Visa utbildning.se som: Mobil

PMP

Project Management Professional – PMP

PMI, Project Management Institute, är världens största professionella icke vinstdrivande organisation för projektledaryrket. PMI har funnits sedan 1969 och erbjuder certifieringar i syfte att öka projektledares kompetens och stärka yrkesrollen. Genom PMI kan du som projektledare erhålla ett flertal olika certifieringar, inklusive en av de vanligaste, PMP, som står för Project Management Professional.

Vad krävs för att bli PMP-certifierad?

För att kunna certifiera sig inom PMP ska de fastställda kraven på utbildningsnivån och erfarenheten av projektledning vara uppfyllda.

  • Har du en gymnasieexamen krävs 7 500 projektledartimmar under de senaste fem och som högst åtta åren, samt 35 h projektledarutbildning.
  • Har du en högskole- eller universitetsexamen krävs 4 500 projektledartimmar under de senaste tre åren och högst åtta åren tillsammans med 35 h formell projektledarutbildning
  • När kraven på utbildning och erfarenhet är uppfyllda är sista steget till att bli PMP-certifierad ett datorbaserat test.

Så blir du PMP-certifierad

PMP-tentamen innehåller 200 flervalsfrågor och du har fyra timmar på dig att svara på frågorna. Det är bara 175 av dessa som räknas, resterade 25 kommer slumpmässigt finnas utplacerade i testet. De finns med som bedömning om de kan användas som riktigt frågor i kommande test.

Kravet för godkänt i PMP-tentamen är 106 rätt, vilket är 61 %. Tentan testar kunskap, tillämpning och analytisk förmåga och många frågor är situationsanpassade.

Varför PMP?

Idag finns cirka 300 000 certifierade personer världen över, varav 1 600 i Sverige. Att certifiera dig i enlighet med PMI’s standard innebär att du som projektledare får ett kvitto på din höga kompetens. Med en PMP-certifiering visar du att dina kunder kan lita på dig och din expertis, och att du klarar den stora utmaningen som det innebär att arbeta som projektledare. PMI-certifieringar är välkända och högt ansedda över hela världen vilket gör att dina kunder direkt får en positiv bild av dig, oavsett var i världen de kommer ifrån.

Att satsa på att bli PMP-certifierad kan vara vägen till nya arbetsuppgifter eller karriärvägar då behovet av projektledare hela tiden ökar. Men även kraven på projektledare ökar också i USA är det ofta ett villkor i upphandlingar att ett projekt ska ha certifierade projektledare. Vi går troligtvis mot samma utveckling i Sverige. I kampen om att få genomföra ett projekt kan det vara avgörande att kunna erbjuda en certifierad projektledare med en koppling till ett nätverk av kompetens inom projektledning.