Visa utbildning.se som: Mobil

Första hjälpen och HLR

Första hjälpen HLR + LABC

Att förstå första hjälpen innebär både att på bästa sätt kunna hjälpa till vid en olycka på din arbetsplats eller i hemmet men även att förstå de risker som finns i din omgivning för att kunna förhindra framtida olyckor. Detta är livslång kunskap som kommer att hjälpa dig att känna dig trygg om du skulle mötas av en akut situation.

Efter att ha utbildat dig i första hjälpen och HLR bör du upprepa utbildningen inom 1-2 år. Detta för att se till att du har den senaste informationen och för att du inte ska glömma bort all den viktiga kunskap du har lärt dig.

Vem bör kunna första hjälpen och HLR?

Att ha kunskaper inom första hjälpen och hjärt- och lungräddning är viktigt för alla som vill kunna hjälpa till och känna sig trygga att vidta åtgärder vid en nödsituation. Men den även för dig som vill förstå din omgivning och kunna förhindra framtida potentiella olyckor. Kunskaper i första hjälpen blir därför viktigt för alla som lever ett aktivt liv och som vill kunna agera vid en akut situation.

Vad brukar en utbildning i första hjälpen innehålla?

När du vill gå en första hjälpen utbildning finns det möjlighet att välja bland flera olika inriktningar. Det vanligaste innehållet i en kurs är dock praktiska moment där du får möjlighet att lära dig att utföra första hjälpen eller hjärt- och lungräddning genom fysiska övningar.

Första hjälpen handlar om de första åtgärder som tas vid en olycka eller sjukdom. det kan det exempelvis handla om att att känna efter någons puls eller öva på att placera någon i stabilt sidoläge.

Hjärt- och lugnräddning syftar till de praktiska åtgärder man tar vid ett hjärtstopp. Det är en procedur i flera steg som oftast lärs ut genom praktiska övningar på docka.

Därutöver finns flera andra utbildningar som på olika sätt kan hjälpa dig att första en nödsituation eller utveckla din kunskap vidare genom utbildning i att använda hjärtstartare eller defibrillatorer.

Utbildningar inom området

Det finns både grundläggande och avancerade utbildningar i bland annat:

  • Första hjälpen
  • Akut omhändertagande - ABC
  • Hjärt- och lungräddning
  • Hjärtstartare – AED