Visa utbildning.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina planer på att läsa en utbildning? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!

PCC

PCC

PCC

PCC står för ICF Professional Certified Coach och certifieringen sker via ICF som är en av de största certifieringsorganisationerna som erbjuder det mest kända globala certifieringssystemet och som inte är knutet till en speciell utbildning. För att delta i en coachutbildning på fördjupningsnivå behöver du vara certifierad ACC certifierad coach alternativt att du kan dokumentera motsvarande nivå i form av coachutbildning, minst 60 timmar, och coacherfarenhet minst 100 timmar.

Syftet med certifieringssystemet är att säkerställa kvaliteten på coaching runt om i världen enligt ICF:s etiska standarder. ICF har utformat elva kärnkompetenser som varje coach bör besitta.

Hos ICF finns tre certifieringsnivåer och varje nivå innehåller specifika krav som ska vara uppnådda. PCC är det andra steget.

För dig som söker certifiering till ICF Professional Certified Coach (PCC) ska ansökan innehålla följande:

• 125 dokumenterade coachspecifika utbildningstimmar
• 10 timmars träning av specifika coachingfärdigheter med en kvalificerad mentorcoach.
• 500 verifierade klienttimmar där minst 450 ska vara betalda och fördelade på minst 25 klienter.

När ansökan är godkänd är det dags för din examen som består av dessa steg:  

Två inspelade coachningsamtal bedömda av en senior coach
Skriftligt prov (sker online)

Resultatet av dessa delar vägs samman till ett slutgiltigt resultat. En PCC-certifiering tar flera år att få med klient- och utbildningstimmar etc. Certifieringarna måste dessutom förnyas var tredje år, vilket innebär att nya utbildningstimmar krävs.