Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Microsoft Certified: Azure Administrator Associate AZ-104 - eLearning

Längd
Egen takt
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Längd
Egen takt
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Från 7 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Microsoft Certified Azure Administrator Associate AZ-104 Utbildning

AVC:s kurs Azure Administrator ger dig en djupgående förståelse för hela förvaltningscykeln för Azure-miljön. Kursen visar dig hur du underhåller Azure-tjänster relaterade till beräkning, lagring, nätverk och säkerhet. Förbättra dina Azure Administrator-kunskaper och förbered dig för AZ-104 Azure Administrator-examen.

Förkunskaper

Certifieringskursen Azure Administrator kräver att du är duktig på att använda PowerShell och Command Line Interface. De bör också ha erfarenhet av Azure Portal, ARM-mallar, operativsystem, virtualisering, molninfrastruktur, lagringsstrukturer och nätverk.

Mål för utbildningen

När du har slutfört denna kurs kommer du att kunna göra följande:

 • Hantera prenumerationer, fakturering och rollbaserad åtkomstkontroll för Azure-användare och grupper
 • Använda Azure Monitor för att konfigurera varningar och visa Azure Activity Log
 • Distribuera resurser med ARM-mallar och organisera Azure-resurser
 • Distribuera, hantera och säkra lagring med delade åtkomstnycklar, Azure backup och Azure File Sync
 • Lagra och få åtkomst till data med Azure Content Delivery Network och tjänsten Import and Export
 • Bygga, köra, hantera och övervaka virtuella maskiner i Azure Portal med Azure PowerShell
 • Använda Azure DNS-domäner, zoner, posttyper och konverteringsmetoder
 • Kör system för anslutning av webbplatser med VNet-till-VNet-anslutningar och peering av virtuella nätverk
 • Integrera, säkra och hantera identiteter med Azure Active Directory, självbetjäning av återställning av lösenord, Azure AD Identity Protection och integrerade SaaS-applikationer
 • Migrera servrar till Azure
 • Implementera användningsfall och konfigurationsalternativ för Azure App Services och App Service-miljöer
 • Hantera och säkra webbappar med säkerhetskopiering, återställning, ögonblicksbilder och kloning
 • Implementera serverless computing-funktioner som Azure Functions, Event Grid och Service Bus.
 • Konfigurera Azure Load Balancer, Azure Traffic Manager och Azure Application Gateway
 • Använda Azure RBAC för att tilldela en detaljerad åtkomstnivå baserat på en administratörs tilldelade uppgifter
 • Använda Azure Multi-factor Authentication för att konfigurera stark autentisering för användare vid inloggning
 • Utföra Azure AD Privileged Identity Management för att konfigurera åtkomsträttigheter baserat på just-in-time-hantering

Målgrupp

Kursen är bäst lämpad för Azure-administratörer och ingenjörer, systemadministratörer som vill expandera till Azure och IT-proffs.

Detaljer och kriterier för certifiering

För att få Azure Developer-certifieringen måste du klara följande examen:

 • AZ-104: Microsoft Azure-administratör

Notera: Denna examen ersätter AZ-103: Microsoft Azure Administrator som uppdaterades till AZ-104 den 2 APRIL 2020.

Kursöversikt

Kurs 1: Snabbstart

Kurs 2: Microsoft Azure administratörskurs

 • Microsoft Azure Administratörskurs
 • Välkommen till kursen
 • Lärande genom flera kanaler och andra källor

Kurs 3: Hantera Azure-prenumerationer

 • Hantera Azure-prenumerationer
 • Kostnadsställe och taggning
 • Hantera policyer med PowerShell och CLI
 • Azure-principer

Kurs 4: Analysera resursanvändning och förbrukning

 • Diagnostik
 • Grundläggande miljö
 • Skapa varningar
 • Skapa mätvärden
 • Åtgärdsgrupper
 • Hantera kostnader
 • Analys av loggar

Kurs 5: Hantera resursgrupper

 • Resursgrupp
 • Policy
 • Flytta resurser
 • Sammanfattning av kapitel ett

Kurs 6: Skapa och konfigurera lagringskonton

 • Skapa och konfigurera lagringskonton
 • Virtuella nätverk och brandväggar
 • Åtkomstnycklar och SAS
 • Utforskaren för lagring
 • Analys av loggar
 • Redundant lagring

Kurs 7: Importera och exportera data till Azure

 • Kurs för Microsoft Azure administratör
 • Välkommen till kursen
 • Lärande genom flera kanaler och andra källor

Kurs 8: Konfigurera Azure-filer

 • Konfigurera Azure-filer
 • Azure synkronisering av filer
 • Felsökning av Azure-filsynkronisering

Kurs 9: Säkerhetskopiering av Azure

 • Säkerhetskopiering av Azure
 • Säkerhetskopiering på plats
 • Rapporter om säkerhetskopiering
 • Avsnitt 2 Sammanfattning

Kurs 10: Virtuella maskiner i Azure

 • Virtuella maskiner i Azure
 • Ansluta till en virtuell maskin
 • Tillgänglighet för virtuella maskiner
 • Övervakning av virtuella maskiner
 • Skaluppsättningar för virtuella maskiner (VMSS)

Kurs 11: Windows- och Linux-VM:er

 • Windows- och Linux-virtuella datorer - del ett
 • Modifiera befintliga ARM-mallar - del två
 • Modifiera befintliga ARM-mallar - del tre
 • Modifiera befintliga ARM-mallar - del fyra
 • Driftsättning av Linux VM med ARM-mallar

Kurs 12: Hantera Azure VM

 • Hantera Azure VM
 • Lägga till NIC-gränssnitt till en VM
 • Ändra storlek på VM
 • Omallokera en virtuell dator

Kurs 13: Hantera säkerhetskopior av VM

 • Hantera säkerhetskopior av VM
 • Säkerhetskopiering av VM och återställning
 • Sammanfattning

Kurs 14: Anslutning till virtuella nätverk

 • Anslutning till virtuella nätverk
 • Anslutning mellan VNet och VNet

Kurs 15: Hantera virtuella nätverk

 • Hantera virtuella nätverk
 • Offentliga IP-adresser
 • Routning av nätverk

Kurs 16: DNS

 • DNS
 • Tilldela en anpassad domän

Kurs 17: Nätverkssäkerhetsgrupper

 • Grupper för nätverkssäkerhet
 • Implementera effektiva NSG-regler
 • Sammanfattning

Kurs 18: Azure Active Directory

 • Azure Active Directory
 • Skapa Azure AD
 • Lägga till anpassade domäner
 • Testversion Uppgradering till Premium P2
 • AD-identitetsskydd
 • Egen återställning av lösenord
 • Villkorlig åtkomst
 • Granskningar av åtkomst

Kurs 19: Hantera AD-objekt

 • Hantera AD-objekt
 • Hantera enheter

Kurs 20: Hybrididentiteter

 • Hybrididentiteter
 • Sammanfattning

Kurs 21: Implementering av multifaktorautentisering (MFA)

 • Implementering av flerfaktorsautentisering (MFA)
 • Villkorad åtkomst för AAD
 • Konfigurera bedrägerivarningar
 • Engångs omdirigering av MFA
 • MFA-autentiseringsmetoder för AAD Betrodda IP-adresser

Kurs 22: Hanterad rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC)

 • Hanterad rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC)
 • Skapa anpassade RBAC-roller

Kurs 23: Installera Azure Load Balancer

 • Driftsättning av Azure Load Balancer
 • Inställning av belastningsutjämnare
 • IP-konfiguration för frontend

Kurs 24: Övervaka och felsöka virtuella nätverk

 • Övervakning och felsökning av virtuella nätverk
 • Nätverksvakt

Kursens avslutande projekt

Projekt 1: Implementera Azure IaaS

OSS Corporation utvärderar Azure som en distributionsplattform. För att göra detta måste de skapa virtuella nätverk i ovanstående region, skapa virtuella testmaskiner i båda virtuella nätverken, upprätta anslutning mellan de två nätverken via VNet peering och se till att anslutningen är korrekt upprättad.

Projekt 2: Använda Azure Portal för att distribuera säkerhet och PaaS-tjänst

OSS Corporation beslutade att logga in en anställd i företagets standard Azure Active Directory och tilldela en anpassad RBAC-roll som gör att han kan läsa nätverket, lagringen och VM. Enligt denna anpassade RBAC ska den anställde också ges behörighet att starta och starta om den virtuella datorn. Ditt jobb är att logga in den anställde under Standard Azure AD, skapa den anpassade RBAC för datoroperatörsrollen samt provisionera och distribuera Azure Web App.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill, i din egen takt!

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Engelska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Microsoft Certified: Azure Administrator Associate AZ-104 - eLearning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights