Visa utbildning.se som: Mobil

Motorsågskörkort

motorsagskorkort

Motorsågskörkort

Sedan den 1 januari 2015 kan du dömas till böter om du använder motorsåg utan att ha avlagt ett praktiskt och ett teoretiskt prov med godkänt resultat.

Beskrivning av körkortsklasserna

Det finns 6 olika klasser för motorsågskörkort:

Nivå A är för dig som kapar ved eller använder motorsåg i exempelvis byggnadsarbete eller annat arbete där fällning av träd inte ingår.

Nivå B tillåter dig att arbeta med fällning och kvistning av träd samt ger dig kunskap om hur du hanterar fastfällda träd.

Nivå C är för dig som arbetar med avancerad fällning, nedtagning av fastställda träd samt upparbetning i stormfälld skog.

Nivå S tillåter dig att arbeta med upparbetning i stormfälld skog samt nedtagning av fastställda träd.

Nivå D ger dig kunskap för att på ett säkert sätt arbeta med motorsåg, olika former av stång eller kastsågar samt andra specialhjälpmedel när du röjer upp bland skadade träd och grenar på luftburna ledningar.

Nivå E tillåter dig att arbeta med motorsåg och handsåg vid trädbeskärning och träddemontering från exempelvis skylift eller andra mobila eller stationära arbetsplattformar.

Nivå F tillåter dig att arbeta med motorsåg vid arbeten inom räddningstjänsten.

Hur länge är motorsågskörkortet giltigt?

För självverksamma skogsägare och andra egenföretagare finns idag inget krav från myndigheter på att genomgå utbildning för att använda motorsåg. Det finns därför inget skäl att sätta en giltighetstid.

För anställda finns däremot krav på såväl utbildning som repetitionsutbildning när kompetensen riskerar att förloras. Ansvaret för repetitionsutbildning ligger på arbetsgivaren. Det finns i lagstiftningen inte angivet några specificerade tider för hur ofta repetitionsutbildning ska genomföras.