Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

AgileBA ® - Agile Business Analyst - Foundation & Practitioner, eLearning, inklusive examen

Längd
Egen takt
Pris
14 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Längd
Egen takt
Pris
14 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Från 14 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

AgileBA ® - Agile Business Analyst - Foundation & Practitioner, eLearning, inklusive examen

Bli en fullständigt kvalificerad AgileBA-Practitioner med denna fullt ackrediterade kurs från AVC!

Kursen baseras på AgileBA Handbook från Agile Business Consortium och är idealisk för dem som vill förstå en affärsanalytikers roll i agila miljöer. Studenterna får lära sig hur agila affärsanalytiker skapar konkret värde i olika delar av en organisation. Kursen förbereder också deltagarna för att delta i och klara certifieringsproven Agile Business Analyst (AgileBA) Foundation & Practitioner.

Kickstarta din AgileBA-utbildning idag!

Vem riktar sig denna kurs till?

 • Praktiserande affärsanalytiker som vill få en bättre förståelse för Agile
 • Medlemmar i agila team som vill bli agila affärsanalytiker
 • Chefer och produktägare som vill införa AgileBA:s bästa praxis
 • Alla som vill uppnå AgileBA Foundation & Practitioner-certifieringarna

Vad kommer du att lära dig genom att gå den här kursen?

 • AgileBA:s principer, filosofi och processer samt hur de tillämpas i praktiken
 • Hur man använder AgileBA-metoden för kravhantering
 • Timeboxing, MoSCoW-prioritering och iterativ målsättning
 • Skapa och utvärdera BA-produkter inom ett Agile-projekt
 • Hantera och prioritera krav i agila miljöer
 • De nivåer av befogenhet som beskriver kraven för ett Business Case
 • Roller och krav inom typiska Agile-projekt
 • Hantering av stöd och facilitering
 • Testa, efterlikna och utvärdera leverans av fördelar
 • Hantera stöd och underlätta
 • Skapa användbara metoder och påtagligt värde från principerna, processerna och filosofin i AgileBA
 • Använda AgileBA-metoden för kravhantering
 • Allt som behövs för att klara de officiella Agile Business Analyst (AgileBA®) Foundation & Practitioner-examen

Varför ska du gå den här kursen?

 • Agile är en mycket populär metod inom affärsvärlden, liksom affärsanalys
 • AgileBA erbjuder en lukrativ specialiseringsväg för affärsanalytiker och Agile-utövare
 • AgileBA uppmuntrar till ständiga förbättringar och optimerad kommunikation
 • Denna kurs innehåller flera onlineutbildningsresurser, inklusive instruktörsledda videor, kunskapskontroller, provexamen och fallstudier
 • Vi erbjuder varje student 12 månaders tillgång och GRATIS examenskuponger (T&Cs gäller)
 • Denna kurs är fullt ackrediterad av APMG International


En introduktion till denna AgileBA Foundation-kurs

Modul noll introducerar dig till kursens huvudfunktioner samt utbildningsplan, syften, mål och struktur.

Den innehåller också en kursplan, diagram, ordlista, dokument med vidare läsning och länkar, vitböcker och länkar för nedladdning av digitala kopior av ramverkspublikationerna. Den innehåller också några av de vanligaste frågorna om AgileBA-kvalificeringen.

Foundation modul 1: Affärsanalytikerns roll

Inlärningsmål

I modul ett tar vi en titt på affärsanalytikerns roll och hur en AgileBA arbetar på ett helt annat sätt. Vi utforskar kontexten för en AgileBA:s roll i förhållande till affärsbehov och tar upp några av de bästa teknikerna som kan hjälpa en AgileBA att stödja sin organisation i formuleringen av dess strategier.

Foundation Modul 2: Agila grundläggande begrepp: DSDM-principer och roller

Inlärningsmål

I modul två tar vi upp DSDM-filosofin tillsammans med det agila tillvägagångssättet för projektvariabler. Vi tar upp DSDM-processen och hur den kan skalas och konfigureras. Vi presenterar sedan de 8 DSDM-principerna tillsammans med teammodellen innan vi tar upp DSDM-rollerna och hur de fungerar tillsammans.

Foundation modul 3: Grundläggande koncept för Agile: DSDM-hanteringsprodukter

Inlärningsmål

I den här modulen utforskar vi förvaltningsprodukterna från varje DSDM-fas och det syfte som var och en av dem tjänar. Vi tittar också på AgileBA:s roll inom ett Agile-projekt.

Foundation modul 4: Det agila affärscaset

Inlärningsmål

I modul fyra går vi igenom rollen för det agila business caset, varför man kan behöva ett sådant, dess koppling till affärsstrategin och det typiska innehållet. Vi diskuterar Agiles roller och ansvar när det gäller business caset och de Agile-metoder som kan användas för att skapa ett sådant.

Foundation modul 5: Intressenter i ett Agile-projekt

Inlärningsmål

I modul fem tittar vi på hur man arbetar med intressenter i ett Agile-projekt. Vi börjar med att förstå vad en intressent är och hur man engagerar dem genom olika tekniker och metoder. Vi utforskar hur bra kommunikation ser ut och hur viktigt det kan vara att engagera intressenter vid rätt tidpunkt och med rätt detaljnivå. Vi undersöker också vilken inverkan detta kan ha på projektresultaten.

Foundation modul 6: Agila metoder: Underlättade workshops

Inlärningsmål

Att använda faciliterade workshops är en beprövad Agile-metod som säkerställer robust samarbete, rik kommunikation och resultat med snabbhet och buy-in. I den här modulen går vi igenom några av de vanligaste typerna av ledda workshops och hur AgileBA är involverad i användningen av dem i ett DSDM-projekt.

Foundation modul 7: Modellering av agila metoder

Inlärningsmål

I modul sju fortsätter vi att utforska viktiga agila metoder. Vi börjar med att titta på modellering och prototyper. Du kommer att förstå målgruppen för dessa metoder och varför de är så användbara. Vi diskuterar de olika typerna av modellering och deras syften innan vi tittar på den koppling som denna praxis har till DSDM-principerna.

Foundation modul 8: Prioritering

Inlärningsmål

Modul 8 handlar om prioritering och den nyckelroll den spelar i Agile-projekt. Vi diskuterar olika prioriteringsverktyg som MoSCoW och Kano-modellen, och den roll som effektiv prioritering har för att ett projekt ska bli framgångsrikt.

Foundation modul 9: Agila metoder: Timeboxar & Iterativ utveckling

Inlärningsmål

Den här modulen handlar om tidsramar, vad de är och vad de används till inom ett projekt. Vi går sedan vidare till att utforska iterativ utveckling och vilken funktion den har i lösningsutveckling och testning. Vi avslutar med att utforska hur AgileBAs är involverade i båda delarna i ett Agile-projekt.

Foundation modul 10: Introduktion till krav

Inlärningsmål

Modulerna 10 och 11 introducerar dig till krav, deras planering och hur man uppskattar dem. Modul 10 börjar med att förklara flera definitioner och går sedan vidare till att dissekera hur kravaktiviteter utvecklas under hela DSDM-livscykeln. Under modulen introduceras du till användarberättelser och INVEST-modellen, och du får också en inblick i syftet med PRL.

Foundation modul 11: Planering och uppskattning av krav

Inlärningsmål

I den här modulen fortsätter vi att utforska krav och den funktion de har inom Agile-projekt. Här introduceras du till konceptet kravplanering och estimering inom DSDM. Vi går igenom estimeringsprocessen och den roll som AgileBA har i förhållande till krav.

Foundation Modul 12: Att göra övergången

Inlärningsmål

Den sista modulen är en kort intervju med vår ämnesexpert och kursledare, Antony della Porter. Antony tar upp flera frågor kring behovet av förändring och hur detta gäller specifikt för AgileBA:s roll.

Övningsprov

Inlärningsmål

Kursen innehåller två övningsuppgifter för AgileBA Foundation-examen. Ett tillhandahålls av APMG, medan det andra kommer från AVC-teamet. Studenter uppmuntras att bekanta sig med kursmodulerna innan de försöker sig på övningsproven.

En introduktion till denna AgileBA Practitioner-kurs

Inlärningsmål

I den här modulen introduceras kursens huvudfunktioner samt inlärningsplan, mål, syften och struktur.

Den innehåller också en kursplan, diagram, ordlista, dokument för vidare läsning och länkar, vitböcker och länkar för att ladda ner viktiga digitala kopior av AgileBA-ramverkets publikationer. Slutligen behandlas några av de vanligaste frågorna om AgileBA.

Practitioner Modul 1: Grundläggande om verksamhetsanalys

Inlärningsmål

Denna modul inleds med ett quiz som granskar innehållet i AgileBA Foundation.

Därefter introduceras en interaktiv fallstudie (som innehåller en företags- och projektbakgrund samt projektmål), som hjälper deltagarna att studera hur man tillämpar tekniker för verksamhetsanalys på lämpligt sätt i ett givet sammanhang. Deltagarna får också lära sig att utvärdera om en teknik har tillämpats korrekt.

Practitioner Modul 2: Analys och engagemang av intressenter

Inlärningsmål

Denna modul börjar med ett quiz som granskar innehållet i AgileBA Foundation.

Därefter presenteras en interaktiv fallstudie som innehåller information som deltagarna ska använda, tillsammans med det de redan har lärt sig, för att konstruera en lean canvas och engagera intressenter.

Practitioner Modul 3: Customer Journeys och personas

Inlärningsmål

Denna modul börjar med ett quiz som granskar innehållet i AgileBA Foundation.

Därefter presenteras en interaktiv fallstudie som deltagarna kommer att använda för att modellera en kundresa och skapa en intressentpersona.

Practitioner Modul 4: Facilitated Workshops och modellering

Inlärningsmål

Denna modul börjar med ett quiz som granskar innehållet i AgileBA Foundation.

Därefter presenteras en interaktiv fallstudie som deltagarna ska använda för att tillämpa sina kunskaper om agila metoder. Deltagarna kommer också att uppmanas att utvärdera om företaget som beskrivs i scenariot har använt lämpliga modeller och prototyper i sitt projekt.

Practitioner modul 5: Timeboxing och Iterativ utveckling

Inlärningsmål

Denna modul inleds med ett quiz som granskar innehållet i AgileBA Foundation.

Därefter presenteras en interaktiv fallstudie som deltagarna ska använda för att tillämpa sina kunskaper om timeboxing och iterativ utveckling. Deltagarna ska sedan bedöma om samma metoder har använts på ett lämpligt och effektivt sätt i samband med fallstudien.

Practitioner modul 6: Prioritering och testning

Inlärningsmål

Denna modul inleds med ett quiz som granskar innehållet i AgileBA Foundation.

Därefter presenteras en interaktiv fallstudie som deltagarna ska använda för att tillämpa sina kunskaper om prioritering inom ett projekts livscykel. Deltagarna kommer också att använda testkriterier och utveckla sina egna acceptanskriterier innan de utvärderar samma processer som användes i fallstudien.

Practitioner Modul 7: User Stories

Inlärningsmål

Denna modul börjar med ett quiz som granskar innehållet i AgileBA Foundation.

Därefter presenteras en interaktiv fallstudie som deltagarna ska använda för att tillämpa sina kunskaper om User Stories. Deltagarna kommer också att bedöma om samma praxis har använts effektivt i fallstudien.

Övningsprov

Inlärningsmål

Kursen innehåller två övningsuppgifter för AgileBA Practitioner-examen. Ett tillhandahålls av APMG, medan det andra kommer från AVC-teamet. Studenter uppmuntras att bekanta sig med kursmodulerna innan de försöker sig på övningsproven.

Prov

Denna kurs är utformad för att fullt ut förbereda deltagarna för att göra AgileBA Foundation och Practitioner-examen i snabb följd.

Kursen innehåller testprov som hjälper deltagarna att förbereda sig för det verkliga provet, samt GRATIS provkuponger.

AgileBA Foundation-examen:

 • Detta är ett flervalsprov som består av 50 frågor
 • Det finns en tidsgräns på 40 minuter för att slutföra provet
 • Tentamen är sluten, och endast det medföljande materialet får användas
 • Godkändgränsen för provet är 50%: du måste få 25 av 50 frågor rätt

AgileBA Practitioner-examen:

 • Detta är ett komplext flervalsprov
 • Det finns fyra frågor per papper
 • Varje fråga ger 20 poäng
 • För att bli godkänd måste du få minst 50% (40 poäng av 80)
 • Provet varar i 2,5 timmar (150 minuter)
 • Provet är öppet (endast AgileBA-handboken)

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill, i din egen takt!

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Engelska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om AgileBA ® - Agile Business Analyst - Foundation & Practitioner, eLearning, inklusive examen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights