Lista över certifikat

Sök

Lista över certifikat

ACC – Associate Certified Coach

ACC står för Associate Certified Coach och är den första av de tre nivåerna. Om du vill bättra på din coachkompetens kan en certifiering på ACC-nivå vara något för dig.

AFS 2015:4 Arbetsmiljö

AFS 2015:4

Från 31 mars 2016 gäller deras nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Målet med de nya reglerna är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.

BAS U & BAS P

BAS P och BAS U

På varje byggarbetsplats måste byggherren utse byggarbetssamordnare, dels för utförandet av bygget och för projektering. BAS U står för Byggarbetsmiljösamordnare för utförande och BAS P står för Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering.

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga arbeten är en utbildning som är framtagen av SVEBRA och Byggföretagen. Den uppfyller försäkringsbolagens krav och har tagits fram för att säkerställa rätt förutsättningar för jobb där brand kan uppstå. Det kan vara arbeten som orsakar uppvärmning eller gnistor såsom exempelvis lödning eller svetsning. 

CFPA Logga

CFPA

CFPA-certifikat är en europeisk certifiering för brandsäkerhet som arbetats fram i samarbete mellan brandskyddsföreningarna i Europa. Tanken bakom certifikatet är att skapa en solid standard för brandsäkerhet i Europa. Standarden ska reflektera den ackumulerade kunskapen av flera olika parter som tillsammans jobbar mot att förebygga brand och brandrisker.

CSR-certifiering

CSR

ISO 26000 är en internationell standard för socialt ansvarstagande (CSR). Tanken bakom ISO 26000 är att underlätta och förenkla arbetet för företag som vill öka sitt samhällsansvar. Standarden bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet socialt ansvarstagande.

Datakörkort

Datakörkortet är ett bevis på din IT-kompetens och att du förstår grundbegreppen inom IT. En utbildning i datakörkort lär dig att använda en persondator och behärska datorns vanligaste användningsområden.

EMAS

Alla typer av organisationer kan använda sig av EMAS. Exempel på organisationer som kan använda EMAS för att förbättra miljöprestandan är tjänsteföretag, industrier samt organisationer som arbetar med tillsyn och myndighetsutövning.

FSD 5115 – certifikat för mjuklödning

FSD 5115

Utbildningsbevis för certifikat för mjuklödning utfärdas av Försvarets materialverk (FMV). Med mjuklödning menas lödning med tillsatsmaterial som sker i temperaturer under 450 grader C.

Första hjälpen och HLR

Att ha kunskaper inom första hjälpen och hjärt- och lungräddning är viktigt för alla som vill kunna hjälpa till och känna sig trygga att vidta åtgärder vid en nödsituation. Men den även för dig som vill förstå din omgivning och kunna förhindra framtida potentiella olyckor.

Google AdWords

Att certifiera dig i Google AdWords ger dig ett kvitto på din kunskap om onlineannonsering och Adwords. Kursen behandlar områden såsom optimering, hur kampanjer skapas och hanteras, värdet av onlineannonsering och mätning av de kampanjer du skapat.

Google Analytics-certifikat

Google Analytics

Google Analytics är en kostnadsfri tjänst som erbjuds av Google som genererar detaljerad webbstatistik om besökare till en webbplats. Google Analytics riktar sig till marknadsförare och är den mest använda statistiktjänsten för webbplatser. Att kunna hantera Google Analytics har många fördelar och är idag en mycket efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden.

Heta arbeten-certifikat

Heta arbeten

Arbetsprocesser som innefattar användning av värme eller som kan komma att generera värme kallas Heta arbeten. Heta arbeten är potentiellt farliga och bör bedömas och genomföras på ett kontrollerat sätt. Alla som arbetar med Heta arbeten bör därför ha ett certifikat.Certifikatet är giltigt i 5 år, därefter måste det förnyas.

ICC-certifiering

ICC-certifiering

Coaching handlar om att hjälpa människor till att hjälpa sig själva. ICC står för International Coaching Community och en ICC-certifiering får du om du går rätt utbildning, och uppfyller en rad andra krav.

ID06-ackrediterad

ID06

ID06 är ett ID-kort för byggbranschen som loggas med den enskilde anställdes utbildningshistorik. På detta sätt kan platschefen enkelt få en överblick över vilka behörigheter som de anställda har och vilka arbetsmoment som de har kompetens att utföra. Endast utbildningar från utbildare som är ackrediterade kan loggas på kortet. 

ipma

IPMA

Som projektledare kan du bli IPMA-certifierad. Certifieringen sker på olika nivåer beroende på kunskap och erfarenhet. Certifieringen sker utifrån IPMA:s ramverk – en internationell och ideell organisation som arbetar för att främja projekt som arbetsform.

SO 13485 – Kvalitetssystem för medicinteknik

ISO 13485

ISO 13485 är en standard för kvalitetsledning som beskriver hur man ska hantera och ge ut teknik och apparatur som ska användas inom sjukvården. Standarden är baserad på ISO 9001 men har högre krav på formell dokumentation och specifika krav på produktsäkerhet.

ISO 14000 och ISO 14001

ISO 14000 och ISO 14001

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14000 omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av organisationens miljöarbete. ISO 14001 är en ledningssystemstandard för miljö och den mest använda miljöstandarden i världen. 

ISO 22000

ISO 22000

ISO 22000 är en standard för kvalitetsledning för personer som arbetar med livsmedel. Denna standard har sedan 2005 ersatt tidigare nationella standarder.

ISO 39001:2012 – Ledningssystem för trafiksäkerhet

ISO 39001:2012

ISO 39001:2012 är ett ledningssystem för trafiksäkerhet framtaget av SIS och Trafikverket. En viktig grundprincip för standarden är Sveriges långsiktiga vision om noll döda och allvarligt skadade i vägtrafiken. LISO 39001:2012 kan enkelt samverka med övriga ledningssystem som exempelvis kvalitetsledning (ISO 9001) och miljöledning (ISO 14001) då dessa standarder är uppbyggda efter liknande strukturer.

 
Visar 1-20 av 47 träffar
 
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨