Angular Certifiering Utbildning, e-learning & certifikat

Längd
Egen takt
Pris
4 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Längd
Egen takt
Pris
4 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Från 4 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Angular Certifiering Utbildning 

Denna certifieringskurs i Angular hjälper dig att behärska front-end webbutveckling med Angular. Få djupgående kunskap om Angular-koncept, såsom att underlätta utveckling av enkelsidiga webbapplikationer, beroendeinjektion, typescript, komponenter, direktiv, pipes, formulär, routing och testning.

Vad ingår?

 • 50 timmars blandad utbildning
 • 20 timmars självstudier online
 • 30 timmars instruktörsledd utbildning
 • Kostnadsfri introduktionskurs i JavaScript
 • Flexibilitet att välja klasser
 • Branscherkänt certifikat för avslutad kurs

Målgrupp

 • UI-utvecklare
 • Tekniska projektledare
 • Full-stack webbutvecklare
 • Specialister på kvalitetssäkring
 • Arkitekter
 • Studenter som vill lära sig front-end UI-utveckling

Mål för utbildningen

 • Förstå designen av enkelsidiga applikationer och hur Angular underlättar utvecklingen av dem
 • Separera modell-, vy- och controllerlagren i din applikation och implementera dem med Angular
 • Behärska Angular-uttryck, filter och scopes
 • Bygga Angular-formulär och skriva Angular-direktiv
 • Enhetstesta och end-to-end-testa dina Angular-applikationer
 • Utveckla interaktiva och dynamiska användargränssnitt med Bootstrap

Detaljer och kriterier för certifiering

 • Slutföra minst 85 procent av kursen eller delta i en fullständig batch
 • Framgångsrikt genomförande och utvärdering i projektet

Program

Lektion 01 - Enkelsidiga applikationer

 • Översikt över kursen
 • Introduktion till Single Page Applications (SPA)
 • Vad behöver vi Angular för
 • Ställa in utvecklingsmiljön
 • Arkitektur för Angular-applikationer
 • Första Angular-appen

Lektion 02 - TypeScript och ESNext

 • Modul Introduktion och introduktion till TypeScript
 • Konfigurera miljön för att skriva TypeScript
 • Variabeldeklarationer (var, let och const)
 • Typer - primitiver
 • Typer - Referens- och specialtyper
 • Operatorer - spridning och backticks
 • Operatorer - Destruktur och Rest
 • Klasser
 • Gränssnitt
 • Funktioner för pilar
 • Moduler
 • Fetch
 • Async eller await

Lektion 03 - Dekoratörer

 • Introduktion till modulen och en översikt över Angular-moduler
 • Vad är dekoratorer?
 • Angulära moduler och @NgModule Decorator
 • Uttalanden
 • Inmatning och utmatning
 • Leverantörer, bootstrap och inmatningskomponenter
 • Bootstrap-mekanism för Angular-applikationer

Lektion 04 - Komponentdekorator

 • Introduktion till modulen
 • Angulära komponenter och @Component Decorator
 • Skapa en Angular-komponent med Angular CLI och på StackBlitz
 • Metadata för komponentdekoratorer
 • Inkapslingsvy - Emulerad, ShadowDom, Ingen
 • Databindning - Interpolering av teckensträngar - {{ }}
 • Egenskapsbindning - []
 • Händelsebindning - ()
 • Egenskapsdekoratorer @Input och @Output
 • Tvåvägs databindning - [()]
 • Attributbindning - [attr.]
 • Klassbindning - [class.]
 • Klassbindning - [style.]
 • Introduktion till livscykelkrokar i Angular
 • Använda livscykelkrokar i Angular
 • Frågevy - barnvy, barnvy, barninnehåll, barninnehållsvy
 • Ändra detekteringsmekanismen i Angular. ZoneJS, NgZones

Lektion 05 - Routing med Angular

 • Introduktion till routing
 • Implementering av routing i en Angular-app
 • Skapa en användarlista. Lägga grunden för Child-routning
 • Abstrahera användarlänken till en separat komponent
 • Implementera routing för barn
 • Sökvägsmatchning och routetyper
 • Introduktion till ruttskydd i Angular
 • CanActivate- och CanActivateChild-skyddsanordningar i Angular
 • Avaktivera skydd i Angular
 • Hämta data i förväg för en komponent med Resolve

Lektion 06 - Injektion av beroenden

 • Introduktion till avsnittet
 • DI som mönster, DI som ramverk och typer av leverantörer
 • Hierarkisk injektion av beroenden
 • Introduktion till tjänster i Angular
 • Hämta data från ett Rest API med HttpClient
 • CRUD-operationer med HttpClient, HttpParams och HttpHeaders
 • Observables och operatorer i Observables - Map, Retry, Catch
 • Beteendeämnen och delning av data med hjälp av beteendeämnen

Lektion 07 - Djupdykning i direktiv

 • Introduktion till avsnitt
 • Introduktion till direktiv
 • Inbyggda strukturella direktiv
 • Inbyggda direktiv för attribut
 • Skapa anpassade attributdirektiv
 • Skapa anpassade strukturella direktiv
 • Introduktion till Pipes i Angular
 • Använda inbyggda pipes
 • Skapa anpassade pipes i Angular
 • Rena och orena pipes i Angular
 • Dekoratörer på nytt
 • Bygga egna dekoratorer i Angular
 • Bygga en anpassad dekorator för klassloggare för livscykelkrok
 • Bygga en anpassad egenskapsdekorator i Angular

Lektion 08 - Formulär i Angular

 • Introduktion till avsnitt
 • Typer av strategier för att bygga formulär i Angular
 • Snabbt skapa långa Bootstrap-formulär med hjälp av VS Code med Emmet
 • Lägga till formulärkontroll(er) till ett malldrivet formulär med ngModel-direktivet
 • Hämta JavaScript-objektrepresentationen av ett formulär med ngForm-direktivet
 • Inaktivera inlämningsknappen på ett formulär med formulärets $invalid-flagga
 • Hämta JavaScript-objektrepresentationen av ett formulär i TypeScript-klassen
 • Lägga till kryssruta, radioknappar och rullgardinslista i ett mallbaserat formulär
 • Skapa underavsnitt i formuläret med hjälp av NgModelGroup-direktivet
 • Steg för att implementera ett reaktivt formulär i Angular
 • Snabbt skapa ett Bootstrap-formulär för vårt reaktiva formulär med Emmet
 • Skapa ett reaktivt formulär i TypeScript-klassen och länka det till mallen
 • Lägga till valideringar i ett reaktivt formulär
 • Dynamiskt lägga till eller ta bort FormControl(s) eller FormGroup(s) med hjälp av FormArray(s)
 • Lägg till synkrona anpassade valideringar i ditt Reactive Form
 • Lägg till Assync anpassade valideringar till ditt Reaktiva formulär
 • Återställa värdet på ett formulär

Lektion 09 - Använda bibliotek från tredje part

 • Introduktion till avsnittet
 • Skapa ett Angular CLI-projekt med SCSS som grundstil
 • Introducera Material Design Bootstrap i ditt Angular CLI-projekt
 • Lägga till ett navigeringsfält i sidhuvudet
 • Lägga till knappar i Material Design
 • Lägga till kartor
 • Använda Material Design Dropdowns och formulärposter
 • Introducera Angular Material i ditt Angular CLI-projekt på toppen av MDB
 • Lägga till radioknappar, skjutknapp, skjutreglage, förloppsindikator och spinner Introduktion till Firebase
 • Skapa en app med hjälp av Firebase-konsolen
 • Konfigurera ditt Angular CLI-projekt för att stödja Firebase
 • Interagera med Firebase realtidsdatabas via metoder på AngularFireList
 • Lägga till data till och läsa data från realtidsdatabasen i Firebase
 • Uppdatera och radera data från realtidsdatabasen i Firebase

Avslutande projekt

Bygg en webbapp för produktlistor i Angular. Implementera CRUD-funktionalitet i Angular och bygg en Angular-app med följande funktioner:

 • Produktformulär
 • Produktlista
 • Visa, ta bort och redigera produkter från listan

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill, i din egen takt!

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Engelska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Angular Certifiering Utbildning, e-learning & certifikat, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights