

Viktiga funktioner

Priset för kursen inkluderar:

 • Leverans av en tvådagars SAFe for Teams-utbildning som genomförs live online av en erfaren utbildare som är certifierad av Scaled Agile, Inc, leverantör av SAFe®.
 • Förberedelser och behörighet att ta SAFe® 6 Practitioner (SP) certifieringsexamen (SAFe® 6 Practitioner Exam)
 • Modern plattform för onlineutbildning
 • Arbetsbok för deltagare licensierad av Scaled Agile, Inc. (PDF)
 • Ett års medlemskap i SAFe Community Platform, med tillgång till resurser endast för medlemmar som webbseminarier, arbetsböcker, vägledande presentationer och förhandsbesked om kommande SAFe-produkter
 • Ett försök till certifieringsprov vid kursens allmänna tillgänglighet
 • Kursintyg för slutförd kurs
 • SAFe® 6 Practitioner-certifiering efter godkänt prov

Förkunskaper

Alla är välkomna att delta i kursen, oavsett erfarenhet. Följande förkunskaper rekommenderas dock starkt för dem som avser att ta SAFe® 6 Practitioner (SP) certifieringsexamen:

 • Förtrogenhet med agila koncept och principer
 • Medvetenhet om Scrum, Kanban och XP
 • Praktisk kunskap om utvecklingsprocesser för mjuk- och hårdvara

Arbetsmetoder

Multimediapresentationer, gruppövningar och diskussioner, praktiska workshops, fallstudier och övningsprov online.

Licensiering av SAFe®-utbildningskursen

Utbildningen SAFe for Teams som erbjuds av AVC tillhandahålls enligt Scaled Agile, Inc. Partner Program Agreement och uppfyller kraven för Scaled Agile, Inc. Licensavtal för kursmaterial.

Vem bör delta i kursen?

Följande personer kommer att ha nytta av denna kurs:

 • Teammedlemmar som tillämpar Lean och Agile i stor skala
 • Alla medlemmar i ett Agile Release Train som förbereder sig för lansering

Agenda för kursen

För att kunna utföra rollen som SAFe Practitioner ska deltagarna kunna:

 • Tillämpa SAFe för att skala upp Lean och Agile utveckling i sitt företag
 • Känna till sitt team och dess roll i Agile Release Train
 • Känna till alla andra team på tåget, deras roller och beroendena mellan teamen
 • Planera Iterationer
 • Genomföra Iterationer och påvisa värdet
 • Planera programökningar
 • Integrera och arbeta med andra team på tåget

Ämnen som omfattas:

 • Introduktion till Scaled Agile Framework (SAFe)
 • Att bygga ett agilt team
 • Planering av en Iteration
 • Genomförande av iterationen
 • Exekvering av programinkrementet
 • Sammanfattning

Utbildningsmaterialet är baserat på SAFe® Courseware licensierat av Scaled Agile, Inc.

Certifieringsexamen

En SAFe Practitioner (SP) är en teammedlem i Scaled Agile Framework® (SAFe) som ansvarar för att använda Scrum, Kanban och Extreme Programming (XP) i en SAFe-miljö. Viktiga ansvarsområden är att planera programökningar och iterationer, dela upp krav i stories, utveckla stegvis med inbyggd kvalitet, visa värde på team- och programnivå samt lösa problem för att driva på ständiga förbättringar.

Genom att delta i kursen förbereder du dig för att ta examen och bli en certifierad SAFe® 6 Practitioner (SP).

Krav för examen

Det första steget mot att bli SAFe-certifierad är att delta i kursen SAFe for Teams. Detta är ett krav, eftersom deltagande i kursen ger tillgång till allt studiematerial och examen. Observera att deltagande i kursen inte garanterar att du klarar provet.

Mer detaljerad information om SAFe-examen hittar du på Scaled Agiles webbplats.

Färdigheter eller kunskaper som krävs för examen

Dessa färdigheter och kunskaper rekommenderas starkt för att framgångsrikt klara SAFe® 6 Practitioner (SP) certifieringsexamen:

Förtrogenhet med Scrum, Kanban och XPFörtrogenhet med agila koncept och principerArbetskunskap om utvecklingsprocesser för mjuk- eller hårdvara
Deltagarna måste delta i båda kursdagarna för att vara berättigade till examen.

Detaljer om examen

 • Examensnamn: SAFe® 6 Practitioner-examen
 • Examensformat: Flervalsfrågor, flervalsfrågor
 • Leverans av tentamen: Webbaserat (en webbläsare), sluten bok, ingen hjälp utifrån, tidsbestämt
 • Tillgång till examen: Kandidater kan komma åt provet inom SAFe Community
 • Platform efter att ha slutfört SAFe for Teams-kursen.
 • Examens varaktighet: När provet börjar har du 90 minuter (1,5 timmar) på dig att slutföra provet.
 • Antal frågor: 45
 • Godkänd poäng: 35 av 45 (77% godkänd poäng)
 • Språk: Engelska
 • Kostnad för tentamen: Första tentamensförsöket ingår som en del av kursregistreringsavgiften om tentamen görs inom 30 dagar efter avslutad kurs.

Studiematerial för examen

Provet är utformat för att mäta kunskaper och färdigheter relaterade till arbetsrollen. Vi rekommenderar starkt att kandidater använder en mängd olika resurser för att förbereda sig för denna examen, inklusive:

 • Kursmaterial - Kursmaterialet är en viktig artefakt från kursen och kan laddas ner från SAFe Community Platform. Dessa material kan användas för att referera tillbaka till det innehåll som specifikt presenterades under klassen.
 • Studieguide - Denna omfattande guide beskriver arbetsrollen och alla resurser relaterade till provet, inklusive en detaljerad litteraturlista. Guiden är tillgänglig via Learning Plan i SAFe Community Platform efter avslutad kurs.
 • Övningstest - Övningstestet är utformat för att förutsäga framgång på certifieringsexamen*, och det har samma antal frågor, svårighetsgrad och tidsåtgång. Det är en del av Learning Plan i SAFe Community Platform och kan göras ett obegränsat antal gånger utan kostnad.
  * Detta är inte det faktiska provet och att klara det garanterar inte framgång på certifieringsprovet.

Vad du får

Att bli en SAFe 6 Practitioner kräver ett exceptionellt utbud av färdigheter och är en karriärväg för många tjänande ledare. Certifieringen omfattar:

Certifierat SAFe 6 Practitioner-certifikat

 • En SAFe 6 Practitioner digital badge för att marknadsföra din prestation online
 • Ett års medlemskap i SAFe Community Platform, som inkluderar tillgång till SP Community of Practice
 • En SAFe 6 Practitioner-certifieringsguide med SP-certifieringsmärken
 • Tillgång till Meetup-grupper och evenemang som sammanför dig med andra SAFe-certifierade yrkesverksamma
 • En mängd olika utbildningsresurser som stödjer dig under din SAFe-resa

Vi lägger stor vikt vid att skapa en positiv inlärningsmiljö för dig

Vi bryr oss verkligen om detaljerna. Positiva och effektiva inlärningsmiljöer är nyckeln till våra deltagares framgång i förberedelserna inför SAFe®-examen. Vi strävar efter att skapa bekväma förutsättningar för lärande som optimerar deltagarnas förmåga att lära sig:

 • Klimat av säkerhet och öppna autentiska samtal
 • Modern onlineutbildningsplattform, klasser som genomförs live av kvalificerade instruktörer
 • Rutinerat, certifierat och erfaret instruktörsteam
 • Välstrukturerade och övertygande system som leder till höga provresultat
 • Licensierat utbildningsmaterial och många interaktiva onlineövningar
 • Scaled Agile Framework och SAFe är registrerade varumärken som tillhör Scaled Agile, Inc.

Kommande kursstarter

Välj mellan 7 kursstarter

10 januari, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

31 januari, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

7 februari, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

6 mars, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

3 april, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

15 maj, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

26 juni, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om SAFe® 6 Practitioner (SP), inkl. examen (SAFe for Teams), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights