Visa utbildning.se som: Mobil

ITIL Foundation

itil-foundation

ITIL Foundation

ITIL Foundation är den första nivån inom ITIL. ITIL Foundation ger grundläggande kunskap om de begrepp och termer som används inom ITIL inklusive sambanden mellan de olika nivåerna inom området.

För vem?

ITIL Foundation är öppen och kan gynna alla som har ett intresse för ämnet. Certifieringen inom ITIL Foundation riktar sig dock främst till:

  • Personer som behöver en grundläggande förståelse av ramverket ITIL.
  • Personer som behöver förståelse för hur ITIL kan användas för att förbättra IT service management inom en organisation.
  • IT-personal eller andra som arbetar inom en organisation som har antagit och anpassat ITIL och som måste informeras om, eller bidra till, löpande serviceförbättringar.

Bakgrund till ITIL

ITIL (The IT Infrastructure Library) är framtagen av Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA). Syftet var att sammanställa erfarenheter från företag från hela världen och förklara hur man som företag kan strukturera och kontrollera sina olika IT-tjänster på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Hur tar man ITIL Foundation-certifikat?

Du måste visa att du förstår de centrala begreppen, strukturen, terminologin och processerna inom ITIL®. ITIL® Foundation Examen består av 40 flervalsfrågor. Testet pågår i 60 minuter och det krävs 65% rätt för att få godkänt.