Change Management Certification™ - Förändringsledning (APMG) - Foundation & Practitioner (inkl. certifieringar)

Längd
4 dagar
Pris
28 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
6 maj, 2024 (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Distans med träffar
Språk
Engelska
Längd
4 dagar
Pris
28 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
6 maj, 2024 (+3 kursstarter)
Utbildningsform
Distans med träffar
Språk
Engelska
Från 28 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Change Management™ APMG

Change Management Foundation & Practitioner (inkl. examen)

Förbättra din förmåga att planera, genomföra och framgångsrikt hantera effekterna av förändringar.

"Förändringshantering är en nyckelkompetens för IT, projektledning och utveckling."

Världen har blivit så oförutsägbar. Därför är organisationers förmåga att anpassa sig till förändringar avgörande för att vara konkurrenskraftiga. Samtidigt sker innovation med oöverträffad hastighet, komplexitet och global räckvidd. Ledare måste kunna leverera resultat kontinuerligt och med en mycket högre grad av flexibilitet än tidigare. Allt detta ofta med geografiskt utspridda team.

Utvecklingen av organisationer och projekt lyckas bara om de stöds av en effektiv, organisatorisk förändringsledning.

KURSBESKRIVNING

Förändringsledning är förknippat med effekterna och hanteringen av förändringar; detta är en hög prioritet för alla organisationer där förändringar är viktiga för att underlätta projektgenomförandet. Denna kvalifikation baseras på teori och tillämpning av förändring för individen, förändring för organisationen, kommunikation och intressentengagemang och bästa praxis för förändringshantering.

Denna eLearning Change Management eller förändringsledning täcker en översikt över alla begrepp och modeller som publicerats inom detta område under de senaste 40 åren. Med denna översikt kan du med rätta kalla dig specialist inom området Change Management. Genom övningar och fall tillämpas teorierna och du lär dig att analysera situationen och tillämpa de lämpligaste metoderna och teknikerna. Trots den stora mängden teori är utbildningen därför praktiskt inriktad.

Change Management-certifikatet för att boosta din karriär! (* Enligt tidningen CIO)

Under utbildningen är metoden heltäckande. I slutet av utbildningen vet deltagaren hur förändringsledning kan implementeras i en organisation, ett projekt, ett program eller en portfölj och vem som bör vara involverad.

INNEHÅLL

Individuell förändring:

 • Att vända "inlärningsdipp
 • Från omedveten till medveten kompetens.
 • Kolbs inlärningscykel.
 • Fyra metoder för individuell förändring.
 • Myers Briggs indikatorer.
 • Transformativ förändring.

Team- och organisationsförändring:

 • Former av: storming, norming, performing.
 • Belbins typer.
 • Bygga broar: säkerställa övergången.
 • Kotters strategi för ledande förändring.
 • Utmärkande ledarskap och management.

Under Practitioner-delen kommer inte bara de olika ämnena att utforskas på djupet, mer teori kommer att läggas till.

INLÄRNINGSMÅL

Lär dig att tillämpa teorier och metoder för att leda och hantera förändringsprojekt i din organisation på ett strukturerat och effektivt sätt.

Vid slutet av kursen:

 • Förstå hur individer påverkas av förändring och kunna utveckla strategier för att hjälpa människor genom förändring
 • Utveckla insikter om hur organisationer fungerar, organisationskultur samt modeller och processer för förändring
 • Förstå drivkrafterna bakom förändring, de styrningsstrukturer för förändring som vanligen används i organisationer och hur man definierar en förändringsvision
 • Uppskatta hur man förbereder människor för förändring och hur man stödjer deras lärande och motivation till förändring
 • Lära sig om processen för att engagera intressenter och hur man utvecklar lämpliga kommunikationsstrategier och planer
 • Uppskatta hur förändringar påverkar organisationer, hur man skapar momentum för förändring och upprätthåller det
 • Förstå vikten av definierade förändringsroller och hur man bygger upp och stöder ett effektivt förändringsteam
 • Verktyg för att utforma ett effektivt utbildningsprogram i samarbete med utbildare
 • Projektledning: förändringsinitiativ kontra projekt och program
 • Konsolidering av förändring
 • Drivkrafter och hävstångseffekter i förändringsprocesser
 • Antagande på tre nivåer (Kelman)
 • Tipping point och kritisk massa i förändring
 • Onda och goda cirklar
 • Tre ömsesidigt förstärkande system
 • Fallstudie

EXAMEN OCH CERTIFIERING

Foundation certifikat

Syftet med Foundation-certifieringen är att bekräfta att en kandidat har tillräcklig kunskap och förståelse för Change Management för att arbeta med ett organisatoriskt förändringsinitiativ som en informell medlem av ett team. Foundation-certifieringen är också en förutsättning för APMG Practitioner-certifieringen.

Change Management™ Foundation-examen:

 • Flervalsfrågor
 • Fyra avsnitt, totalt 50 frågor
 • 25 poäng krävs för godkänt (av 50 möjliga) - 50%.
 • Varar i 40 minuter

Practitioner Certifikat 

Syftet med Practitioner-certifieringen är att bekräfta om kandidaten har förvärvat tillräcklig kunskap för att tillämpa och skräddarsy vägledning för Change Management i en given organisatorisk förändringssituation.

En framgångsrik Practitioner-kandidat ska kunna tillämpa metoder och tekniker för Change Management på ett verkligt förändringsinitiativ. Deras individuella expertis inom förändringsledning, komplexiteten i förändringsinitiativet och det stöd som ges för att använda metoder för förändringsledning i deras arbetsmiljö kommer alla att vara faktorer som påverkar vad utövaren kan uppnå. Framgångsrika kandidater har uppfyllt kunskapskraven för ackreditering från Change Management Institute.

Examen för Change Management™ Practitioner:

 • Objektivt prov baserat på en fallstudie
 • Fyra frågor med 20 poäng vardera
 • 40 poäng krävs för godkänt (av 80 möjliga) - 50%.
 • 2,5 timmar
 • Öppen bok - The Effective Change Manager's Handbook får användas under provet.

Detaljerat program - utbildning 5 dagar

Dag 1: Foundation och Practitioner: introduktion och individuell förändringsprocess

 • Introduktion och sammanhang för förändringsledning
 • Kopplingen mellan lärande och förändring
 • Inlärningsprocessen och inlärningsdippen
 • Modeller för individuell förändring
 • Motivation
 • Individuella skillnader (inklusive MBTI)
 • Deltagarna börjar med sina egna praktiska fall

Dag 2: Grundläggande och praktisk förändring i organisationer

 • Organisationsmetaforer (Morgan)
 • Organisationskultur och förändring
 • Förändringsmodeller på organisationsnivå:
 • Lewins 3-fasmodell
 • 8-stegsmodellen och Kotters dubbla organisationsmodell
 • Systemtänkande och de tre utmaningarna med förändring av Senge
 • Framväxande förändring
 • Nyckelroller i organisatorisk förändring
 • Att definiera förändringen
 • Styrkeanalys och homeostas
 • Att utveckla en vision
 • Hantering av fördelar
 • Valfritt: Du och förändringen - Personligt ledarskap
 • Deltagarna kommer att arbeta med sina egna fallstudier

Dag 3 Foundation och Practitioner: Kommunikation och intressentengagemang 

 • Ledarskap och engagemang av intressenter
 • 7 principer för involvering av intressenter
 • Att identifiera och beskriva intressenter
 • Segmentering av intressenter, t.ex. "CPIG"-segmentering
 • Tekniker för att få med intressenterna i bilden
 • Hantera relationer och mobilisera intressenter
 • Rogers modell för att ta till sig innovationer
 • Lyssna, leda med mening och känsla, påverka
 • Professionell kommunikation vid förändring
 • Deltagarna kommer att arbeta med sina egna fallstudier

Dag 4 Foundation och Practitioner Förändringsledning i praktiken

 • Påverkan av förändring, kontinuitet och riskmodell
 • Kategorisera effekterna av förändringar
 • Fastställa påverkan - McKinsey 7s modell och GAP-analys
 • Analys av påverkan på intressenter
 • Förändringsvilja och formeln från Beckhard och Harris
 • Effektivt samarbete mellan förändringsledare, mellanchefer och målgrupper
 • Att främja viljan till förändring i organisationer
 • Bilda ett effektivt (förändrings)team
 • Att utveckla en plan för förändringsledning
 • Att effektivt hantera motstånd och att skapa och bibehålla momentum
 • Deltagarna kommer att arbeta med sina egna fallstudier
 • Projekt: förändringsinitiativ kontra projekt och program
 • Antagande på tre nivåer (Kelman)
 • Tipping och kritisk massa för förändring
 • Onda och goda cirklar
 • Tre ömsesidigt förstärkande system
 • Deltagarna diskuterar sina egna fallstudier

På vår webbplats (addingvalue .se) hittar du hela vårt utbud av utbildningar, t.ex: AgilePM; Agile Scrum; AgileSHIFT; AWS; Better Business Cases (BBC); Change Management; CISM, CISSP; COBIT, DevOps; ITIL4; IT4IT; IPMA; ISO/IEC 27001; LeanIT; Management of Portfolios (MoP); Management of Risk (M_o_R); Management of Value (MoV); MSP; Paxis; PMI-ACP; PMI-RMP; PRINCE2; P3O; SAFe; Lean Six Sigma; Software Testing ISTQB; TOGAF; VeriSM och många fler!

Vi hoppas kunna certifiera dig också!

Kommande kursstarter

Välj mellan 3 kursstarter

6 maj, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

15 juli, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

14 oktober, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Change Management Certification™ - Förändringsledning (APMG) - Foundation & Practitioner (inkl. certifieringar), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights