Full Stack Developer - MERN Stack – Masterprogram - Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!

Längd
Egen takt
Pris
16 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Längd
Egen takt
Pris
16 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Från 16 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Full Stack Developer - MERN Stack – Masterprogram


Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!

Utnyttja din potential med vår MERN Stack-kurs

Detta program främjar din karriär som MERN stack-utvecklare. Du kommer att lära dig toppkunskaper som MongoDB, Express.js, React och Node.js ("MERN"), plus GIT, HTML, CSS och JavaScript för att bygga och distribuera interaktiva applikationer och tjänster under detta Full Stack MERN Developer-program. Få färdigheter i fullstack-utveckling för att designa, bygga och skala frontend- och backend-system. Bli introducerad till 10+ verktyg / ramverk och 6+ verkliga projekt genom en fördjupad inlärningsmetod som styrs av virtuella klasser, tillgång till integrerade laboratorier och JobAssist-tjänster.

I samarbete med IBM 

Varaktighet: 6 månader vid studier 5-10 timmar per vecka

Viktiga egenskaper:

 • 40+ övningar för mikrokompetens & 6+ arbetsliknande professionella projekt
 • Utveckla expertis inom 10+ fullstack-utvecklingsverktyg och ramverk
 • Påskynda din inlärning med AI-kodningsassistentverktyg
 • Upplev praktiskt lärande genom våra kursavslutande projekt och examensprojekt
 • Utnyttja de avancerade funktionerna i OpenAI:s API:er för att förbättra dina projekt
 • Bygg upp en robust Git-portfölj för att visa upp dina färdigheter i att bygga dynamiska webbapplikationer

Kompetenser som täcks

 • Full Stack-utveckling
 • Webbutveckling
 • Backend-utveckling
 • Databashantering
 • Utveckling av serversidor
 • Versionskontroll och samarbete
 • Molndistribution och DevOps
 • Testning och kvalitetssäkring
 • Agil utveckling
 • Projektledning
 • Design av RESTful API
 • Öppna AI API:er

Fördelar med programmet

 • Ta dig vidare med MERN Stack Learning
 • Lär dig grundläggande datavetenskapliga koncept från ledande branschexperter med innehåll som är strukturerat för att säkerställa branschrelevans
 • Bygg dynamiska appar med MongoDB, Express, React och Node.js för sömlös end-to-end webbutveckling
 • Få ett branscherkänt certifikat för att ha slutfört kursen

Översikt över programmet

Del 1: Introduktion till Full Stack webbutvecklare - MERN Stack

I den här introduktionskursen om Full Stack-utveckling kommer du att utforska programmets struktur, läroplan och läranderesultat. Förstå vad du kan förvänta dig och hur detta program kan främja din professionella karriär.

Del 2: Bygg en stark MERN-grund

Lär dig Agile- och Scrum-metodik för att leverera projekt i tid och lär dig byggstenarna i HTML, CSS och Javascript. Utveckla en omfattande förståelse för Git för att hantera versionskontrollsystem.

Del 3: Designa en dynamisk frontend med React

Bygg en solid grund i React och frigör din potential att skapa och hantera engagerande användargränssnitt. Kom igång med en guidad läroplan som täcker JSON Server-operationer, grundläggande React, avancerad rendering och mer, för att utöka din expertis och låsa upp obegränsade möjligheter inom modern webbutveckling.

Del 4: Datastrukturer och algoritmer

Bygg upp en förståelse för viktiga datastrukturer - intervall, länkade listor, stackar, köer, träd, heaps och grafer - så att du kan välja de optimala strukturerna för olika scenarier. Du kommer också att förstå viktiga algoritmer för sökning, sortering och strängmanipulering som ger dig överlägsen problemlösningsförmåga.

Del 5: Utveckla en tillförlitlig backend med Node och Express

Denna noggrant strukturerade läroplan fördjupar sig i NoSQL-koncept för effektiv icke-relationell datahantering och skapar skalbara applikationer på serversidan med färdigheter i asynkrona operationer, vilket lägger grunden för din framgång inom modern applikationsutveckling.

Del 6: Capstone-projekt för fullstacksutveckling

Capstone-projekten i den här kursen ger dig möjlighet att tillämpa dina färdigheter inom fullstack-utveckling och ta itu med verkliga branschrelevanta problem. Du får också lära dig att skapa och hantera din Git-portfölj.

Extra kurs: IBM - Reaktiv arkitektur: Reaktiva mikrotjänster

När vi använder termen reaktiv talar vi vanligtvis om reaktiva mikrotjänster. Men vad är en mikrotjänst? Och hur kan vi göra den reaktiv? I den här kursen utforskar vi skillnaden mellan monoliter och mikrotjänster och visar vägen till att göra ett system reaktivt.

Projekt

Projekt 1: Fintech-sektorn

Skapa dynamiska och responsiva webbapplikationer för internetbanker för att sätta in, ta ut och överföra pengar mellan konton.

Projekt 2: Matleveranstjänster

Skapa appar för matleveranser med hjälp av MERN-stacken. Använd de färdigheter du har lärt dig för att lösa problem som matleveransbranschen står inför idag.

Projekt 3: Underhållningssektorn

Skapa applikationer för underhållningssektorn med hjälp av dina kunskaper och färdigheter inom backend-teknik, API-utveckling, HTML och CSS.

Projekt 4: Hälso- och sjukvårdssektorn

Skapa integrerade applikationer för sjukvården med hjälp av MERN-stacken och integrera bästa praxis för datasäkerhet som är tillämplig på sjukvården.

Varför välja det här programmet?

 • Utveckla färdigheter för verklig karriärtillväxt
 • Banbrytande läroplan som utformats i samarbete med näringslivet och den akademiska världen för att utveckla färdigheter som är redo för jobbet
 • Lär dig av experter som är aktiva inom sitt område, inte gammaldags utbildare
 • Ledande praktiker som tar med sig aktuell bästa praxis och fallstudier till sessioner som passar in i ditt arbetsschema
 • Lär dig genom att arbeta med verkliga problem
 • Slutprojekt/ Capstone-projekt med verkliga dataset och virtuella labb för praktisk inlärning
 • Strukturerad vägledning så att lärandet aldrig stannar av
 • 24/7 inlärningsstöd från mentorer och en gemenskap av likasinnade kollegor för att lösa eventuella begreppsmässiga tvivel

Vanliga frågor om Mern Stack-kursen

Vad är programmet Full Stack Developer - MERN Stack?

Full Stack Developer - MERN Stack-programmet är en omfattande 6 månader lång kurs som lär ut full stack-utvecklingsfärdigheter från grunden. Kursen i fullstackutveckling är utformad för nyutexaminerade, nyanlända och yrkesverksamma, inklusive personer med icke-teknisk bakgrund, som vill bli fullstackutvecklare.

Termen MERN-stack avser en samling JavaScript-baserade tekniker som används för att utveckla webbapplikationer. MERN är en akronym för MongoDB, Express, React och Node.js. MongoDB är ett databassystem, Express är ett back-end webbramverk, React.js är ett front-end ramverk och Node.js är en back-end runtime-miljö. Under de senaste åren har MERN-stacken vuxit fram som en kraftfull och mångsidig teknikstack som gör det möjligt för utvecklare att bygga dynamiska och effektiva webbapplikationer. MERN-stacken erbjuder en fullfjädrad lösning för frontend- och backend-utveckling. Låt oss utforska MERN-stackens komponenter, funktioner och fördelar för modern webbutveckling.

Förståelse för komponenterna i MERN-stacken

MongoDB:

MongoDB är en NoSQL-databas som lagrar data i flexibla, JSON-liknande dokument. Som en del av MERN-stacken erbjuder MongoDB en skalbar och effektiv lösning för datalagring, vilket gör det möjligt för utvecklare att bygga applikationer som enkelt kan hantera stora datamängder. Dess dokumentorienterade struktur möjliggör sömlös integration med JavaScript-baserade applikationer, vilket gör den till ett perfekt val för utveckling av MERN-stacken.

Express.js:

Express.js är ett minimalistiskt ramverk för webbapplikationer för Node.js, med en robust uppsättning funktioner för att bygga webb-API:er och hantera HTTP-förfrågningar och svar. Med Express.js kan utvecklare skapa RESTful API:er, definiera rutter och implementera middleware för att förbättra funktionaliteten och prestandan i sina applikationer. Dess lätta och flexibla natur gör det till ett populärt val för att bygga backend-tjänster i MERN-stackens ekosystem.

React.js:

React.js är ett JavaScript-bibliotek för att bygga användargränssnitt, utvecklat och underhållet av Facebook. Som frontend-komponent i MERN-stacken gör React.js det enkelt för utvecklare att skapa interaktiva och dynamiska användargränssnitt. Dess komponentbaserade arkitektur och virtuella DOM gör den mycket effektiv och skalbar, vilket gör det möjligt att skapa komplexa användargränssnitt med minimal ansträngning. Med React.js kan utvecklare bygga återanvändbara UI-komponenter, hantera applikationsstatus och hantera användarinteraktioner på ett deklarativt och effektivt sätt.

Node.js:

Node.js är en runtime-miljö för JavaScript på serversidan som gör det möjligt för utvecklare att köra JavaScript-kod på servern. Med Node.js som backend-komponent i MERN-stacken kan utvecklare bygga skalbara och högpresterande webbapplikationer med ett enda språk över hela stacken. Den icke-blockerande, händelsestyrda arkitekturen gör det enkelt att hantera samtidiga förfrågningar, vilket gör den idealisk för att bygga realtidsapplikationer och API:er.

Vilka ämnen ingår i programmet för full stack-utveckling?

Programmet täcker ett brett spektrum av ämnen, inklusive front-end och back-end webbutveckling, databashantering, utveckling på serversidan, versionskontroll och partnerskap, molndistribution och DevOps, testning och kvalitetssäkring, agil utveckling, projektledning och RESTful API-design.

Vem är dessa kurser i full stack-utveckling avsedda för?

Full Stack Development-kurserna är utformade för personer som är intresserade av att bli skickliga på både front-end och back-end webbutveckling; denna kurs är lämplig för både nyutexaminerade och erfarna utvecklare, även för dem utan tidigare kodningserfarenhet.

Vilka är förutsättningarna för certifiering av full stack-utvecklare?

Förkunskapskraven för en fullstack-utvecklarcertifiering varierar från kurs till kurs. Det finns inga förkunskaper för kursen Full Stack Development - MERN Stack Course, eftersom kursen täcker allt från grunderna till avancerade ämnen inom full stack-webbutveckling.

Vilka är rollerna och ansvarsområdena för en Mern stack-utvecklare?

En MERN stack-utvecklare spelar en avgörande roll i utvecklingen och underhållet av webbapplikationer genom att använda en uppsättning tekniker, inklusive MongoDB, Express.js, React.js och Node.js. Låt oss fördjupa oss i rollen och ansvarsområdena för en MERN stack-utvecklare och beskriva de viktigaste uppgifterna som ingår i denna dynamiska och mångfacetterade tjänst.

Utveckla och underhålla webbapplikationer:

Kärnan i en MERN stack-utvecklares roll är att skapa och underhålla webbapplikationer. Detta inkluderar att förstå projektkrav, utforma applikationsarkitektur, koda rent men också effektivt samt säkerställa att prestanda- och skalbarhetsmålen uppfylls av applikationen. De använder sina kunskaper om frontend-utveckling (React.js) i kombination med backend (Node.js med Express.js) för att skapa responsiva och interaktiva webbplatser.

Bygga och köra API:er:

API:er (Application Programming Interfaces) fungerar som en brygga mellan frontend- och backend-komponenterna i en applikation. Sömlös kommunikation och dataöverföring mellan frontend och backend sker via API:er. Design, utveckling och implementering av RESTful API:er med Express.js på serversidan för att få åtkomst till datahämtning eller manipulation/lagring görs av MERN stack-utvecklare. De ser till att dessa API:er är säkra och har bra dokumentation samtidigt som de följer bästa praxis för optimal effektivitet.

Felsökning och debugging:

I den snabba världen av webbutveckling är buggar och fel oundvikliga händelser. Men dessa problem ger också MERN Stack-utvecklare en plattform för att identifiera problem med både front-end och back-end kodbaser med hjälp av deras starka problemlösningsförmåga. Genom att använda sådana felsökningsverktyg kan de snabbt hitta var något gick fel och därmed åtgärda det i tid utan att påverka webbplatsens hela funktion. Dessutom utförs detaljerade tester på dessa webbplatser så att eventuella säkerhetsbrister eller prestandaproblem kan åtgärdas i enlighet med detta.

Samarbeta med andra teammedlemmar:

Alla mjukvaruutvecklingsprojekt kräver effektivt samarbete för att lyckas. Därför har MERN stack-utvecklare nära samarbete med tvärfunktionella team, inklusive designers, produktchefer och andra utvecklare, för att säkerställa att projekten överensstämmer med deras mål och deadlines. Detta innebär att man måste delta i möten, bidra till tekniska beslutsprocesser och delta i kodgranskningar för att säkerställa kvaliteten och konsekvensen i programvaran inom applikationen.

Hålla jämna steg med de senaste tekniktrenderna:

Webbutvecklingsområdet är i ständig förändring med nya verktyg, ramverk och bästa praxis som kommer ut ofta. Med detta i åtanke tar sig MERN stack-utvecklarna tid att uppdatera sig om alla nya frontend- eller backend-tekniker. Kontinuerligt lärande genom onlinekurser, workshops och community-evenemang hjälper dem att utveckla färdigheter och utöka kunskapsbasen ytterligare. De håller jämna steg med dessa förändringar och kan använda moderna metoder när de tillhandahåller konkurrenskraftiga webblösningar.

Sammanfattningsvis har en MERN stack-utvecklare ett brett spektrum av ansvarsområden, bland annat att bygga och underhålla webbapplikationer, samarbeta med teammedlemmar och hålla sig uppdaterad om nya branschtrender. Det bör dock noteras att framgången med webbplatsutveckling är beroende av MERN stack-specialister eftersom de kommer att driva sådana projekt genom att bli mästare i frontend samt backend-utveckling med hjälp av MERN stack. Dessa personer är oersättliga när det gäller att ändra krav, analysera komplexa problem och utveckla kvalitetsutgångar under utvecklingsstadierna.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill, i din egen takt!

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Engelska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Full Stack Developer - MERN Stack – Masterprogram - Ett unikt utbildnings och certifieringsprogram!, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights