Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Bra ledaregenskaper – 8 egenskaper du bör ha som chef

Vad som definierar ett bra ledarskap är subjektivt men vi kan vi alla känna igen ett bra ledarskap när vi ser det. Här är 8 egenskaper som vi anser gör en bra ledare.

Alla har vi våra egna subjektiva åsikter om  vad som utgör en god ledare. Beroende på företag och bransch ser kraven eller förväntningarna dessutom olika ut. Ändå finns det några generella och högst väsentliga egenskaper vi alla känner igen som gott ledarskap.


Här är 8 viktiga ledaregenskaper:

1. Förmåga att delegera

Att kunna delegera arbetsuppgifter till anställda eller hela avdelningar är bland den viktigaste egenskapen du kan utveckla i rollen som ledare. Ju fler uppgifter du har, desto lägre blir den övergripande kvaliteten på ditt arbete. Kom ihåg talesättet "Ingen kan göra allting men alla kan göra något". En bra ledare vet att man uppnår högre resultat genom att använda sig av andra människors kompetens.

2. God kommunikativ förmåga

Det är viktigt att beskriva de uppgifter som ska utföras på ett klart och koncist sätt. Korrekt information från första början underlättar arbetet och minskar risken för missförstånd. Dessutom är det viktigt att samtliga anställda i organisationen vet att du som ledare arbetar mot ett större mål. Det är ditt jobb som ledare att kommunicera ut din vision för företaget. Att arbeta för en vision är mycket mer inspirerande än att arbeta för egen vinning och detta kommer återspeglas i företagets resultat. Det är en viktigt beståndsdel i många strategi- och förändringsutbildningar.

3. Ärlighet och transparens 

Dina anställda är företagets ansikte utåt – och i vissa fall en reflektion av dig själv. Det är upp till dig som ledare att sätta nivån för ärlighet och etiskt beteende, både externt som internt. Om en anställd gjort bort sig, är det viktigt att hen känner sig trygg nog att erkänna sitt misstag istället för att försöka svepa det under mattan. När du som ledare föregår med gott exempel och ärligt visar upp dina misstag kommer ditt team våga följa efter.

4. Kunna vila i sig själv

Det kan komma perioder när du känner en oro för företagets framtid och där allt inte går enligt uppsatt plan eller mål. I sådana tider är det viktigt att inte drabbas av panik. Det är en del av ditt jobb som ledare att med självförtroende släcka bränder och se till att motivationen hålls vid liv. Motgångar är en del av tillvaron och det är viktigt att försäkra alla om att det kommer att vända, så länge ni håller fokus på målet. Att kunna hantera dynamiken mellan gruppmedlemmarna i både med- och motgångar är en viktig förmåga för en ledare. Vill du lära dig mer om hur grupper påverkas och utvecklas kan en UGL-kurs passa.

5. Kunna skapa engagemang 

Som ledare förväntar du dig antagligen att ditt team arbetar hårt, men det är då viktigt att du ställer samma krav på dig själv. Det finns inget mer motiverande än att se chefen arbeta lika hårt eller hårdare än alla andra. Genom att visa engagemang kommer du inte bara få respekt, du kommer också att inspirera andra att visa samma energi och driv.

6. Positiv och humoristisk

När man inte riktigt når målet och stressen stiger är det lätt hänt att relationerna på jobbet blir negativt påverkade. Motivationen är starkt förknippad med produktiviteten och i rollen som ledare är det din uppgift att visa en positiv energi även (och kanske framförallt) under motgångar. Humor är ett verktyg som kan användas för att uppmuntra de anställda och bidra till att skapa en god arbetsmiljö där dina anställda ser fram emot att spendera sin arbetsdag.

7. Kreativ

Att vara kreativ som ledare innebär att du ser möjligheter där andra ser problem. Problem har sällan en enkel lösning. Ibland blir du tvungen att tänka utanför den berömda boxen för att leda framgångsrikt, och det är just där din kreativitet kommer att visa sig.

8. Inspirerande

Visionen, en ofta enorm drivkraft. Att inspirera de anställda är en bra egenskap om du vill att de ska nå framtida mål. Kortsiktiga mål må sporra för stunden. Men för att få till långsiktig framgång behöver du måla upp en vision för dina anställda att sträva efter. Kom även ihåg att uppmärksamma dina medarbetares engagemang och ge beröm för deras insatser. 

Hur utvecklar jag mina ledaregenskaper?

Förhoppningsvis har denna artikel inspirerat dig att vilja utveckla ditt ledarskap. Men det kan vara svårt att själv veta hur man ska omsätta inspirationen i handling. Här kan en ledarskapsutbildning hjälpa dig till nästa nivå. Under en utbildning får du praktiska verktyg för att utveckla ditt ledarskap och tillägna dig kunskap som gör dig tryggare i din framtida eller nuvarande ledarroll.

Vill du lära dig mer om ledarskap? I vår ledarskapsguide hittar du läsvärda tips. Bland annat om hur du hanterar en ny chefsroll, hur du motiverar dina anställda eller hur du gör för att avancera till en chefsposition.

 

Ta mig till Ledarskapsguiden!


Annonser