IPMA

ipma

IPMA – certifiering för projektledare

Vad är IPMA?

IPMA, International Project Management Association, är en internationell och ideell organisation som arbetar för att främja projekt som arbetsform.

IPMA har tagit fram ett ramverk för vilka kompetenser man bör ha som projektledare. Utifrån ramverket har de utvecklat ett system för att verifiera projektledares kompetenser och ett system för att verifiera innehållet i projektledarutbildningar.

En IPMA-certifiering är med andra ord ingen utbildning utan en validering av redan befintlig kunskap.

IPMA representeras i Sverige av Svenskt Projektforum. Läs mer på Svenskt projektforums hemsida.

IPMA-certifiering

Som projektledare kan du bli IPMA-certifierad. Certifieringen sker på olika nivåer beroende på kunskap och erfarenhet. Certifieringen sker utifrån IPMA:s ramverk.

I certifieringsprocessen ingår flera delmoment, bland annat självutvärdering av den egna kompetensen och ett skriftligt prov. På nivå A, B och C ska du också delta i en workshop med grupparbete kring ett praktikfall.

Fördelar med IPMA-certifiering

Genom en projektledarcertifiering får du som projektledare ett försprång på arbetsmarknaden, ett vidgat nätverk och ett kvitto på din kompetens som är internationellt erkänt.

IPMA-registrering

En utbildning kan bli IPMA-registrerad. Det innebär att utbildningsarrangören kartlägger sin projektledarutbildning utifrån IPMA:s ramverk.